วัดท่ามะกอก ระยอง วัดสีทองอร่าม สัญลักษณ์แห่งเมืองแกลง

จังหวัดระยองมีวัดสวยๆ มากมาย วัดท่ามะกอก อุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายบุญที่ขึ้นชื่อ มีความสวยงามตระการตา มีสีเหลืองทองอร่าม เรียกได้ว่า วัดท่ามะกอก ระยอง เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองแกลง เลยทีเดียว เนื่องจากตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง อีกทั้งยังมีจุดเด่นเป็นอุโบสถรูปทรงแบบเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก

วัดท่ามะกอก ระยอง

วัดท่ามะกอก ระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางจิตใจ

วัดท่ามะกอก ตั้งอยู่ใน ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาด้วยศิลปะแบบผสมผสาน จนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงาม วัดท่ามะกอก อุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่มีการลวดลายสวยงามรอบพระอุโบสถ ซึ่งเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ประจำรัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งประเภทเรือรูปสัตว์ หนึ่งในเรือพระราชพิธี ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดย กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมศิลปากร ได้นำ โขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 3 และ รัชกาลที่ 4 มาเป็นต้นแบบ โดยกองทัพเรือ สร้างในส่วนที่เป็นโครงสร้างเรือ พาย และคัดฉาก ส่วนกรมศิลปากร ดำเนินการในงานที่เกี่ยวกับ ศิลปกรรมของเรือทั้งหมด โดยอุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ถือเป็นไฮไลท์ของวัดท่ามะกอก ระยอง เลยทีเดียว และรอบๆ อุโบสถ ยังมีประติมากรรมทางศาสนาที่สวยอีกมากมาย ที่มาของวัดท่ามะกอก คือ วัดแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดตั้งแต่ 30 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2528 และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างทางการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ก่อนที่จะมีวัดท่ามะกอกนั้น ชาวบ้านในบริเวณนี้ ต้องไปบำเพ็ญกุศลต่างๆ กันที่วัดปากน้ำพังราด เดินทางไปมากกว่า 2 กิโลเมตรเลย และถนนหนทางก็ค่อนข้างจะลำบาก ยิ่งในช่วงฤดูฝนก็ต้องลุยน้ำลุยโคลนไปวัดกัน พอริเริ่มสร้างวัดก็ได้เริ่มจากการสร้าง ศาลาการเปรียญ สำหรับบำเพ็ญกุศล 1 หลังขึ้นมาก่อน เป็นเรือนไม้แบบทรงไทย หลังจากนั้น ก็มีทั้งกุฎีสงฆ์ 6หลัง ทรงไทยเหมือนกัน และฌาปนสถาน จนได้สร้างมาเรื่อยๆ วัดท่ามะกอก เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามสะดุดตา อีกทั้งยังมีจุดเด่นเป็นอุโบสถรูปทรงแบบเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ มีการฉลุลวดลายรอบพระอุโบสถไว้อย่างงดงาม รอบๆ อุโบสถมีประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย ภายในวัดมีพระประธานองค์ใหญ่ 2 องค์ และมีพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้ปิดทองอีกด้วย โดยรอบวัดจะมีบ่อน้ำขนาดเล็ก ล้อมรอบ ซึ่งจะมีปลาสีส้มแหวกว่ายไปมาอย่างสวยงาม 

วัดท่ามะกอก ระยอง

ซึ่งการท่องเที่ยวในสถานที่ทางศาสนาแบบนี้ให้ประโยชน์กับเรามากมาย วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของชาวไทยพุทธ เป็นสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึง อารยธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต แหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทั้งในด้านโบราณคดี วัฒนธรรม จารีตประเพณี  สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ การท่องเที่ยววัดนั้น นับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง เพราะวัดเป็นแหล่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและเป็นสถานที่รวบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม  เพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความเป็นอัจฉริยะของบรรพบุรุษ อย่างเช่นวัดท่ามะกอก ระยอง แห่งนี้ ถือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านในชุมชนนี้ ว่ากว่าจะมีการส้รางวัดแห่งนี้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร วัดบางแห่งยังประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั้งทางภูมิสถาปัตยกรรมและทางธรรมชาติที่สวยงาม วัดจึงเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางศิลปะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ วัดถือเป็นสถานที่สงบอันเป็นที่พึ่งจิตใจ ผู้คนเคารพ ศรัทรา  ปฏิบัติบูชากันมานาน  วัดจึงเป็นอีกสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้าเยี่ยมชมกัน  เนื่องจากบริเวณวัดที่ดูร่มเย็นเป็นสุข  มีเจดีย์ พระอุโบสถ ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวก็เข้าวัดเพื่อสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ให้เป็นสิริมงคลแกตนเองก่อนออกเที่ยว หรือช่วงเดินทางกลับ ปัจจุบันวัดที่มีชื่อสียงก็จะมีนักท่องเที่ยวสนใจที่ต้องการไปกราบไหว้ ทำให้คนหันเข้ามาเข้าวัดทำบุญมากขึ้น ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันวิสา วันอาสา เข้าพรรษา ออกพรรษา นอกจากนี้แล้วคนเลือกเข้าวัดทำบุญวันเกิด  เนื่องในโอกาสดีๆ ของชีวิต วัดจึงเป็นสถานที่คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมได้  โดยการเข้าวัดก็ต้องให้เกียรติสถานที่ด้วย ควรแต่งกายสุภาพ กิริยา วาจาสุภาพ วัดหลายแห่งกลายเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ สามารถศึกษาได้หลายด้าน

วัดท่ามะกอก จังหวัดระยอง เดินทางง่าย ใกล้เมืองกรุง

นอกจากวัดท่ามะกอก ระยอง จะสวยงามตระการตา น่าไปเยือนแล้ว วัดท่ามะกอก เดินทางก็ง่าย เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองกรุง เดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้ว โดยวัดท่ามะกอกจะตั้งอยู่บนถนนสายหมู่บ้านท่ากง-ปากน้ำพังราด ติดกับถนนบูรพาชลทิศ อยู่เยื้องๆทางแยกไปหาดแหลมสิงห์ รับรองว่าหากไปถึงวัดท่ามะกอกแล้ว จะประทับใจแน่นอน ด้วยการดีไซน์วัดแบบร่วมสมัยสวยงามโดดเด่น และมีอุโบสถขึ้นชื่อของวัดท่ามะกอก คือพระอุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่ถอดแบบจากเรือพระที่นั่ง นำมาขยายขนาดใหญ่เท่าอุโบสถ นอกจากจะได้ทำบุญแล้ว รับรองว่าจะได้ภาพสวยๆอิ่มบุญกลับบ้านทุกคนแน่นอนหากใครไม่แน่ใจเส้นทางหรือกลัวหลงทาง ก็สามารถเปิดGPSนำทางได้เลย รับรองว่าเมื่อถึงวัดแล้ว ทุกคนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน


คาเฟ่ริมทะเลในระยอง เที่ยวระยองแบบชิลๆ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์

10 อันดับ ยางรถยนต์ยี่ห้อไหนดี ราคาถูก ประจำปี 2566 ทนทาน กับทุกสภาพถนน และยึดเกาะถนนได้ดี