สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง พื้นที่สีเขียวใกล้เมืองกรุง 

สวนพฤกษศาสตร์-ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง พื้นที่สีเขียวใกล้เมืองกรุง 

สวนพฤกษศาสตร์-ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ของภาคตะวันออก สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ด สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง แหล่งให้ความรู้ พื้นที่สีเขียวที่ให้ทั้งความสบายใจและความรู้ในคราวเดียวกัน ที่สำคัญเป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก ไม่ต้องขึ้นเหนือก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มตา

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง เที่ยวที่เดียวได้สัมผัสกับหลากหลายอารมณ์

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี

หากนึกถึงจังหวัดระยอง หลายคนก็คงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทะเล เกาะ ชายหาด อันขึ้นชื่อ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจไม่คุ้นหูกันมากนัก เนื่องจากจุดหมายของนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาท่องเที่ยวจังหวัดระยองคือทะเล จึงอาจทำให้พลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่หากได้มาเยือนแล้วจะประทับใจอย่างแน่นอน สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี โดยที่มาของสวนพฤษศาสตร์แห่งนี้คือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่มีความแตกต่างกัน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้ประสานความร่วมมือกับองค์การฯ และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่บึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ ในการนี้ ทางจังหวัดระยอง และประชาชนในท้องถิ่น เห็นชอบให้องค์การฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเบื้องต้น ประมาณ 1,193 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ ได้รับการดูแล และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ได้เห็นพ้องกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จึงได้เสนอยกระดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ให้มีความสำคัญในระดับชาติ ซึ่งมีข้อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติที่ชัดเจน สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง มีพื้นที่ราวๆ 2,500 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีคุณประโยชน์หลากหลาย ทั้งลดการพังทลายของชายฝั่ง ช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในบริเวณแผ่นดินมากจนเกินไป และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชพรรณต่างๆ โดยเฉพาะพืชท้องถิ่น ที่เจอไม่ได้ง่ายๆ ในเมืองไทย และใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิด หากใครได้มีโอกาสมาเยือน รับรองว่าจะได้ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน เพราะ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง มีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย เรียกว่ามาเที่ยวที่เดียวแต่ได้สัมผัสกับหลากหลายอารมณ์ รับรองว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอน ด้วยความที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบสะเทินน้ำ สะเทินบก คือเที่ยวได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ผสมผสานกัน โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และท่องเที่ยวธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ท้องถิ่น และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ไม่ว่าจะเป็น การปั่นจักยานศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายัค และ ล่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งของกระจูดพืช จะได้ชมทั้งแพหญ้าหนังหมา แพกอหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นๆ ลอยเป็นผืนแผ่น มีความแข็งแรงมาก เพราะมันมีรากยาวลึกลงในน้ำถึง 1 เมตรเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้ ชมนกน้ำมากมายหลายชนิด เช่น นกอ้ายงั่ว นกปากห่าง นกเป็ดน้ำ มีทั้งเกาะอยู่ตามยอดไม้ และก็บินโฉบไปมา หรือจะเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะกลางบึง ที่เป็นพื้นที่ของเกาะน้อยใหญ่ ที่มีมากถึง 5 เกาะ ด้วยกัน ได้แก่ เกาะแต้วใหญ่ เกาะแต้วเล็ก เกาะชะมวง เกาะกก และ เกาะนรก โดยกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลย คือ การล่องเรือท้องแบน ไปในบึงสำนักใหญ่ หรือ หนองจำรุง หนองน้ำตามธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่กว่า 3,800 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งราว 1,000 ไร่ จะอยู่ในความดูแลของ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง แห่งนี้ ชมป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์ เสม็ดขาวผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ ป่าเสม็ดที่นี่ได้รับฉายาว่า ป่าเสม็ดพันปี ที่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นเสม็ดขาว แต่ก็มีเสม็ดแดงขึ้นบ้าง โดยต้นเสม็ดที่นี่จะขึ้นอยู่บนพื้นทราย มีสภาพพื้นที่เป็นดินและป่าพรุน้ำท่วมขัง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายหรือจะไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เพราะทุกกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ตลอดทาง 

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง สัมผัสกับธรรมชาติ ให้สีเขียวเยียวยาหัวใจ

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง แหล่งให้ความรู้

นอกจากการมาเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง จะได้ความรู้กลับไปเต็มๆ แล้ว ยังเป็นการเที่ยวที่ทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย สมองได้พักผ่อน เพื่อจะได้กลับไปลุยงานกันอีกครั้ง สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี เนื่องจาก สีเขียได้ชื่อว่า Color Therapy หรือสีเขียวบำบัด ขึ้นชื่อว่าเป็นสีแห่งความหวัง เพราะเมื่อสายตาของเราได้สัมผัสกับสีเขียวก็จะช่วยให้สดชื่อ เพิ่มพลังใหม่ๆ ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ช่วยฟื้นฟู และสะสมพลัง ดังนั้นพื้นที่สีเขียวแห่งธรรมชาติผืนนี้ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว หากใครที่รู้สึกเหนื่อยกับงาน หรือเครียดกับสิ่งรอบข้าง ให้ลองพาตัวเองมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวนพฤษศาสตร์แห่งนี้ รับรองว่าจะได้ความสบายใจกลับไปแน่นอน

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

https://ufaball.bet/เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เราคือผู้ให้บริการการพนันอันไร้ขอบเขตของเหล่านักพนันที่ชื่นชอบการเดิมพัน และการเสี่ยงทายในโชคตนเอง เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง น้ำตก 8 ชั้น แห่งเดียวในระยอง

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง น้ำตก 8 ชั้น

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง สร้างความผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยว

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง น้ำตก 8 ชั้น

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง แหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติที่สวยงาม สร้างความสนุกสนานและผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยว เนื่องจาก น้ำตกเขาชะเมา อุดมไปด้วยธรรมชาติ ธารน้ำตกมีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาชะเมา ไหลลงมาเป็นระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร ลดหลั่นกันเป็นลำดับชั้น โดย น้ำตกเขาชะเมา มีทั้งหมด 8 ชั้น

ในแต่ละชั้นมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไป ทางเดินไปยังน้ำตกแต่ละชั้นจะให้อารมณ์เหมือนการเดินป่า สำรวจธรรมชาติ เพราะน้ำตกเขาชะเมายังคงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติไว้ 

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง น้ำตก 8 ชั้น หนึ่งเดียวในจังหวัดระยอง

น้ำตกเขาชะเมา อุดมไปด้วยธรรมชาติ

น้ำตกเขาชะเมา อยู่ห่างจากตัวเมืองระยอง 71 กิโลเมตร ไปตามถนนสุขุมวิทตรงกิโลเมตรที่ 274 ถึงบริเวณสี่แยกเขาดิน เลี้ยวซ้ายเข้าไป 17 กิโลเมตร เส้นทางเข้าอุทยานฯ เป็นทางลาดยาง ที่ทำการอุทยานฯ อยู่ในเขตท้องที่ตำบลทุ่งควายกิน สภาพป่าอุดมสมบูรณ์ น้ำตกเขาชะเมา ระยอง ได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2518 เป็นอุทยานฯ ที่ครอบคลุมอำเภอเขาชะเมา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รวมถึงอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผืนป่าในเขตอุทยานฯ แห่งนี้ เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำประแส และเป็นแหล่งรวมพันธุ์ไม้ต่าง ๆ มากมาย เช่น ไม้ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ไม้ตะเคียนยาง กล้วยไม้ป่า ว่านชนิดต่าง ๆ หวาย ไผ่ป่า และเฟิร์นหลากหลายชนิด สถานที่ที่น่าสนใจในอุทยานฯ ได้แก่ - เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ที่มีอยู่ 2 เส้นทาง กล่าวคือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร และ 3 กิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่งนอกจากจะได้ชมพันธุ์ไม้นานาชนิดแล้ว ทั้งสองเส้นทางยังมีจุดชมวิวให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำทัศนียภาพกันเต็มอิ่ม - น้ำตกเขาชะเมา หรือที่รู้จักกันดีในชื่อน้ำตกคลองน้ำใส เพราะ น้ำตกเขาชะเมา เป็นน้ำตกที่มีธารน้ำใสรองรับอยู่ เบื้องล่าง ซึ่งมีความยาวถึง 3 กิโลเมตร เต็มไปด้วยจุดต่าง ๆ น่าสนใจมากมาย เช่น วังหนึ่ง วังมัจฉา วังมรกต วังไทรงาม ผากล้วยไม้ ช่องแคบ น้ำตกหกสาย และผาสูง โดยเฉพาะชั้นวังมัจฉา นั้นเต็มไปด้วยปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่ที่อาศัยอย่างชุกชุมในบริเวณนั้น - ผาสวรรค์ ซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 1,500 เมตร จุดชมทิวทัศน์ได้กว้างไกล เป็นธรรมชาติที่สวยงาม น้ำตกเขาชะเมา มีทั้งหมด 8 ชั้น ได้แก่

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง เดินทางง่าย

ชั้นที่ 1 ได้แก่ วังหนึ่ง ลักษณะเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่คล้ายกับแก่งในลำธาร มีแอ่งน้ำตามจุดต่างๆ

ชั้นที่ 2 ได้แก่ วังมัจฉา ชั้นนี้ถือเป็นจุดไฮไลท์ของที่นี้ เพราะมีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และลึก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเหล่าปลาพลวงจำนวนมาก บริเวณด้านเหนือของแอ่งมีชั้นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นกันลงมา และจะมีสะพานแขวนให้นักท่องเที่ยวเดินชื่นชมธรรมชาติรวมถึงให้อาหารปลากัน

ชั้นที่ 3 ได้แก่ วังมรกต แอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตเหมือนกับสระว่ายน้ำธรรมชาติ ด้านล้างมีโขดหินขนาดใหญ่ลาดเอียงลงไปสู่แอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปเล่น

ชั้นที่ 4 ได้แก่ วังไทรงาม”แอ่งน้ำลึกที่มีต้นไทรขึ้นอยู่โดยรอบเป็นจำนวนมาก

ชั้นที่ 5 ได้แก่ ผากล้วยไม้ ในช่วงต้นปีจะมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่บนผาน้ำตก ออกดอกหลากสีสรรให้เราได้ชมกัน

ชั้นที่ 6 ได้แก่ ช่องแคบ ลักษณะของสายน้ำที่ไหลมาตามซอกหินช่องแคบๆเป็นชั้นๆ ในระยะทางยาว

ชั้นที่ 7 ได้แก่ หกสาย มีความสูงกว่า 7 เมตร ชั้นนี้สวยงามที่สุด โดยเฉพาะในช่วงหน้าแล้งจะเห็นน้ำไหลลงมาเป็นสายถึง 6 สาย และจะมีแอ่งน้ำใสเย็นฉ่ำให้ได้ลงเล่นกันอีกได้

ชั้นที่ 8 ได้แก่ ผาสูง ชั้นสุดท้าย จุดสูงสุดของน้ำตก ห่างจากชั้น 7 ถึง 1 กิโลเมตร ทางเดินค่อนข้างลำบาก ไม่ค่อยมีคนเดินไปถึงชั้น 8 เมื่อมาถึงจะพบกับสายน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากหน้าผาสูงแตกเป็นละอองปกคลุมไปทั่วทั้งบริเวณ

ใครที่ได้เดินไปชมน้ำตกเขาชะเมาครบทั้ง 8 ชั้น ถือว่าคุ้มค่ามากๆ เพราะความสวงามของน้ำตกแต่ละชั้น ไม่เหมือนกันเลย จะมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป และที่น้ำตกเขาชะเมา เรายังสามารถพบต้นยางกล่องยักษ์ ซึ่งเป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง อายุนับร้อยปี รอบต้นขนาดหลายคนโอบ สูงมากๆ 

อีกหนึ่งจุดที่แนะนำหากใครยังพอมีเวลาและมีแรงเหลือ คือ ผาสวรรค์ จุดชมวิวซึ่งอยู่ห่างจากที่ทำการของอุทยานฯ ประมาณ 1.5 กิโลเมตร บริเวณเหนือน้ำตกเขาชะเมาขึ้นไป เส้นทางเดินเท้าผ่านป่าไผ่และต้นปรงภูเขาที่มีอยู่อย่างหนาแน่นตลอดเส้นทาง ในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส หากยืนอยู่บนผาสวรรค์จะมองเห็นทัศนียภาพของหมู่เกาะเสม็ดได้ชัดเจนสวยงาม

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง

น้ำตกเขาชะเมา ระยอง เดินทางง่าย เหมาะสำหรับ one day trip

หากใครที่มีเวลาเที่ยวน้อย ไม่รู้จะไปที่ไหนให้รู้สึกว่าได้พักผ่อนจริงๆ ก็ขอแนะนำ น้ำตกเขาชะเมา ระยอง ไว้เป็นตัวเลือก เพราะ น้ำตกเขาชะเมา อุดมไปด้วยธรรมชาติ เรียกได้ว่าหากมีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน สามารถเดินป่า นั่งพักผ่อนชิลล์ๆ รับลมเย็นสบาย ฟังเสียงน้ำ น้ำตกเขาชะเมา ก็ตอบโจทย์ ทั้งป่าเขา สัตว์น้ำน้อยใหญ่ น้ำตกสวยๆ บรรยากาศสบายๆ 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

https://ufaball.bet เราคือผู้ให้บริการการพนันอันไร้ขอบเขตของเหล่านักพนันที่ชื่นชอบการเดิมพัน และการเสี่ยงทายในโชคตนเอง เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว

หาดพลา ระยอง แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ความดีงามของความเงียบสงบ

หาดพลา ระยอง

หาดพลา ระยอง แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ความดีงามของความเงียบสงบ

หาดพลา ระยอง

หาดพลา ระยอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ได้มีชื่อเสียงแบบหาดอื่นๆ ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดหรือนักนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากนัก เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวจังหวัดระยองจะเห็นหาดพลาเป็นทางผ่านไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอื่นมากกว่า เช่น หาดแม่รำพึง เกาะเสม็ด เกาะมันนอก เกาะทะลุ หรือหาดที่ได้รับความนิยมอื่นๆ แต่ถึงหาดเพลาจะไม่ได้มีชื่อเสียง แต่ หาดพลา มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เหมือนกับหาดชื่อดังอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องเล่นทางน้ำ ร้านขายอาหาร ห้องน้ำ เป็นต้น อาจมีไม่มากเท่าหาดอื่นแต่ก็เพียงพอและให้ความสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวแน่นอน และด้วยความที่ไม่ได้เป็นหาดที่มีชื่อเสียงมากนัก จึงทำให้หาดเพลามีจุดเด่นคือ หาดพลา มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ 

หาดพลา ระยอง ทางผ่านที่ไม่ควรเป็นแค่ทางผ่าน

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ไปท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง มักจะไปเที่ยวในหาดหรือทะเลที่มีชื่อเสียง เช่น หาดแม่รำพึง เกาะเสม็ด เกาะมันนอก หาดพลา ระยอง เป็นแค่ทางผ่านสำหรับนักท่องเที่ยวหลายคน แต่ความจริงแล้ว หาดเพลา มีสิ่งสวยงามมากกว่าที่ทุกคนคิด ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายสีเปลือกไข่ที่มีความละเอียด น้ำทะเลสีเขียวใส อาจไม่ใสเท่าหาดหรือเกาะอื่นๆ แต่ก็สามารถลงเล่นน้ำได้ หาดพลา ตั้งอยู่ใกล้สนามบินอู่ตะเภา ติดกับหาดพยูน ตัวหาดพลามีความยาวประมาณ 6 กิโลเมตร มีหาดทรายสีเปลือกไข่ น้ำทะเลสีเขียวใส ระดับน้ำทะเลที่ลาดชันกำลังดี สามารถทำกิจกรรมต่างๆทางน้ำได้ เช่น เล่นน้ำทะเล พายแคนนู หาดพลา มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ ริมหาดทรายร่มรื่นไปด้วยดงสนเป็นแนวยาว ใต้ร่มเงาสนมีบริการซุ้มที่นั่งริมทะเล เตียงผ้าใบ เปลผูกต้นไม้ หรือจะนำเสื่อมาปูเองก็สามารถทำได้ ตามแนวถนนเลียบชายหาดทั้งสองข้างทาง มีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ห้องน้ำ ร้านเช่าห่วงยาง ที่พัก รีสอร์ท อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีตลาดของชาวประมง ที่นำอาหารทะเลจากอวนเรือประมงมาขายในราคาไม่แพง จาก 3 แยกหน้าชายหาด บริเวณที่มีสัญลักษณ์ของหาดพลาที่เป็นรูปปั้มปลาฉลามคู่ โดยทางซ้าย - ขวา แม้จะเป็นหาดเดียวกัน แต่มีบรรยากาศที่แตกต่างกันพอสมควร จุดนี้ในช่วง 8.00น. - 11.00น. จะมีเรือประมงขนาดเล็กมาจอดเพื่อนำอาหารทะเลสดใหม่จากอวน ราคาไม่แพงมาขาย ส่วนปลายหาดบริเวณวัดพลาจะมีสะพานปูนยื่นลงไปทะเล ปลายสะพานจะเป็นจุดวิวที่สามารถมองเห็นเกาะแสมสารและหมู่บ้านช่องแสมสารที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวดังใน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ได้อย่างชัดเจน และบริเวณปลายสะพานยังเป็นที่นิยมของนักตกปลาอีกด้วย ส่วนบริเวณหาดร่มรื่นด้วยต้นสวน หากต้องการนั่งพักผ่อนบริเวณนี้ต้องนำเสือ เปลผูกต้นไม้ หรือที่นั่งปิกนิกอื่นๆมาเอง เนื่องจากไม่มีบริการที่นั่ง เตียงผ้าใบ เหมือนกับหาดฝั่งขวา และน้ำทะเลฝั่งซ้ายยังไม่เหมาะที่จะเล่นน้ำ เนื่องจากมีเรือประมงขนาดเล็กจอดอยู่ริมฝั่งจำนวนมาก

หาดพลา มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ

แม้ หาดเพลา ระยอง ไม่ได้มีชื่อเสียงมากนักแต่ที่พักในหาดเพลาก็มีให้เลือกอยู่พอสมควร ดังนี้

 • Sight sea-ing at Phala Beach

ป็นบ้านพักหลังสีเขียวสไตล์กะลาสี สามารถพักได้ถึง 8 ท่าน ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ มีห้องครัว และชั้นลอย ภายในเน้นโทนสีขาวพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครบ ตกแต่งได้อย่างน่ารัก มีชานไม้พร้อมเปลสำหรับนั่งเล่นพูดคุยกัน เห็นวิวทะเลแบบเต็มตา บรรยากาศสุดแสนจะเงียบสงบและเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพาครอบครัวมาพักผ่อน

 • GAO Plala Beachfront Hostel

บ้านริมทะเลสีขาว บ้านพักเหมาหลัง เป็นลักษณะบ้านพักหลังสีขาวคลีนๆ ขนาด 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ พักได้ 12 ท่านเลยทีเดียว อยู่ติดริมทะเล ภายในของแต่ละห้องตกแต่งได้อย่างโมเดิร์น ยังมีห้องนอนที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้จากเตียงอีกด้วย มาพร้อมกับระเบียงส่วนตัว มีบริการคาราโอเกะ ห้องครัว และเตาปิ้งย่างให้พร้อม

 • GAO Coconut Phala Beachfront

บ้านเหมาหลังริมทะเล มีบ้านพักหลังใหญ่ขนาด 4 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ สามารถพักได้ไม่เกิน 10 คน พื้นที่ทั่วบริเวณมีความเป็นส่วนตัว สามารถปิ้งย่างริมหาดได้อย่างสุขสันต์ หรือจะร้องคาราโอเกะก็ได้ตามสบาย ภายนอกบ้านก็มีพื้นที่สำหรับพักผ่อนหลากหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นศาลาหน้าบ้าน โต๊ะหินอ่อนริมหาด เหมาะสำหรับการพักผ่อนแบบครอบครัวและกลุ่มเพื่อนที่ต้องการความเรียบง่ายสบายๆ แบบเป็นส่วนตัวสุดๆ

 • Play Phala Beach

ที่พักริมทะเล ออกแบบแนวสีสัน เสมือนได้พักในบ้านของเล่น ตัวอาคารออกแบบมาดูคล้ายกับตัวเลโก้สีสันสดใส เป็นดีไซน์ที่สื่อว่าต้องการให้ผู้เข้าพักได้ผ่อนคลาย สนุกสนาน พักเพื่อเก็บความทรงจำ โดยจะมีห้องพักให้บริการทั้งแบบ Standard Room และ Suite Room ที่ภายในตกแต่งได้อย่างโมเดิร์น สีสันสดใสไม่แพ้ภายนอกเลย นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำให้บริการถึง 2 สระด้วยกัน และยังมีร้านอาหาร รวมถึงสนามเด็กเล่น ให้บริการแบบครบวงจร

 • The Lord Nelson Hotel

โรงแรมสไตล์บูติก ริมชายหาด ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านชาวประมงพลาในบ้านฉาง โดดเด่นด้วยสไตล์การตกแต่งแบบไทยผสมอังกฤษ มีห้องพักให้เลือกหลากหลาย ทั้งแบบเห็นวิวทะเล วิวสวน และริมสระว่ายน้ำ นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารอย่าง Victory Bar and Restaurant ที่ให้บริการอาหารไทย อาหารยุโรป และอาหารอินเดีย รวมถึงเครื่องดื่มที่ให้บริการกันจนถึงค่ำเลยทีเดียว

หาดพลา ระยอง ชายหาดเงียบสงบ

หาดพลา ระยอง ชายหาดเงียบสงบ สุดแสนโรแมนติค

หากคู่รักคู่ไหนมีแพลนจะไปเที่ยวจังหวัดระยอง หาดพลา ระยอง ก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่ที่ไม่ควรพลาด เพราะ หาดพลา มีบรรยากาศร่มรื่น เงียบสงบ เหมาะสำหรับการสวีท หรือฮันนีมูนเป็นที่สุด เนื่องจากเป็นหาดที่ไม่ได้มีชื่อเสียงมาก ทำให้หาดพลาเป็นส่วนตัว ผู้คนไม่พลุกพล่าน เหมาะแก่การพาคนรักมาพักผ่อนเป็นอย่างยิ่ง

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

https://ufaball.bet เราคือผู้ให้บริการการพนันอันไร้ขอบเขตของเหล่านักพนันที่ชื่นชอบการเดิมพัน และการเสี่ยงทายในโชคตนเอง เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว

พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง เจดีย์ขึ้นชื่อสัญลักษณ์กลางน้ำเมืองระยอง

พระเจดีย์กลางน้ำ-ระยอง

พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง เจดีย์ขึ้นชื่อสัญลักษณ์กลางน้ำเมืองระยอง

พระเจดีย์กลางน้ำ-ระยอง

สัญลักษณ์ประจำเมืองระยอง หนึ่งในที่เที่ยวเมืองระยองที่เก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ยาวนาน พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง มีความพิเศษและเอกลักษณ์ คือ พระเจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง ลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆัง ขนาดย่อม สูงราว 10 เมตร ท่างกลางป่าชายเลนที่ยาวเหยียด มีน้ำล้อมรอบ เนื้อที่ราว 52 พระเจดีย์กลางน้ำ สร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ชาวเรือ หรือผู้โดยสารสมัยก่อน ที่มีการคมนาคมทางน้ำเท่านั้น โดยท่านใดที่เดินทางผ่านถึงบริเวณนั้นจะได้ทราบว่ามาถึงเมืองระยองแล้ว

พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง สถานที่อันเป็นประวัติศาสตร์ 

พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง

พระเจดีย์กลางน้ำ ถือเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดระยอง และเป็นสิ่งที่ชาวระยองเคารพนับถือ พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง ตั้งอยู่บริเวณปากน้ำระยอง สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2416 สมัยพระยาศรีสมุทรโภคชัยโชคชิดสงคราม (เกตุ ยมจินดา) เจ้าเมืองระยอง ลักษณะเจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนทรงระฆังฐานกลม ความสูงประมาณ 10 เมตร มีบันไดขึ้น 2 ข้าง กำแพงรอบฐานเจดีย์ 2 ชั้น ลูกกรงเป็นลวดลายดินเผาเคลือบสีเขียว ส่วนยอดมีบัลลังก์สีเหลี่ยมและเสาหานรองรับปล้องไฉน ปลีกยอดส่วนบนเป็นเม็ดน้ำค้าง ราวกลางเดือน 12 ของทุกปีซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก จะมีงานประเพณีทอดกฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำที่ พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง  นอกจากนั้นจะมี งานลอย กระทง แข่งเรือยาว ประเพณีห่มผ้าเจดีย์นั้น ผ้าที่จะนำมาห่มต้องเป็นผ้าสีแดง มีความยาว 6 เมตร ใช้คน 2 คนปีน ขึ้นไปห่มส่วนบนของเจดีย์ บริเวณรอบๆเจดีย์มีการปลูกป่าสน ทำให้ร่มรื่นสวยงามจึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของชาวเมืองใน เวลาว่างอีกด้วยปัจจุบันเทศบาลนครระยองได้ทำการบูรณะพระเจดีย์และ บริเวณรอบองค์ อย่าง สวยงาม สร้างสะพานคอนกรีตให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมป่าชายเลนอีกด้วย โดยป่าชายเลยแห่งนี้ถือเป็นป่าในเมืองเชิงนิเวศและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบรรยากาศท่ามกลางป่าชายเลน แม่น้ำ และท้องทะเล สามารถเดินชมธรรมชาติของป่าชายเลน พันธุ์ไม้นานาชนิด คอนโดปู บนสะพานไม้ที่ทอดยาวผ่านแม่น้ำไปจนถึงหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติเพื่อชมเมืองระยองและท้องทะเลในมุมสูง หรือเดินโดยใช้สะพานไม้ไปยังจุดชมวิวต่างๆ มีมุมให้นั่งพักผ่อนตลอดเส้นทาง จุดชมวิวเด่นๆ มี 3 จุด ได้แก่ 

 • หอชมวิวเฉลิมพระเกียรติ หอคอยทรงสามเหลี่ยม มีความสูงประมาณ 22 เมตร กว้าง 8 เมตร สามารถชมวิวได้ทั้งเมืองระยอง แม่น้ำและทะเล มีสะพานเดินศึกษาธรรมชาติ เริ่มจากหอชมวิว 2 เส้นทาง เมื่อขึ้นถึงชั้นบนสุดของหอคอยก็จะเห็นวิวที่เขียวชะอุ่มของยอดไม้นานาพันธุ์ที่อยู่ด้านล่างสลับกันระหว่างสีเขียวเข้มกับสีเขียวอ่อนช่างดูตระการตามาก ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเห็นเป็นวิวทะเลและวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งที่อาศัยอยู่บริเวณบ้านปากน้ำ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติได้อย่างชัดเจน
 • เจดีย์กลางน้ำ ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของจังหวัดระยองโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดระยอง พื้นที่อนุรักษ์บรรยากาศร่มรื่นพร้อมสะพานเดินชมธรรมชาติป่าชายเลน ในวันเพ็ญ 12 ของทุกปีซึ่งเป็นฤดูน้ำหลาก จะมีงานประเพณีทอดกระฐินและงานห่มผ้าเจดีย์กลางน้ำ ซึ่งบริเวณโดยรอบจะเป็นพื้นที่ป่าชายเลนประมาณ 52 ไร่ เป็นพื้นที่อนุรักษ์ บรรยากาศร่มรื่นจึงเหมาะกับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวบ้านในยามว่าง ซึ่งทางเทศบาลนครระยองได้มีการบูรณะสถานที่ พร้อมกับสร้างสะพานคอนกรีตเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมป่าชายเลนได้ โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่มีสภาพอุดมสมบูรณ์ มีงูด้วย นักท่องเที่ยวที่เข้าไปเยี่ยมชมควรเดินด้วยความระมัดระวัง โดยแนะนำว่าให้เดินบนทางเดินที่กำหนดไว้ให้เท่านั้น
 • บ้านเล็กในป่าใหญ่ ในพื้นที่ป่าชายเลนมีบ้านไม้เป็นเพิงเล็กๆ อยู่ 1 หลัง เป็นบ้านของคุณลุงสมบุญ สุขอินทร์ อายุ 78 ปี ทำอาชีพประมง ตอนที่คุณลุงซื้อที่ไว้ยังไม่มีป่า เป็นทุ่งกว้าง คุณลุงได้เริ่มต้นปลูกป่าที่ละต้นสองต้น เป็นเวลาร่วม 40 ปี จนทางราชการได้มาร่วมโครงการ จนถึงตอนนี้ต้นไม้เหล่านี้เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำ มีทั้ง คอนโดปู ที่สร้างขึ้นโดยการนำกิ่งไม้มาวางทับกัน เพื่อเป็นที่หลบภัยของปู รวมถึงมีหอยที่รากต้นไม้ ปูแสม ที่หากินตามพื้นดิน พื้นที่ส่วนนี้ถือเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ห้ามจับสัตว์ รวมทั้งข้างทางยังมีป้ายให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้อีกด้วย 
พระเจดีย์กลางน้ำ ตั้งอยู่บนเกาะกลางแม่น้ำระยอง

พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง ประวัติศาสตร์อันยาวนานที่รอให้ทุกคนไปสัมผัส

สถานที่ท่องเที่ยวที่รวบรวมประวัติศาสตร์ไว้มากมาย พระเจดีย์กลางน้ำ ระยอง นอกจากนั้นยังบอกเล่าความเป็นระยอง เมืองอันเก่าแก่ พระเจดีย์กลางน้ำ เป็นโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่รอให้ทุกคนได้ไปสัมผัส หากใครมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดระยอง นอกจากจะไปเที่ยวสถานที่ยอดฮิต อย่างทะเล เกาะ ชายหาดต่างๆ แล้ว ก็อย่าลืมที่จะแวะไปเยือนพระเจดีย์กลางน้ำอันเก่าแก่แห่งนี้ เพราะนอกจากจะได้ท่องเที่ยวแล้ว ยังได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์ของเมืองระยองอีกด้วย เรียกได้ว่าได้เที่ยวอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียว

 

 

 

 

 

https://gclubspecial168.com/ บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีทั้ง คาสิโนออนไลน์ และการพนันออนไลน์ อื่นๆไว้คอยให้บริการท่านอย่างไม่ติดขัด โดยมีลูกค้าจากทั่วโลกให้ความสนใจใช้บริการเล่นพนันอย่างมากมาย ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

ที่พักบนเกาะเสม็ด ระยอง ที่พักติดริมทะเล

ที่พักบนเกาะเสม็ด-ระยอง

ที่พักบนเกาะเสม็ด ระยอง พักผ่อนบนเกาะยอดฮิตของจังหวัดระยอง

ที่พักบนเกาะเสม็ด-ระยอง

เกาะเสม็ด เกาะที่ขึ้นชื่อที่สุดของจังหวัดระยอง เนื่องจากมีหาดทรายขาว สะอาด น้ำทะเลใส และเดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพฯ ทำให้ ที่พักบนเกาะเสม็ด ระยอง มีมากมาย และยังตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่พักบนเกาะเสม็ด มีหลากหลายสไตล์ และเนื่องจากแต่ละที่อยู่ติดริมทะเล ที่พักส่วนมากจึงมีชายหาดส่วนตัว ทำให้ ที่พักบนเกาะเสม็ด เป็นส่วนตัว เงียบสงบ ไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คน เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก

ที่พักบนเกาะเสม็ด ระยอง ผักผ่อนริมทะเล ให้วิวทะเลเยีวยาจิตใจ

ที่พักบนเกาะเสม็ด เป็นส่วนตัว

หากใครเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดระยอง ส่วนมากจะไม่ค่อยพลาดที่จะไปค้างคืนบนเกาะเสม็ด เพราะเกาะเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่ง พักบนเกาะเสม็ด มีหลากหลายสไตล์ ทำให้นักท่องเที่ยวมีตัวเลือกให้เลือกมากมาย แม้จะไปเที่ยวเกาะเสม็ดหลายรอบแล้วก็ยังสามารถไปซ้ำได้อีก ไม่มีเบื่อ เพราะ ที่พักบนเกาะเสม็ด ระยอง มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป ให้อารมณ์การพักผ่อนที่หลากหลาย รวมถึง ที่พักบนเกาะเสม็ด เป็นส่วนตัว ไม่วุ่นวาย แถมอยู่ติดชายหาด ที่ส่วนมากจะเป็นชายหาดส่วนตัว ไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คน โดยในวันนี้เราจะยกตัวอย่างที่พักบนเกาะเสม็ด เพื่อเป็นตัวเลือกให้คนที่มีแพลนจะไปเที่ยว จะมีที่ไหนน่าสนใจบ้าง ตามไปดูกันเลย

 • บ้านเพลิน เกาะเสม็ด

ที่พักสุดน่ารัก ตั้งอยู่บริเวณอ่าวลูกโยน ใกล้กับท่าเรือหน้าด่าน โซนทางเข้าของที่พักตกแต่งเป็นสวนสไตล์เซ็น ที่ให้กลิ่นอายแบบญี่ปุ่น ภายในห้องตกแต่งสไตล์มินิมอล โคซี่ เรียบง่ายและอบอุ่น เน้นใช้โทนสีขาวและเฟอร์นิเจอร์ไม้ มองแล้วสบายตาสุดๆ สิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครัน บริเวณด้านหน้าห้องพักทุกห้องมีม้านั่งและเปลตาข่าย แถมยังมีชานระเบียงยาวให้ผู้เข้าพักได้นั่งชมวิวทะเลแบบพาโนราม่าอีกด้วย ที่สำคัญคือที่นี่เปิดให้บริการห้องพักเพียง 4 ห้องเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นส่วนตัวสุดๆ 

 • Samed Hideaway Resort 

ที่พักสไตล์รีสอร์ท บรรยากาศสุดร่มรื่น ติดริมทะเล และเป็นส่วนตัวสุดๆ ตั้งอยู่กึ่งกลางอ่าวน้อยหน่าและอ่าวกลาง ตกแต่งสไตล์ทรอปิคอล พื้นที่ของรีสอร์ทมีสองฝั่ง ถูกกั้นด้วยถนนสายเล็กๆ แวดล้อมไปด้วยสวนไม้ร่มรื่น ด้านหนึ่งติดกับเนินเขา ส่วนอีกด้านจะเป็นบริเวณของห้องอาหารและล็อบบี้ ตั้งอยู่ติดริมทะเล ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นแบบเปิดโล่ง สามารถมองเห็นวิวทะเลได้แบบเต็มตา ไม่มีสิ่งอื่นบดบัง ห้องพักกว้างขวาง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้านหน้ามีชานระเบียงให้นั่งเล่น มีสระว่ายน้ำล้อมรอบ 

 • Summerday Beach Resort 

ที่พักติดหาดทรายแก้ว บรรยากาศดี เป็นที่พักเล็กๆ ให้บริการห้องพักเพียง 6 ห้องเท่านั้น ทุกห้องหันหน้าออกไปทางทะเล ตกแต่งสไตล์บูทีค หน้าห้องพักทุกห้องมีชานระเบียงขนาดใหญ่ ด้านหน้าที่พักตรงหาดมีคาเฟ่เล็กๆ ให้ทุกคนได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดชิลอีกด้วย

 • Kerala Coco Resort 

รีสอร์ทที่ตกแต่งสไตล์ French Nautical (หมู่บ้านชาวประมงฝรั่งเศส) ที่เน้นใช้สีโทนขาว แดง น้ำเงิน ที่นี่มีห้องพักทั้งหมด 44 ห้อง แต่ละห้องจะหันหน้าออกสูทะเลและหลดหลั่นขึ้นไปตามเนินเขา ห้องพักไฮไลท์จะเป็นห้อง Goota Beachfront ที่สามารถมองเห็นทะเลได้จากหน้าห้องพัก สามารถเดินไปยังชายหาดได้เลย สระว่ายน้ำของที่นี่มีขนาดพอเหมาะ สามารถชมวิวทะเลได้ถึง 180 องศาเลย มีบริการดินเนอร์ริมทะเลพร้อมชมวิวพระอาทิตย์ตก เหมาะกับคู่รักที่อยากได้บรรยากาศสุดโรแมนติกและเป็นส่วนตัว

 • Sai Keaw Beach Resort ทรายแก้ว บีช รีสอร์ท

ที่พักริมหาดทรายแก้วที่มีห้องพักให้เลือกหลากหลายสไตล์ แบ่งออกเป็น 3 โซน คือ Hip ห้องพักแนววิลล่าที่ตั้งอยู่ริมหาดทรายแก้ว Hub ตึกสองชั้นโดดเด่น มีทางเดินและระเบียงไม้ที่ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และ Hide บังกะโลสีฟ้าสดใสที่ซ่อนตัวอยู่ในสวนไม้นานาชนิด ซึ่งแต่ละโซนมีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง มีบริการสปา ฟิตเนส ร้านอาหารและบาร์ริมทะเล ถือเป็นที่พักที่สงบร่มรื่นแต่ฝงตัวในหาดทรายแก้ว หาดอันครึกครื้นของเกาะเสม็ด ถือว่าพักที่เดียวได้หลากหลายอารมณ์ ทั้งความสงบและความสนุกเลยทีเดียว

ที่พักบนเกาะเสม็ด มีหลากหลายสไตล์

ที่พักบนเกาะเสม็ด ระยอง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

แม้ว่าเกาะเสม็ดจะเป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยว และเชื่อว่าหลายคนคงเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะเสม็ดมาบ้างแล้ว และหลายคนคงจะเคยไปซ้ำหลายรอบแล้ว เพราะ ที่พักบนเกาะเสม็ด มีหลากหลายสไตล์ ทำให้การไปค้างคืนบนเกาะเสม็ด เป็นเรื่องน่าตื่นเต้น ไม่น่าเบื่อ เพราะสามารถเปลี่ยนที่พักตามใจชอบได้เรื่อยๆ ตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว ที่สำคัญเกาะเสม็ดขึ้นชื่อเรื่องหาดทรายขาวละเอียด น้ำทะเลใสกริ๊งอย่างกับได้ไปเยือนทะเลอันดามันในภาคใต้ ที่พักบนเกาะเสม็ด ระยอง ราคาถูก ไม่แพงอย่างที่พักแถบทะเลอันดามัน ทางภาคใต้ เข้าถึงง่าย กำเงินหลักร้อยก็สามารถพักริมทะเลได้ หากใครมีโอกาสได้ไปเยือนเกาะเสม็ดก็อย่าลืมเลือกที่พักที่ถูกจริตกับตัวเอง รับรองว่าทำให้การพักผ่อนมีสีสันและสนุกขึ้นเป็นกองเลยทีเดียว

 

 

 

 

 

https://gclubspecial168.com/ บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์ที่มีทั้ง คาสิโนออนไลน์ และการพนันออนไลน์ อื่นๆไว้คอยให้บริการท่านอย่างไม่ติดขัด โดยมีลูกค้าจากทั่วโลกให้ความสนใจใช้บริการเล่นพนันอย่างมากมาย ด้วยระบบที่เป็นมาตรฐานระดับสากล

มีสุขฟาร์ม ระยอง ที่เที่ยวแหวกแนวของจังหวัดระยอง

มีสุขฟาร์ม ระยอง ที่เที่ยว

มีสุขฟาร์ม ระยอง ที่เที่ยวแหวกแนวของจังหวัดระยอง

มีสุขฟาร์ม ระยอง ที่เที่ยว

หากพูดถึงจังหวัดระยอง หลายคนคงคิดถึงทะเล เพราะระยองขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวย หาดทรายขาวสะอาด เกาะต่างๆ ก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ทั้งนี้ทั้งนั้น ระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเล เพราะแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ของจังหวัดระยองมีอีกมากมายที่แหวกแนวไปจากเดิม อย่าง มีสุขฟาร์ม ระยอง แหล่งเรียนรู้ ที่พัก คาเฟ่ ที่ได้แรงบันดาลใจจากกฤษณา มีสุขฟาร์ม ดินแดนร่มรื่นใต้ผืนป่ากฤษณา ให้เราได้สัมผัสกับธรรมชาติด้วยป่ากฤษณาที่ล้อมรอบ มีสุขฟาร์ม บรรยากาศบริสุทธิ์ 

มีสุขฟาร์ม ระยอง สัมผัสคุณค่าของธรรมชาติแบบใกล้ชิด

มีสุขฟาร์ม บรรยากาศบริสุทธิ์

สวนหอมมีสุข หรือ มีสุขฟาร์ม ระยอง ผืนป่ากฤษณาและสวนผสม กว่า 200 ไร่ มีสุขฟาร์ม ดินแดนร่มรื่นใต้ผืนป่ากฤษณา พร้อมด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติ อีกทั้งยังมีที่พักและร้านอาหารให้บริการ มีสุขฟาร์ม ตั้งอยู่ที่บ้านไร่จันดี ต.กะเฉด ซึ่งตามประวัติประเทศไทยมีการค้าขายแก่นไม้กฤษณามานานแล้ว แต่เริ่มทำธุรกิจตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตามตำราไทยระบุว่า กฤษณามีรสขมหอม ช่วยบำรุงโลหิตในหัวใจ บำรุงหัวใจ บำรุงตับ ปอด แก้ไข้ อาเจียน ปวดตามข้อ เป็นต้น รวมถึงมีการใช้แก่นไม้ในงานพิธีต่างๆ ทางศาสนาด้วย ซึ่งในธรรมชาติน้ำมันกฤษณาใช้ป้องกันไรทะเลทรายได้ กลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จึงได้ผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีส่วนผสมจากกฤษณารวมถึงสมุนไพรอื่นๆ เป็นสินค้า OTOP ที่มีคุณภาพ สินค้าตัวอย่างเช่น น้ำมันนวดสมุนไพร ไว้ทาบริเวณที่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ช่วยให้ผ่อนคลาย ประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด เช่น น้ำมันกฤษณา น้ำมันระกำ น้ำมันงา ถือว่ากฤษณามีความสำคัญต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก นอกจากเป็นพันธุ์ไม้อันเก่าแก่แล้ว ยังมีประวัติศาสตร์เล่าขานมาอย่างยาวนาน ด้วยเหตุนี้วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรผลิตไม้กฤษณา จึงตั้งกลุ่มที่ปลูกไม้กฤษณาและทำผลิตภัณฑ์ไม้กฤษณาครบวงจร เริ่มจากการ ทำสวน ปลูกทุเรียน มังคุด สละ ลองกอง และปลูกไม้ยืนต้นร่วมด้วย เช่น ไม้สัก ยางนา มะค่า ไม้หอม ตะเคียน มะฮอกกานี ที่ มีสุขฟาร์ม ระยอง ปัจจุบันได้มีการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ได้มีการส่งออกจำหน่ายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ มีสุขฟาร์ม เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังโด่งดังมากในขณะนี้ ผู้คนต่างให้ความสนใจและพูดถึง เนื่องจากเป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ ที่พัก และคาเฟ่ รวมกันอยู่ในที่เดียว จึงสามารถดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ด้วยคาเฟ่ที่เป็นคาเฟ่ริมน้ำ ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด การจัดตกแต่งก็เป็นแนวธรรมชาติ เหมาะกับการนั่งทำงาน และเหมาะกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา ที่หาที่อ่านหนังสือที่สงบ หรือแม้แต่คนทำงานที่กำลงมองหาสถานที่ทำงานเงียบๆ ไม่ว่าใครก็สามารถผ่อนคลายความเครียดได้แค่มาเยือนที่นี่ ภายในของมีสุขฟาร์ม มีความร่มรื่น กว้างขวาง บริเวณส่วนกลางเป็นบึงขนาดใหญ่คล้ายทะเลสาบ มีสะพานแขวนและสะพานไม้เชื่อมต่อกัน ภายในยังมีกลุ่มควายน้อยใหญ่แอบอิงอยู่ริมบึง และมีสัตว์อื่นๆอีกมากมาย อยู่รอบๆบริเวณ คาเฟ่ ไม่ว่าจะเป็น น้องหมา แพะ เป็นต้น 

เนื่องจากมีสุขฟาร์ม เป็นทั้งแหล่งเรียนรู้ คาเฟ่และที่พัก การมาเยือนที่นี่จึงทำได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการพาคนรักมพักผ่อน นั่งทานอาหารอร่อยๆ ใช้เวลาร่วมกัน มาเที่ยวกับกลุ่มเพื่อน แนวสนุกสนานเฮฮาก็ย่อมได้ หรือจะมาเป็นหมู่คณะ เพื่อเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ก็เป็นการท่องเที่ยวแบบได้ความรู้ ซึ่งหากมาเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อวิทยากรเพื่อให้ทีมวิทยากรทำการบรรยายความรู้เกี่ยวกับไม้กฤษณา ซึ่งปัจจุบันมีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจ ปลูกเพื่อการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งการส่งออกไปกว่า 10 ประเทศ เมื่อได้รับความรู้แล้วก็ไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากไม้กฤษณากว่า 40 รายการ ไปฝากคนที่บ้านได้เลย ร้านอาหารของที่นี่มีทั้งโซนห้องแอร์และโซนเอาท์ดอร์ มีมุมให้ความร่มรื่นมากมาย ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เมนูก็จะเป็นเมนูที่ทำจากไม้กฤษณาซะส่วนใหญ่ ไฮไลท์คือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมจากกฤษณา เช่น กาแฟกฤษณา (Agrawood Coffee Original) และ กฤษณามรกต (Emerald Natural Tea) ซึ่งมีขั้นตอนการดื่มที่ทำให้รื่นรมย์และเป็นเอกลักษณ์ยิ่งกว่าเก่า โดยเริ่มต้นจากเทน้ำหวานลงไปในน้ำแข็ง ตามด้วยน้ำที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากกฤษณา จากนั้นก็เทตัวชาหรือกาแฟลงไป เป็นสามเลเยอร์ที่หอมกรุ่น เมื่อจะดื่มก็คนให้เข้ากัน เกิดสีสันที่สวยงาม รสชาติเข้มข้น เคล้ากับกลิ่นของไม้กฤษณาที่เป็นเอกลักษณ์ ถือว่าได้สัมผัสและเรียนรู้กับกฤษณาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งเป็นไม้ที่อยู่คู่เมืองไทยมานานจริงๆ

มีสุขฟาร์ม ระยอง ท่องเที่ยวแบบใหม่ อนุรักษ์ธรรมชาติ

มีสุขฟาร์ม บรรยากาศบริสุทธิ์

การเดินทางออกไปท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติอย่าง มีสุขฟาร์ม ระยอง ที่แปลกใหม่ไปจากเดิม นอกจากจะทำให้ได้รับความสนุกสนานที่แปลกไปจากแบบเดิมๆ แล้ว ยังทำให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติได้มากขึ้นอีกด้วย ถือเป็นการท่องเที่ยวแบบเข้าใจโลก มีสุขฟาร์ม บรรยากาศบริสุทธิ์ บรรยากาศธรรมชาติที่ได้ใกล้ชิดกับริมแม่น้ำ บรรยากาศเย็น ๆ นั่งดื่มเมนูน้ำและผ่อนคลายความเครียดจากการทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้เพลิดเพลินและได้รู้ว่าการออกไปเผชิญกับบรรยากาศใหม่ ๆ จะช่วยทำให้ทุกคนมีความรู้สึกที่ดีมากกว่าการท่องเที่ยวแบบเดิมๆ หรือไปในที่เดิมๆ

 

 

 

 

 

 

https://sa-game.bet/ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เพื่อเปิดบัญชียูเซอร์ รับ ID / PASSWORD สำหรับเข้าเล่นเกมส์ได้เงินได้ทันที รวดเร็ว 1 นาที ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ @spcclub หรือ หากท่านเล่นได้เงิน ก็สามารถทำการถอนเงิน ได้จำนวนสูงสุดของจำนวนที่ท่านมี โดยไม่มีการหักค่าธรรมเนียมใดๆ

หาดแสงจันทร์ ระยอง ทะเลใกล้เมืองกรุง

หาดแสงจันทร์-ระยอง

หาดแสงจันทร์ ระยอง หาดโค้งเว้าคล้ายรูปเกือกม้า

หาดแสงจันทร์-ระยอง

หากใครเคยมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวจังหวัดระยองคงเคยได้สัมผัสกับทะเลอันงดงาม เพราะระยองขึ้นชื่อเรื่องน้ำทะเลใส หาดทรายขาวละเอียด หาดแสงจันทร์ ระยอง หนึ่งในหาดที่ขึ้นชื่อและมีเอกลักษณ์โดดเด่น ชายหาดโค้งเว้าคล้ายรูปเกือกม้ายาวไปจนสุดถนน ซึ่งเกิดจากการสร้างแนวหินมากั้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะของคลื่นยาวตลอดแนวชายฝั่ง หาดแสงจันทร์ ชายหาดอันเงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน เหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริง

หาดแสงจันทร์ ระยอง ชายหาดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น

หาดแสงจันทร์ ชายหาดอันเงียบสงบ

หาดแสงจันทร์ ตั้งอยู่ในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง เป็นชายหาดที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับมาพักผ่อนอีก ด้วยคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงของ ทำให้มีการสร้างแนวหิน ที่เรียกว่า เขื่อนหินทิ้ง มากั้นเพื่อป้องกันการกัดเซาะของคลื่นลมยาวไป ตลอดแนวชายฝั่ง โดยสร้างเป็นรูปตัวที ทำให้ หาดแสงจันทร์ เป็นหาดโค้งเว้าคล้ายรูปเกือกม้า ยาวไปจนสุดถนนเป็นภาพที่สวยงาม ด้วยเหตุนี้ทำให้ หาดแสงจันทร์ มีเอกลักษณ์โดดเด่น ต่างจากหาดอื่นๆ แปลกตา หาดแสงจันทร์ ระยอง มีถนนเลียบหาด ที่สามารถลงเล่นน้ำได้เฉพาะริมชายหาดเท่านั้น เพราะห่างฝั่งไปคลื่นค่อนข้างแรง หรืออาจจะเดินเล่น เล่นชมวิว ปั่นจักรยาน ขับรถชมบรรยากาศริมทะเลก็ย่อมได้ ช่วงเย็นไปจนถึงค่ำ หาดแสงจันทร์จะคึกคักด้วยร้านอาหารทะเล ที่ตั้งเรียงรายยาวไปตลอด สองข้างทาง นั่งทานปูเสื่อ พร้อมโต๊ะญี่ปุ่น กางร่มผ้าใบในราคาไม่แพง หรือจะนำเสื่อมาเองแล้วสั่งอาหาร จากร้านหน้าหาดมาทานก็ย่อมได้ อาหารที่ขายเป็นประเภทอาหารทะเล จิ้มจุ่ม ปลาเผา อาหารอีสาน หาดแสงจันทร์มีที่พักริมหลายแห่งให้เลือกพักผ่อน ดังนี้

 • ฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง Fortune Saeng Chan Beach Hotel Rayong

โรงแรมฟอร์จูน แสงจันทร์ บีช ระยอง ตั้งอยู่ริมชายหาดแสงจันทร์ จังหวัดระยอง หากวิ่งมาทางถนนสุขุมวิท ตัดเข้ามาถึงสามแยกPMY เลี้ยวซ้าย ตรงมาไม่ไกล โรงแรมจะตั้งอยู่ทางซ้ายมือ ส่วนขวามือก็จะเป็นชายหาดแสงจันทร์ บรรยากาศสวยๆ ลมเย็นๆ มีความเป็นส่วนตัว สงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน ห้องพักมีระเบียงที่สามารถชมวิวหาดรุปเกือกม้าอย่างหาดแสงจันทร์ได้แบบเต็มตา ช่วงเย็นๆ แดดร่มลมตก สามารถเดินไปนั่งสัมผัสบรรยากาศ ถ่ายรูปสวยๆ บนโขดหิน ฟังเสียงคลื่นซัดโขดหิน พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน บรรยากาศสุดโรแมนติก

 • Kantary Bay Hotel Rayong

โรงแรมที่ให้บรรยากาศอบอุ่น เหมือนได้พักที่บ้าน ให้บรรยากาศแบบเรียบง่าย สบายตา ใช้สีโทนธรรมชาติ ทำให้โรงแรมแห่งนี้มีความร่วมสมัย ห้องพักมีด้วยกันทั้งหมด 3 ขนาด เน้นใช้เฟอร์นิเจอร์สีโอ๊คเข้ม เพิ่มความอบอุ่นและหรูหราในคราวเดียวกัน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมด้วยกิจกรรมมากมาย ทั้ง Game Room ห้องคาราโอเกะ โบว์ลิ่ง เป็นต้น

 • Holiday Inn and Suites Rayong City Centre

โรแงรมระดับสากลแห่งแรกและแห่งเดียวในตัวเมืองระยอง บนตึกสูง 30 ชั้น ห้องพักมีหลายประเภทให้เลือก ทำเลดี ย่านใจกลางเมือง ติดกับห้างสรรรพสินค้า Passion Shopping Destination ถือว่าสะดวกสบายมาก และด้วยความที่โรงแรมนี้เป็นตึกสูง ข้างบนจึงถูกเนรมิตเป็น Rooftop ที่มีชื่อว่า Elementi Rooftop Grill and Bar ร้านอาหารสุดหรู วิวอลังการ บนชั้น 30 ชั้นบนสุดของโรงแรม 

 • Golden City Rayong Hotel

โรงแรมสุดหรูย่านใจกลางเมืองระยอง เดินทางสะดวก หาง่ายเพราะอยู่ติดริมถนนสุขุมวิท อยู่ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ราคาสบายกระเป๋า ห้องพักก็มีให้เลือกหลายประเภท ฟรีอินเทอร์เน็ต Wi-Fi มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ห้องออกกำลังกาย หรือใครที่อยากจะผ่อนคลายโรงแรมก็มีบริการนวดแผนไทย สปา มีร้านอาหารที่คอยให้บริการตั้งแต่มื้อเช้าจนไปถึงกลางคืน โซนล็อบบี้โอ่งโถงมีที่ให้สำหรับนั่งเล่นพักผ่อน และนอกจากให้บริการห้องพักแล้วยังมีห้องประชุมสำหรับการจัดสัมมนาอีกด้วย 

 • Plaai Plus Hotel Rayong

ตั้งอยู่ใน ห่างจากศูนย์การค้า Passion Shopping Destination 1.3 กม. โดยให้บริการที่พักพร้อมห้องอาหาร ที่จอดรถส่วนตัวฟรี และสระว่ายน้ำกลางแจ้ง โรงแรมระดับ 3 ดาวนี้มีแผนกต้อนรับตลอด 24 ชั่วโมง และรูมเซอร์วิส โรงแรมมีห้องสำหรับครอบครัว ห้องพักแต่ละห้องที่โรงแรมมีโต๊ะทำงาน โทรทัศน์จอแบน และห้องน้ำส่วนตัว ห้องพักที่ มีเครื่องปรับอากาศ และตู้เสื้อผ้า

มีบริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์และแบบอเมริกันให้เลือกทุกวัน ณ ที่พัก อยู่ห่างจากตลาดน้ำเกาะกลอย 1.8 กม. อยู่ห่างจากศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาระยอง 1.8 กม. โรงแรมอยู่ห่างจากสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระยอง-พัทยา ซึ่งเป็นสนามบินที่ใกล้ที่สุด 28 กม.

 • B2 Rayong Butique and Budget 

เป็นโรงแรมที่อยู่ในเครือบีทู ถือว่าเป็นโรงแรมชื่อดังที่มีอยู่หลายจังหวัดท่องเที่ยวทั่วประเทศไทย ที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องของทำเลที่ตั้งเพราะอยู่ใกล้ตัวเมือง ราคาย่อมเยาว์ สบายกระเป๋า แค่หลักร้อยเท่านั้น ด้านหน้าของโรงแรมมีที่จอดรถ โปร่งโล่ง กว้างขวางและสะอาด อยู่ใกล้ที่เที่ยวชื่อดังของจังหวัดระยองมากมาย เช่น ปากน้ำระยอง, ถนนยมจินดา, ตลาดเกาะลอย, หาดพยูน และหาดพลา เป็นต้น

หาดแสงจันทร์ มีเอกลักษณ์โดดเด่น

หาดแสงจันทร์ ระยอง เที่ยวทะเลง่ายๆ ใกล้กรุงเทพฯ

หากใครวางแผนที่จะไปเที่ยวทะเล หาดแสงจันทร์ ระยอง ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ขับรถไม่ถึง 2 ชั่วโมงก็ถึงจุดหมายแล้ว จุดชมวิวก็มีออยู่หลายจุด หาดแสงจันทร์ มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีแนวกำแพงหินที่นอกจากจะใช้ป้องกันคลื่นทะเลแล้ว ยังสามารถถ่ายรูปสวยๆ ได้อีกด้วย

 

 

 

 

 

https://sa-game.bet/เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเย หนึ่งในเว็บที่มีผู้คนเข้าเล่นเยอะมากที่สุด ที่เปิดบริการตั้งแต่ คาสิโนสด , เกมส์สล็อต , แทงบอลออนไลน์ และเกมส์มาใหม่ทุกปี ไม่ว่าจะเป็น เกมส์จรวดวัดใจ Cash Or Crash , alice run และเกมส์อื่นๆอีกมากมาย

Rooftop Bar ระยอง ร้านอาหารเมืองระยอง วิวเต็มสิบ

Rooftop Bar ระยอง

Rooftop Bar ระยอง ทานอาหารบนชั้นดาดฟ้าเมืองตากอากาศ

Rooftop Bar ระยอง

จังหวัดระยอง ได้ชื่อว่าเป็นเมืองตากอากาศยอดฮิตตลอดกาลของประเทศไทย มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เลือกตามความต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ทะเล เกาะ ชายหาดต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ Rooftop Bar ระยอง หนึ่งสถานที่ ที่หากได้ไปเยือนระยองต้องไม่พลาด Rooftop Bar ระยอง ที่ชิลล์ไลฟ์สไตล์คนกลางคืน สถานที่ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกลางคืน Rooftop Bar ระยอง ร้านอาหารบนดาดฟ้า 360 องศา ให้ได้นั่งทานอาหาร จิบค็อกเทล ฟังเพลงเคล้าเบาๆ ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว 

Rooftop Bar ระยอง ท่องราตรี ชมวิว 360 องศา เมืองระยอง

สถานที่ท่องเที่ยวกลางคืนอย่าง Rooftop Bar ระยอง คงดีไม่น้อยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องราตรี เพราะ Rooftop Bar ระยอง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกลางคืน เป็นอย่างมาก โดย Rooftop Bar ระยอง มีหลากหลายสไตล์ โดยเราได้ยกตัวอย่างมาดังนี้

Elementi Rooftop Grill and Bar
 • Elementi Rooftop Grill and Bar 

ร้านอาหารบนดาดฟ้าแห่งนี้ ตั้งอยู่บนชั้น 30 ซึ่งถือเป็นชั้นที่สูงที่สุดของโรงแรม Holiday Inn and Sweets Rayong City Center บรรยากาศทั้งชั้นตกแต่งสไตล์โมเดิร์น ภายใต้คอนเซ็ปต์เรียบหรู โรแมนติก รูฟท็อปวิวสุดปัง ใจกลางเมืองระยอง ที่มองเห็นวิวทะเล และ วิวเมืองสวยๆในยามค่ำคืน ได้แบบพาโนราม่า ทางเดินเข้าร้านออกแบบเป็น Wine Rack เรียงรายเต็มผนัง หากเดินออกไปทางซ้ายจะเป็นทางไปบาร์ รับลมชมบรรยากาศเมืองระยองได้อย่างเต็มตา อาหารที่นี่ส่วนมากจะเป็นเมนูอาหารอิตาเลี่ยน ไม่ว่าจะเป็น Caesar Salad ที่เพิ่มความอร่อยและเติมความ Freshy ด้วยเมล่อนและอโวคาโด Pizza Peperoncino ที่ถือเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้าน แป้งบางกรอก รสชาติเข้มข้น Grilled Tiger Prawns กุ้งย่างซอสมะขาม กุ้งเนื้อเด้งกรอบ รสชาติเข้มข้นจากซอสมะขาม ตัดด้วยรสหวานของส้มโอ เรียกได้ว่าเมื่อทานพร้อมกันแล้วให้รสชาติที่เข้ากันสุดๆ Halibut alla Sicilana เนื้อปลาแฮลิบัตย่างกับมะกอกสไตล์ซิซิลี เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เป็นผักรสเปรี้ยวอมหวานอย่างมะเขือเทศตากแห้ง และสปาเก็ตตี้ผัดซอสมะเขือเทศเชอรี่รมควันพร้อมกับบวบสไลด์ รสกลมกล่อม Japanese Miyazaki Wagyu A3 ที่ใช้เนื้อมิยาซากิ สุดยอดเนื้อวัวอันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการขุนเนื้อมิยาซากิ นี้จะใช้เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 900 วัน โดยเมนูนี้จะเสิร์ฟคู่กับข้าวบาร์เลย์ กระเทียมย่าง ทรัฟเฟิลสไลด์ และบร็อคโคลี่ผัดกับเนยหอมๆ ราดด้วยซอสไวน์แดง เมนูของหวาน Semifreddo al Cioccolato Bianco e frutti di bosco ไวท์ช็อกโกแล็ต เสิร์ฟคู่กับไอศกรีมเบอรี่พาร์เฟต์ เบอรี่ซอร์เบท และอัลมอนด์ครัม และซอสเบอรี่คูลิส นอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูอื่นๆ อีกมากมาย ให้ทุกท่านได้เลือกตามความต้องการ และเพลินเพลิน ไปกับเครื่องดื่มม็อกเทล ไร้แอลกอฮอล์ สีสันสดใส ชมวิวสวยๆ ในยามเย็นช่วงพระอาทิตย์ตกดิน จิบเครื่องดื่มพลางๆ ถือเป็นค่ำคืนสุดแสนพิเศษสำหรับใครหลายคนเลยทีเดียว

  ร้านอาหารบนดาดฟ้า
  • California Steak Rayong

  สัมผัสกับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกที่ California Steak Rayong บรรยากาศภายในร้าน หรูหรา แต่แฝงไปด้วยความสบาย อบอุ่น ให้รู้สึกเหมือนได้ทานข้าวอยู่กับครอบครัว สำหรับเมนูที่พลาดไม่ได้ คือ สเต๊กเนื้อสันติดมัน (Rib Eye Steak ), สเต๊กเนื้อสันในห่อเบคอน (Filet Mignon),เนื้อหมูติดกระดูกย่างราดซอสเห็ด (Grilled Pork Chop with Mushroom Sauce) โดย California Steak มีบริการ Buffet Steak ทุกคืนวันจันทร์ และ พฤหัสบดี Hawaiian Pizza พิซซ่าฮาวาเอี้ยนหนึ่งใน Signature ของร้านแห่งนี้ เนื้อแป้งบาง กรอบ ผ่านขั้นตอนการทำอย่างพิถีพิถัน ทั้งการนวดแป้ง การบรรเลงหน้าด้วยซอสมะเขือเทศ สับปะรดสดๆ แฮมชั้นเยี่ยม และมอซเซอเรลล่า ชีสหอมนุ่ม อบจนได้ที่ Grilled Pork Chop with Muchroom Sauce เนื้อพอร์คช็อพ ชั้นเยี่ยมให้เราได้สัมผัสนุ่มลิ้น เสิร์ฟพร้อมซอสเห็ดสูตรพิเศษ คู่มากับผักต้ม และเฟรนช์ฟรายชิ้นพอดีคำ บุฟเฟต์ราคาเพียง 650 บาท พร้อมน้ำดื่มบริการเสิร์ฟตลอดเวลา หกโมงเย็นถึงสี่ทุ่ม อิ่มหนำกับเนื้อและอาหารทะเลสดๆ ทั้งเนื้อวัว, เนื้อหมู, เนื้อไก่, เนื้อปลาแซลมอน, ปลากะพงแดง, หมึกสด, หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์, กุ้ง และปูม้า และมีมุมอาหารอีกมากมาย ทั้งยังสามารถสั่งให้เชฟปรุงสดๆ ได้ทุกจานอีกด้วย

  Rooftop Bar ระยอง สถานที่หลีกหนีความวุ่นวาย 

  หากใครเบื่อที่จะไปเที่ยวระยองแบบต้องเอาเท้าไปจุ่มน้ำทะเล เราแนะนำให้หันมาเที่ยวแนวชิลล์ๆ สไตล์คนกลางคืน Rooftop Bar ระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้คุณผ่อนคลาย Rooftop Bar ระยอง ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกลางคืน Rooftop เป็นเสมือนหลุมหลบภัยลอยฟ้าที่เปิดกว้าง ที่เมื่อได้ขึ้นไปแล้วจะเกิดความรู้สึกสบาย ราวกับได้หลีกหนีจากความจริงอันแสนวุ่นวายไปชั่วขณะ ด้วยระดับความสูงของชั้น Rooftop ทำให้อากาศนั้นดีขึ้น นอกจากนี้การอยู่บนที่สูงยังช่วยลดระดับของฝุ่นในอากาศได้อีกด้วย และการได้สูดอากาศที่ปลอดโปร่งขึ้นย่อมเป็นผลดีต่อสุขภาพ ทำให้คุณได้มีเวลาพักชั่วคราวจากเรื่องวุ่นวายรอบตัว ได้หยุดนิ่ง ได้หยุดพัก การอยู่คนเดียวเงียบๆ หรืออยู่กับคนที่รู้ใจ รู้ว่าเราต้องการอะไร ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรัห จะช่วยให้เราได้ใช้เวลากับตัวเอง เพราะมัถือเป็นการชาร์จพลังให้พร้อมก่อนกลับไปเจอเรื่องราวต่างๆ

   

   

   

   

  สมัครบาคาร่า https://sa-game.bet/สมัครบาคาร่า888 ที่เว็บคาสิโน888 เราเป็นเว็บคาสิโนที่สมัครง่ายที่สุด เกมคาสิโน สล็อต บาคาร่าเล่นง่าย ได้เงินจริง และยังสามารถดาวน์โหลดเอาไว้เล่นบนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนได้