วัดท่ามะกอก ระยอง วัดสีทองอร่าม สัญลักษณ์แห่งเมืองแกลง

วัดท่ามะกอก ระยอง

จังหวัดระยองมีวัดสวยๆ มากมาย วัดท่ามะกอก อุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับสายบุญที่ขึ้นชื่อ มีความสวยงามตระการตา มีสีเหลืองทองอร่าม เรียกได้ว่า วัดท่ามะกอก ระยอง เป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองแกลง เลยทีเดียว เนื่องจากตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมือง อีกทั้งยังมีจุดเด่นเป็นอุโบสถรูปทรงแบบเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้นไปอีก

วัดท่ามะกอก ระยอง

วัดท่ามะกอก ระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางจิตใจ

วัดท่ามะกอก ตั้งอยู่ใน ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาด้วยศิลปะแบบผสมผสาน จนเกิดเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยสดงดงาม วัดท่ามะกอก อุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่มีการลวดลายสวยงามรอบพระอุโบสถ ซึ่งเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ประจำรัชกาลที่ 9 เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งประเภทเรือรูปสัตว์ หนึ่งในเรือพระราชพิธี ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาส พระราชพิธีกาญจนาภิเษก แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดย กองทัพเรือ ร่วมกับ กรมศิลปากร ได้นำ โขนเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่สร้างขึ้น ในสมัยรัชกาลที่ 3 และ รัชกาลที่ 4 มาเป็นต้นแบบ โดยกองทัพเรือ สร้างในส่วนที่เป็นโครงสร้างเรือ พาย และคัดฉาก ส่วนกรมศิลปากร ดำเนินการในงานที่เกี่ยวกับ ศิลปกรรมของเรือทั้งหมด โดยอุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ถือเป็นไฮไลท์ของวัดท่ามะกอก ระยอง เลยทีเดียว และรอบๆ อุโบสถ ยังมีประติมากรรมทางศาสนาที่สวยอีกมากมาย ที่มาของวัดท่ามะกอก คือ วัดแห่งนี้ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดตั้งแต่ 30 กรกฎาคม ปีพ.ศ. 2528 และได้รับอนุญาตให้ตั้งเป็นวัดอย่างทางการ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ก่อนที่จะมีวัดท่ามะกอกนั้น ชาวบ้านในบริเวณนี้ ต้องไปบำเพ็ญกุศลต่างๆ กันที่วัดปากน้ำพังราด เดินทางไปมากกว่า 2 กิโลเมตรเลย และถนนหนทางก็ค่อนข้างจะลำบาก ยิ่งในช่วงฤดูฝนก็ต้องลุยน้ำลุยโคลนไปวัดกัน พอริเริ่มสร้างวัดก็ได้เริ่มจากการสร้าง ศาลาการเปรียญ สำหรับบำเพ็ญกุศล 1 หลังขึ้นมาก่อน เป็นเรือนไม้แบบทรงไทย หลังจากนั้น ก็มีทั้งกุฎีสงฆ์ 6หลัง ทรงไทยเหมือนกัน และฌาปนสถาน จนได้สร้างมาเรื่อยๆ วัดท่ามะกอก เป็นวัดที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามสะดุดตา อีกทั้งยังมีจุดเด่นเป็นอุโบสถรูปทรงแบบเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ มีการฉลุลวดลายรอบพระอุโบสถไว้อย่างงดงาม รอบๆ อุโบสถมีประติมากรรมทางพระพุทธศาสนาอีกมากมาย ภายในวัดมีพระประธานองค์ใหญ่ 2 องค์ และมีพระพุทธรูปให้นักท่องเที่ยวได้ปิดทองอีกด้วย โดยรอบวัดจะมีบ่อน้ำขนาดเล็ก ล้อมรอบ ซึ่งจะมีปลาสีส้มแหวกว่ายไปมาอย่างสวยงาม 

วัดท่ามะกอก ระยอง

ซึ่งการท่องเที่ยวในสถานที่ทางศาสนาแบบนี้ให้ประโยชน์กับเรามากมาย วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าของชาวไทยพุทธ เป็นสถานที่ที่สะท้อนให้เห็นถึง อารยธรรม ภูมิปัญญา วิถีชีวิต แหล่งรวมศิลปวิทยาการในสาขาต่างๆ ทั้งในด้านโบราณคดี วัฒนธรรม จารีตประเพณี  สถาปัตยกรรม ศิลปกรรม ฯลฯ การท่องเที่ยววัดนั้น นับว่ามีคุณค่าและมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง เพราะวัดเป็นแหล่งที่เชื่อมโยงเรื่องราวความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชนและเป็นสถานที่รวบรวมมรดกศิลปวัฒนธรรม และศิลปกรรมอันวิจิตรงดงาม  เพียบพร้อมด้วยคุณค่าทางศิลปะที่แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาและความเป็นอัจฉริยะของบรรพบุรุษ อย่างเช่นวัดท่ามะกอก ระยอง แห่งนี้ ถือเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านในชุมชนนี้ ว่ากว่าจะมีการส้รางวัดแห่งนี้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร วัดบางแห่งยังประกอบด้วยสภาพแวดล้อมทั้งทางภูมิสถาปัตยกรรมและทางธรรมชาติที่สวยงาม วัดจึงเป็นแหล่งการท่องเที่ยวที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และมีคุณค่าทางศิลปะที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ วัดถือเป็นสถานที่สงบอันเป็นที่พึ่งจิตใจ ผู้คนเคารพ ศรัทรา  ปฏิบัติบูชากันมานาน  วัดจึงเป็นอีกสถานที่เที่ยวแห่งหนึ่ง ที่ชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมเข้าเยี่ยมชมกัน  เนื่องจากบริเวณวัดที่ดูร่มเย็นเป็นสุข  มีเจดีย์ พระอุโบสถ ที่สวยงาม นักท่องเที่ยวก็เข้าวัดเพื่อสักการะขอพรสิ่งศักดิ์ให้เป็นสิริมงคลแกตนเองก่อนออกเที่ยว หรือช่วงเดินทางกลับ ปัจจุบันวัดที่มีชื่อสียงก็จะมีนักท่องเที่ยวสนใจที่ต้องการไปกราบไหว้ ทำให้คนหันเข้ามาเข้าวัดทำบุญมากขึ้น ยิ่งเป็นช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ เช่น วันขึ้นปีใหม่ วันวิสา วันอาสา เข้าพรรษา ออกพรรษา นอกจากนี้แล้วคนเลือกเข้าวัดทำบุญวันเกิด  เนื่องในโอกาสดีๆ ของชีวิต วัดจึงเป็นสถานที่คนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมชมได้  โดยการเข้าวัดก็ต้องให้เกียรติสถานที่ด้วย ควรแต่งกายสุภาพ กิริยา วาจาสุภาพ วัดหลายแห่งกลายเป็นแหล่งศึกษา เรียนรู้ สามารถศึกษาได้หลายด้าน

วัดท่ามะกอก จังหวัดระยอง เดินทางง่าย ใกล้เมืองกรุง

นอกจากวัดท่ามะกอก ระยอง จะสวยงามตระการตา น่าไปเยือนแล้ว วัดท่ามะกอก เดินทางก็ง่าย เนื่องจากอยู่ใกล้เมืองกรุง เดินทางเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้ว โดยวัดท่ามะกอกจะตั้งอยู่บนถนนสายหมู่บ้านท่ากง-ปากน้ำพังราด ติดกับถนนบูรพาชลทิศ อยู่เยื้องๆทางแยกไปหาดแหลมสิงห์ รับรองว่าหากไปถึงวัดท่ามะกอกแล้ว จะประทับใจแน่นอน ด้วยการดีไซน์วัดแบบร่วมสมัยสวยงามโดดเด่น และมีอุโบสถขึ้นชื่อของวัดท่ามะกอก คือพระอุโบสถเรือนารายณ์ทรงสุบรรณ ที่ถอดแบบจากเรือพระที่นั่ง นำมาขยายขนาดใหญ่เท่าอุโบสถ นอกจากจะได้ทำบุญแล้ว รับรองว่าจะได้ภาพสวยๆอิ่มบุญกลับบ้านทุกคนแน่นอนหากใครไม่แน่ใจเส้นทางหรือกลัวหลงทาง ก็สามารถเปิดGPSนำทางได้เลย รับรองว่าเมื่อถึงวัดแล้ว ทุกคนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน


คาเฟ่ริมทะเลในระยอง เที่ยวระยองแบบชิลๆ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์

10 อันดับ ยางรถยนต์ยี่ห้อไหนดี ราคาถูก ประจำปี 2566 ทนทาน กับทุกสภาพถนน และยึดเกาะถนนได้ดี

คาเฟ่ริมทะเลในระยอง เที่ยวระยองแบบชิลๆ ใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์

คาเฟ่ริมทะเลในระยอง

หากพูดถึงจังหวัดระยองแล้ว หลายคนก็คงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทะเล ชายหาด หรือเกาะต่างๆ คาเฟ่ริมทะเลในระยอง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมมากในกลุ่มวัยรุ่น และกลุ่มคนทำงาน เนื่องจากคาเฟ่ริมทะเลในระยองเหมาะสำหรับการพักผ่อน แบบชิลๆ ใช้ชีวิตแบบไม่เร่งรีบ ไม่ว่าจะเป็นการจิบกาแฟไปนั่งทำงานไป หรือถ้าเป็นเด็กนักเรียน นักศึกษา ถือเป็นที่นั่งอ่านหนังสือที่ถือว่าดีรองลงมาจากห้องสมุดเลยก็ว่าได้ เนื่องจากคาเฟ่ริมทะเลในระยองเป็นส่วนตัว สงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน เพราะขึ้นชื่อว่าคาเฟ่การจัดระเบียบพื้นที่ย่อมเป็นสัดเป็นส่วนอยู่แล้ว ดังนั้นคาเฟ่จึงเป็นที่นั่งชิลของคนที่รักความสงบ ไม่ชอบความวุ่นวาย

คาเฟ่ริมทะเลในระยอง หลากหลายสไตล์ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ระยองถือเป็นหนึ่งจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพฯ มากจังหวัดหนึ่ง เป็นเมืองตากอากาศยอดฮิตของใครหลายคน มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามมากมาย โดยเฉพาะทะเลที่ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากของจังหวัดระยอง เนื่องจากทะเลระยองมีหาดทรายที่สวย น้ำทะเลใส ปัจจุบันคาเฟ่ริมทะเลในระยอง จึงผุดขึ้นมากมาย คาเฟ่ริมทะเลในระยองเป็นส่วนตัว เหมาะแก่การพักผ่อนอย่างยิ่ง ซึ่งการเที่ยวคาเฟ่ริมทะเลถือเป็นกำไรของนักท่องเที่ยว เพราะนอกจากมาเที่ยวทะเลแล้ว ยังได้รูปสวยๆ จากคาเฟ่ไปอวดเพื่อนอีกด้วย คาเฟ่ริมทะเลในระยองตอบโจทย์ทุกความต้องการ เนื่องจากมีหลากหลายสไตล์ ดังนี้

คาเฟ่ริมทะเลในระยอง
 • Tofu Coffee Bar

ตั้งอยู่ที่หาดแสงจันทร์ เป็นคาเฟ่ที่เป็น Food Truck มีความน่ารักตั้งแต่ทางเดินเข้าร้าน มุมเซ็ทปิกนิค  มุมเก้าอี้ชายหาด ไปจนถึงมุมโต๊ะสไตล์แคมปิ้ง เดินเข้าไปภายในร้าน ซึ่งเป็นริมทะเล จะมีเก้าอีแนวมินิมอล เขียนว่า Tofu ตั้งเรียงราย เหมือนปูซานย่อมๆ ให้ลูกค้าได้เก็บภาพสวยๆ ไปอวดเพื่อนกัน ในส่วนของเมนูเครื่องดื่มมีให้เลือกทั้ง ชา กาแฟ อิตาเลี่ยนโซดา เป็นต้น เมนูของทานเล่นก็จะเป็นขนมปังปิ้ง ที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ

คาเฟ่ริมทะเลในระยอง
 • Sea Sky Café Koh Samed

คาเฟ่แนวบาหลี ตั้งอยู่ที่ เกาะเสม็ด จ.ระยอง บรรยากาศสุดชิล ตกแต่งสไตล์บาหลี มีมุมถ่ายรูปให้เลือกหลากหลาย ทำเลของคาเฟ่อยู่ติดชายหาด จะนั่งทำงาน อ่านหนังสือ หรือนั่งชิล ก็สามารถนั่งได้ยาวๆ ไม่มีเบื่อแน่นอน แต่แนะนำว่าให้มาช่วงเย็นๆ เพราะจะได้บรรยากาศที่สุดชิล ไม่ต้องท้าแดดเหมือนตอนกลางวัน 

 • Tonsak Café and Restaurant

คาเฟ่ริมทะเลอีกหนึ่งที่บนเกาะเสม็ด ตกแต่งสไตล์ Beach Bar บรรยากาศสุดชิล วิวทะเลสุดปัง มุมถ่ายรูปหลากหลาย ไฮไลท์ของที่นี่คือการได้ดูพระอาทิตย์ตกดินสุดโรแมนติก รับรองว่าถูกใจ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์แน่นอน

 • Café Kantary By The Sea 

คาเฟ่ริมทะเลหาดแสงจันทร์ ชายหาดที่ติดอันดับหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในระยอง การตกแต่งมีกลิ่นอายของทะเล เช่น โคมไฟรูปปลาที่ห้อยลงมาจากเพดาน ตั้งอยู่ติดถนนเลียบชายทะเลริมหาดแสงจันทร์ ซึ่งสามารถชมชายหาดที่โค้งเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวได้ตลิดทั้งแนวหาดทราย มีที่นั่งให้เลือกหลายโซน ทั้งโซนห้องแอร์ที่เป็นกระจก สามารถมองเห็นวิวทะเลได้เต็มตาและโซนเอาท์ดอร์ที่สามารถนั่งทานอาหารรับลมทะเลชิลๆ ท่ามกลางวิวสวนสีเขียวล้อมรอบ ไฮไลท์ของที่นี่คือ คอนเซ็ปต์รักษ์โลก อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในร้านจะคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นแก้วน้ำและหลอดที่เลือกใช้เป็นกระดาษแทนพลาสติก ช่วยลดขยะและอนุรักษ์ทะเลอีกทางหนึ่งด้วย

 • Life Buoy Smallroom and Coffee

หนึ่งในคาเฟ่บนเกาะเสม็ดพร้อมมีบริการห้องพักราคาสบายกระเป๋า ตั้งอยู่ก่อนถึงหาดทรายแก้วประมาณ 400 เมตร เป็นคาเฟ่สไตล์เกาหลี ตกแต่งมินิมอล เน้นโทนสีขาว น้ำตาล นอกจากเมนูกาแฟแล้วยังมี โกโก้ ชาเขียว ชาไทย อิตาเลี่ยนโซดาและสมูทตี้ให้เลือกทานอีกด้วย โฮมเมดเบเกอรี่ของทางร้านก็ถือเป็นหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรพลาดเช่นกัน

 • Sawasdee-coco Koh Samed

ร้านนั่งชิลบรรยากาศริมทะเลบนเกาะเสม็ด ที่หลายคนรู้จักกันในนามสวัสดีโคโค่ ที่พักสุดมินิมอลประจำเกาะเสม็ด ตั้งอยู่บนหาดทรายแก้ว การตกแต่งแปลกใหม่ มาในสไตล์มินิมอลบวกกับความ cozy ตกแต่งคุมโทนด้วยสีขาวคลื่นๆ เจือสีไม้ บวกกับของตกแต่งสุดชิค ทำให้มีมุมถ่ายรูปให้เลือกมากมาย หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวเกาะเสม็ด ที่นี่ถือเป็นอีกที่ที่ไม่ควรพลาดที่จะไปเยือน

คาเฟ่ริมทะเลในระยองสถานที่ท่องเที่ยวที่จะทำให้การท่องเที่ยวมีสีสันขึ้น

หากใครเบื่อการมาเที่ยวระยองแบบเดิมๆ มาทีไรก็ต้องแวะทะเลทุกทีคาเฟ่ริมทะเลในระยอง จะทำให้การท่องเที่ยวแบบเดิมๆ ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป เนื่องจากมีหลากหลายสไตล์ให้เลือก เรียกว่าคาเฟ่ริมทะเลในระยอง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ดังนั้นจะทำให้การมาเที่ยวทะเลในจังหวัดระยองของเราเพิ่มมิติใหม่ๆ ขึ้น ได้พักผ่อนแบบสงบมากยิ่งขึ้น ได้ถ่ายรูปในมุมใหม่ๆ เพราะคาเฟ่ริมทะเลในระยอง มีหลากหลายสไตล์ เช่น คาเฟ่ที่ให้ฟีลเหมือนอยู่ปูซาน คาเฟ่ที่ตกแต่งสไตล์บาหลี ทำให้ได้รูปที่ไม่ใช่แค่วิวทะเลไปอวดเพื่อน มากกว่านั้นคือเที่ยวทะเลที่เดียวแต่ได้รับหลายฟีล ทำให้การท่องเที่ยวของเรามีสีสันขึ้น ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป

อ่านบทความอื่น ๆ >> Koh Munnork Private Island ระยอง ที่พักสุดชิลล์ บนเกาะมันนอก

สถานที่ขอพรเมืองพัทยา ชลบุรี เมืองสุดครึกครื้นที่เต็มไปด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์

Koh Munnork Private Island ระยอง ที่พักสุดชิลล์ บนเกาะมันนอก

Koh Munnork Private Island ระยอง

คิดว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเกาะมันนอก เป็นเกาะสุดส่วนตัวในจังหวัดระยอง โดยบนเกาะแห่งนี้มีที่พักเพียง 1 แห่งเท่านั้น ได้แก่ Koh Munnork Private Island ระยอง ที่พักสุดไพรเวทสมชื่อKohMunnork PrivateIslandที่พักแห่งเดียวบนเกาะมันนอก เนื่องจากบนเกาะแห่งนี้มีที่พักเพียงที่เดียวทำให้รองรับนักท่องเที่ยวไม่ได้มากนัก หากใครต้องการไปพักผ่อนบนเกาะมันนอก อาจจะต้องจองล่วงหน้านิดหน่อย ถ้าเป็นทริปปุบปับอาจจะไม่สามารถไปได้ ที่พักแนวบังกะโล ริมชายหาด บรรยากาศสุดเงียบสงบ เป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสงบ ต้องการพักผ่อนอย่างจริงจัง

Koh Munnork Private Island ระยอง

Koh Munnork Private Island ระยอง ความส่วนตัวสุดพิเศษบนเกาะสุดไพรเวท

เกาะมันนอก เกาะสุดส่วนตัวในจังหวัดระยอง ที่ได้ชื่อว่า มัลดีฟส์แห่งระยอง เนื่องจากเกาะนี้มีน้ำทะเลที่ใส หาดทรายขาว บริเวณเกาะถูกล้อมรอบไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ ธรรมชาติอันสุดแสนสวยงาม ที่นี่มีนกยูงจำนวนมากคอยต้อนรับนักท่องเที่ยว ที่สำคัญคือที่นี่เป็นเกาะส่วนตัว มีที่พักเพียง 1 แห่งเท่านั้นบนเกาะ ได้แก่ Koh Munnork Private Island ระยองหรือKoh Munnork Private Island by Epikurean Hotels and Lifestyle โดยความพิเศษคือคนที่จะเข้ามาในพื้นที่ของเกาะมันนอกได้ จะต้องเป็นลูกค้าของKoh Munnork Private Island ที่พักแห่งเดียวบนเกาะมันนอก เท่านั้น ทำให้ที่นี่มีความส่วนตัวเป็นอย่างมาก มีชายหาดส่วนตัว ผู้คนไม่พลุกพล่าน จะมีก็แต่ลูกค้าของรีสอร์ทเท่านั้น โดยชายหาดหน้ารีสอร์ทสามารถดำน้ำตื้น มองเห็นฝูงปลาได้เลยโดยไม่ต้องดำน้ำลึกKoh Munnork Private Island ที่พักแนวบังกะโล มีห้องพักเพียง 22 ห้องเท่านั้น ที่นี่ออกแบบเป็นสไตล์บังกะโล วางแยกเป็นสัดส่วน เป็นหลังๆ แต่ละหลังมีบริเวณเพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับลูกค้า แม้จะเป็นบังกะโลแต่การออกแบบห้องพักของที่นี่มีความหรูหรา สะดวกสบาย โดยมีประเภทห้องพักให้เลือก 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่

 • Bungalow (ห้องพักวิลล่า B)

ห้องพักประเภทนี้สามารถเข้าพักได้ถึง 4 คน มีเตียงขนาดใหญ่ 2 เตียง โดยเป็นลักษณะบังกะโลที่มีห้องพักติดกัน 2 ห้อง พื้นที่ภายในห้องพักกว้างขวาง ตกแต่งสไตล์เรียบง่าย สร้างเป็นบ้านไม้ยกพื้นสูง สามารถมองเห็นธรรมชาติบนเกาะและมองเห็นทะเลได้จากห้องพักเลย เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนเป็นครอบครัว หรือทริปแก๊งเพื่อน

 • Garden Cottage (ห้องพักวิลล่า Q)

ห้องพักวิวสวน ลักษณะเป็นกระท่อมที่ตั้งอยู่ในสวน มีพื้นที่ใช้สอยมากพอสมควร กว้างขวาง ไม่แออัด ออกแบบสไตล์โฮมมี่ โดยภายในใช้เฟอร์นิเจอร์สไตล์ชาวเลในการตกแต่ง มีเตียงใหญ่ พื้นที่กว้างขวาง บริเวณอ่างล้างหน้าตกแต่งด้วยก้อนหินกลมๆ เล็กๆ มีระเบียงส่วนตัวที่สามารถมองเห็นวิวธรรมชาติและวิวทะเลของเกาะมันนอก ห้องพักประเภทนี้อยูห่างจากทะเลไม่มาก เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงทะเลแล้ว

 • Beach Front Bungalow (ห้องพักวิลล่า J)

ห้องพักยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นห้องพักบังกะโลที่ตั้งอยู่ติดกับชายหาด มีระเบียงส่วนตัวหน้าที่พัก ที่สำคัญคือมี Outdoor Shower ให้แขกผู้เข้าพักสัมผัสบรรยากาศการอาบน้ำท่ามกลางทัศนียภาพของทะเลและสูดอากาศธรรมชาติ ภายในห้องออกแบบได้เป็นสัดส่วน โดยมีห้องนั่งเล่นและห้องนอนอยู่แยกกัน ภายในห้องนอนจะมี 1 เตียงใหญ่ ห้องนี้จะเหมาะกับคู่รัก หรือทริปฮันนีมูนเป็นอย่างมาก

หากใครอยากมีประสบการณ์ไปสัมผัสเกาะส่วนตัวสุดไพรเวทอย่างเกาะมันนอก ที่น้ำใส หาดทรายขาวไม่แพ้ทะเลอันดามันเลย ต้องทำการจองล่วงหน้า เนื่องจากมีที่พักแค่แห่งเดียวบนเกาะ ไฮไลท์สำคัญคือสระว่ายน้ำหน้าที่พักที่สามารถเล่นน้ำไปชมวิวทะเลไปได้เลย ถือเป็นมุมถ่ายรูปยอดฮิตอีกมุมของที่นี่ เกาะมันนอกแห่งนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากพักผ่อน หลีกหนีความวุ่นวาย เพราะผู้คนไม่พลุกพล่าน ด้วยเหตุนี้ทำให้เกาะมันนอกแห่งนี้มีธรรมชาติที่ยังคงสมบูรณ์ มีต้นไม้น้อยใหญ่ตั้งอยู่เรียงราย คอยให้ความร่มรื่นแก่แขกผู้มาเยือน มีเจ้าถิ่นอย่างนกยูงคอยต้อนรับอย่างอบอุ่น เกาะแห่งนี้เหมาะกับคนที่ชอบความสโลว์ไลฟ์เนื่องจากผลิตน้ำและปั่นไฟใช้เอง โดยจะมีการพักเครื่องปั่นไฟตั้งแต่ 09.00 – 13.00 ของทุกวัน สำหรับใครที่อยากพาน้องหมาน้องแมวมาเข้าพักด้วยKoh Munnork Private Island ระยอง แห่งนี้ก็ยินดีต้อนรับ โดยมีค่าใช้จ่ายของสัตว์เลี้ยงเพิ่มตัวละ 1,000 บาทเท่านั้น 

Koh Munnork Private Island ระยอง

Koh Munnork Private Island ระยองที่พักติดเกาะ ใกล้เมืองกรุง

ด้วยความที่ระยองอยู่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางง่าย ใช้เวลาในการเดินทางไม่กี่ชั่วโมง KohMunnork Private Island ระยอง จึงเป็นที่พักแนว castaway ที่พักจำลองการติดเกาะยอดนิยมของคนเมืองกรุง ให้ได้สัมผัสกับธรรมชาติรอบๆ เกาะที่ยังคงความสมบูรณ์ และชมทัศนียภาพของทะเลบนเกาะมันนอก ที่มีน้ำใส หาดทรายขาวยังกับทะเลอันดามัน ที่สำคัญ KohMunnork Private Island ที่พักแห่งเดียวบนเกาะมันนอก ทำให้ที่พักแห่งนี้มีความเป็นส่วนตัว เหมาะสำหรับการหลีกหนีความวุ่นวายในเมืองกรุงมาพักผ่อนเป็นอย่างมาก หากใครมีโอกาสได้ไปท่องเที่ยวระยอง ก็อย่าพลาดที่จะไปสัมผัสกับเกาะสุดไพรเวทแห่งนี้เป็นอันขาด เรียกได่ว่าเป็นเกาะที่ต้องไปสักครั้งในชีวิตเลยทีเดียว 

อ่านบทความอื่น ๆ >> ที่เที่ยวระยอง 2022 เที่ยวเมืองใกล้กรุง กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/ SA-Game คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า Casino online พร้อมเปิดบริการพนันออนไลน์เต็มรูปแบบครบวงจรที่สุด ลองเลย !

ที่เที่ยวระยอง 2022 เที่ยวเมืองใกล้กรุง กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

ที่เที่ยวระยอง 2022

ระยอง จังหวัดใกล้เมืองกรุง ใช้เวลาเดินทางไม่กี่ชั่วโมง ระยองเป็นเมืองชายทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวและที่ชิลล์มากมาย ไม่ว่าจะเป็นทะเล คาเฟ่ น้ำตก ร้านอาหาร และที่พักสวยๆ มากมาย ซึ่ง ที่เที่ยวระยอง 2022 มีให้เลือกหลากหลายที่  ที่เที่ยวระยอง2022ไม่ได้มีแค่ทะเล เนื่องจากระยองเป็นเมืองชายทะเล ทำให้นักท่องเที่ยวต่างคิดว่าการมาเที่ยวระยองคือการมาเที่ยวทะเล แต่ที่เที่ยวระยองมีหลากหลายแนวมากกว่านั้น ที่เที่ยวระยอง2022หลากสไตล์ หลายรูปแบบ ไม่ซ้ำใคร ซึ่งฤดูที่แนะนำสำหรับการท่องเที่ยวระยองคือช่วงฤดูร้อน ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ซึ่งช่วงนี้ฝั่งทะเลระยองจะมีคลื่นลมค่อนข้างแรงในตอนบ่าย ทำให้อุณหภูมิไม่สูง อากาศก็จะไม่ร้อนมากนัก เหมาะสำหรับการตระเวนเที่ยวแบบชิลล์ๆ

ที่เที่ยวระยอง 2022

ที่เที่ยวระยอง 2022 ไม่ได้มีดีแค่ทะเล

หลายคนอาจคิดว่าการมาเที่ยวระยอง คือการเที่ยวทะเล เนื่องจากระยองเป็นเมืองชายทะเล มีทะเลอยู่ล้อมรอบจังหวัด ซึ่ง ที่เที่ยวระยอง2022ไม่ได้มีแค่ทะเล แต่มีธรรมชาติที่สวยงามมากกว่านั้น ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันเขียวขจี คาเฟ่สุดมินิมอล ร้านอาหารสุดชิคที่อาหารถูกปากหลายคน ที่เที่ยวระยอง2022ดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่เที่ยวระยองหลายแห่งเป็นเหมือนเอกลักษณ์ที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเที่ยวในเมืองระยอง ซึ่ง ที่เที่ยวระยอง 2022 ที่ขึ้นชื่อมีมากมายดังนี้

ที่เที่ยวระยอง 2022
 • สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง ตั้งอยู่ในอำเภอแกลง จังหวัดระยอง มีพื้นที่ราว 2500 ไร่ สถานที่เที่ยวและสถานที่ศึกษานอกสถานที่ ที่สายรักธรรมชาติต้องไม่พลาด ที่นี่เป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพันธุ์ไม้ของภาคตะวันออก สำหรับอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชของภาคตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุมน้ำและป่าเสม็ด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสารพัดประโยชน์ พื้นที่ส่วนใหญ่ของที่นี่จะเป็นพื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งช่วยลดการพังทลายของชายฝั่ง ช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในบริเวณแผ่นดินมากเกินไป ที่สำคัญคือเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์และพืชพันธ์นานาชนิด โดยเฉพาะพืชท้องถิ่นที่ใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิด มีกิจกรรมให้เลือกทำมากมายไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมศึกษาพันธุ์ไม้ท้องถิ่น กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งผู้คนมักจะทำกิจกรรมปั่นจักรยานศึกษาธรรมชาติ ล่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุมน้ำและพายเรือคายัค ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของระยอง ที่เป็นทั้งแหล่งความรู้ แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 • เกาะเสม็ด

เกาะเสม็ดอีกหนึ่งเกาะขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในเมืองไทย เนื่องจากมีน้ำใส ชายทะเลขาวสะอาด อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้าหมู่เกาะเสม็ดหรือที่หลายหลายคนเรียกว่าเกาะเสม็ด ถือเป็นมนต์เสน่ห์ของเมืองระยอง หากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวระยองต้องไม่พลาดที่จะแวะไปเยือนเกาะเสม็ด เรียกได้ว่าเป็นเกาะอันดับต้นๆ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวหลายชาติ ทั้งนักท่องเที่ยวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เกาะเสม็ดถือเป็นเกาะที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเมืองไทยมีถึง 13 อ่าวให้ได้เลือกท่องเที่ยวได้ตามใจ แต่ละอ่าวมีความสวยงามแตกต่างกันไป มีที่พัก ร้านอาหารและสิ่งอำนวความสะดวกสำหรับบริการนักท่องเที่ยว 13 อ่าว ที่ว่า มีดังนี้ อ่าวกิ่ว อ่าวปะการัง อ่าววงเดือน อ่าวแสงเทียน อ่าวลุงดำ อ่าวหวาย อ่าวพร้าว อ่าวน้อยหน่า ท่าเรือหน้าด่าน อ่าวไผ่ อ่าวพุทราและอ่าวทับทิม และหาดทรายแก้ว ซึ่งแต่ละอ่าวมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยว

 • ทุ่งโปร่งทอง ปากน้ำประแส ระยอง

ทุ่งโปรงทอง ทุ่งดอกไม้อันทองอร่าม สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจังหวัดระยอง ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง พื้นที่แห่งนี้แต่เดิมเป็นที่สำหรับการทำประมงของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้ง ทำสวนผลไม้ หรือทำการเกษตรต่างๆ ต่อมาธรรมชาติในบริเวณนี้ได้ถูกทำลายสิ่งแวดล้อมและป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง ชาวบ้านปากน้ำปล่อยแสงจึงร่วมกันพัฒนาป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดในระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ ที่แห่งนี้เต็มไปด้วยต้นตรงที่ขึ้นเรียงรายกันอย่างสวยงามนับหมื่นต้น ท่องเที่ยวในตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็นก็จะเห็นแสงพระอาทิตย์อ่อนๆ พร้อมกันกับสีทองอร่ามของทุ่งโปร่งทองแห่งนี้ รับรองว่าจะได้รูปสวยๆ ไปอวดเพื่อนแบบเลือกไม่ถูกแน่อนอนเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมืองระยองที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว

ที่เที่ยวระยอง 2022เมืองท่องเที่ยว ที่มีสถานที่หลากหลายสไตล์ 

จากสถานที่ที่ได้นำเสนอไปข้างต้น  ก็จะทำให้เห็นว่าที่เที่ยวระยอง 2022ไม่ได้มีดีแค่ทะเล  หากใครต้องการเที่ยวระยองแนวใหม่ ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกมากมายที่เที่ยวระยอง 2022 ตอบโจทย์ทุกความต้องการ การมาเที่ยวระยองของหลายคนไม่จำเป็นต้องเที่ยวทะเลอีกต่อไปเพราะสถานที่ท่องเที่ยวเมืองระยองในปัจจุบันมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกไม่ว่าจะเป็นแนวธรรมชาติ แนวป่าไม้ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  หรือแม้กระทั่งการท่องเที่ยวที่ได้ความรู้ไปในตัวด้วย ถึงแม้เมืองระยองจะขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวยแต่สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ของเมืองระยอง ก็สวยไม่แพ้ทะเลเลยทีเดียว หากใครมีโอกาสได้มาเที่ยวระยองก็ไม่ควรพลาดสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ที่ได้นำเสนอไปข้างต้น ถือเป็นการเที่ยวเมืองไทยที่ช่วยสนับสนุนคนไทยและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ ฟื้นฟูการท่องเที่ยวของไทย หลังจากที่ซบเซามานานให้กลับมาคึกคักเช่นเคย

อ่านบทความอื่น ๆ >> 4  คาเฟ่สุดฮิตในระยอง มุมถ่ายรูปไม่มีซ้ำ

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/ SA-Game คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า Casino online พร้อมเปิดบริการพนันออนไลน์เต็มรูปแบบครบวงจรที่สุด ลองเลย !

4  คาเฟ่สุดฮิตในระยอง มุมถ่ายรูปไม่มีซ้ำ

4 คาเฟ่สุดฮิตในระยอง

ระยอง 1 ในจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทะเล น้ำตก อุทยานแห่งชาติ หรือแหล่งท่องเที่ยวแนวธรรมชาติต่างๆ แล้ว จังหวัดระยองยังมีคาเฟ่อีกมากมายให้นักท่องเที่ยวหรือคนในพื้นที่ได้ไปลิ้มลอง4คาเฟ่สุดฮิตในระยองสายคาเฟ่ตัวจริงไม่ควรพลาด เพราะแต่ละที่ที่จะนำเสนอนั้นมีความสวยงาม สไตล์การออกแบบที่แปลกตา 4คาเฟ่สุดฮิตในระยอง มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป เรียกได้ว่าหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวระยองก็ไม่ควรพลาดที่จะไป 4 คาเฟ่สุดฮิตในระยอง เด็ดขาด

4 คาเฟ่สุดฮิตในระยอง

4 คาเฟ่สุดฮิตในระยอง  ดีไซน์การออกแบบสุดล้ำ ดึงดูดลูกค้า

หากใครเป็นสายคาเฟ่แล้วมีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดระยองก็ต้องไม่พลาดที่จะหาคาเฟ่ นั่งจิบเครื่องดื่ม รับบรรยากาศดีๆ และเก็บภาพสวยๆ ไปอวดโลกโซเชียล วันนี้เราขอแนะนำ 4 คาเฟ่สุดฮิตในระยอง ที่บรรยากาศดี น่านั่ง มุมถ่ายรูปสวย สไตล์การออกแบบไม่แพ้ใคร ซึ่งทั้ง4 ร้านที่เราได้คัดเลือกมาถือเป็น4 คาเฟ่สุดฮิตในระยองสายคาเฟ่ตัวจริงไม่ควรพลาด หากใครมีโอกาสได้ไปจะไม่ผิดหวังแน่นอน

เริ่มกันที่ร้านแรกเลย ร้านที่คนรักสตรอเบอร์รี่ห้ามพลาด

 • ฮารุมิกิ ฟาร์ม แอนด์ คาเฟ่, ระยอง (Harumiki Farm & Cafe)

ใครเป็นสตรอว์เบอร์รีเลิฟเวอร์ห้ามพลาดกับคาเฟ่น้องใหม่ Harumiki Farm & Cafe ตัวร้านถูกดัดแปลงมาจากโรงเรือนเก่าให้กลายเป็นคาเฟ่สุดชิค สไตล์ Green house เน้นความเรียบง่ายและมินิมอล ให้ฟีลลิ่งแบบญี่ปุ่นสุดๆ ไฮไลท์อยู่ที่คาเฟ่มีโรงเรือนระบบปิดที่มีเทคโนโลยีการปลูกแบบควบคุมสภาพแวดล้อมให้ได้สตรอว์เบอร์รีผลใหญ่ สีแดงฉ่ำ เนื้อนุ่ม รสชาติหวาน กลิ่นหอม ที่นำมาเป็นวัตถุดิบหลักในเมนูต่างๆ ของคาเฟ่อย่างเช่นฮอกไกโด มิลค์มินิเค้ก สตรอว์เบอร์รีชีสเค้ก ช็อคโกแลตสตรอว์เบอร์รีฟีลด์ สตรอว์เบอร์รีโซดา และสตรอว์เบอร์รีเอสเพรสโซ ไม่เพียงเท่านั้นเมนูแนะนำยังมีเมนูเด็ดเอาใจคนรักชาเขียวอย่าง มัทฉะสตรอว์เบอร์รีเค้ก มัทฉะลาเต้ และมิลค์กี้มัทฉะพุดดิ้ง อีกด้วย ส่วนของโซนที่นั่งมีให้เลือกทั้งแบบเก้าอี้ชิลล์ๆ โซฟานุ่มๆ หรือใครต้องการความเป็นส่วนตัวก็สามารถนั่งที่โซนซุ้มสุดมินิมอลได้ตามความชอบ แอบกระซิบว่าทางคาเฟ่มีปลั๊กไฟ และ Wi-Fi ในทุกโซน เพื่อลูกค้าที่มาเยือนให้ได้นั่งชิลล์ นั่งทำงาน ได้อย่างสะดวกสบายอีกด้วย บอกเลยว่าใครเป็นสาย Cafe Hopping ที่กำลังมองหาคาเฟ่ระยองสวยๆ ต้องมาเช็คอินที่ Harumiki Farm & Café

ร้านที่สอง ร้านสไตล์ผู้ดีอังกฤษ

 • ปาฎี, ระยอง (Padee Rayong)

นั่งจิบกาแฟกลางสวนสวยสไตล์อังกฤษที่ ปาฎี คาเฟ่ในสวนสุดปังที่เพียบพร้อมไปด้วยธรรมชาติใต้ร่มไม้ใหญ่ ตัวร้านเล็กน่ารักแต่เต็มไปด้วยความชิลล์ สามารถเลือกนั่งได้ทั้ง อินดอร์และเอ้าท์ดอร์ ภายในร้านเน้นการตกแต่งสไตล์วินเทจ น่ารักกรุบๆ สาวๆ เตรียมตัวแต่งสวยให้พร้อมเลย! มีเมนูเด็ดๆ ทั้ง Cupcake, Cheese cake, Honey toast และ Waffle ดีต่อใจ

ต่อกันด้วยร้านที่สาม ชื่อร้านสุดเก๋ สไตล์มินิมอล

 • หนึ่งองศาเหนือ คาเฟ่, ระยอง (1 Degrees North Café )

หนึ่งองศาเหนือ คาเฟ่ คาเฟ่น้องใหม่ในจังหวัดระยองที่ไม่ควรพลาด ตัวร้านสไตล์มินิมอลแสนอบอุ่นเพราะการตกแต่งร้านด้วยสีขาวตัดกับเฟอร์นิเจอร์ไม้สีน้ำตาล พื้นที่ภายในร้านถูกแบ่งได้อย่างลงตัวทั้งโซนอินดอร์และโซนเอาท์ดอร์ มีมุมถ่ายรูปชิคๆ เอาใจสายเซลฟี่ให้ได้ถ่ายรูปลงโซเชียลแบบจัดเต็ม ส่วนสายของหวานต้องไม่พลาดกับเบเกอรี่โฮมเมด ที่ทางร้านทำเอง โดยเมนูในแต่ละวันจะแตกต่างกันไป แต่รับรองว่าอร่อยทุกเมนู ไม่ว่าจะเป็นบราวนี่รสชาติเข้มข้น Red velvet Cake กินคู่กับ Mixed Berry Smoothie และ Matcha Orange Soda ขอบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆ และเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านที่ใครไปก็ต้องสั่งคือ Cocoa Salted Caramel โกโก้รสชาติเข้มข้น เติมความหอมอร่อยด้วยไซรัปคาราเมลสูตรพิเศษของทางร้าน สำหรับคนชอบกาแฟก็ต้องเมนูนี้เลย Premium Blend Coffee กาแฟรสชาติดีจากเมล็ดกาแฟคุณภาพ ที่รับรองว่าถูกใจแน่นอน

มาถึงร้านที่สี่ ร้านสุดท้ายที่เป็นคาเฟ่สไตล์สีขาวมินิมอล

 • Mama don’t like espresso bar & Bake lab 

คาเฟ่สีขาวสไตล์มินิมอลที่เน้นบรรยากาศสบายๆ สำหรับเบเกอรี่ขึ้นชื่อของที่นี่คือ ‘Croissants เนยฝรั่งเศส’ เมนูเด็ดชูโรงที่ทางร้านทำเองทุกขั้นตอนเพียงวันละ 100 ตัวเท่านั้น ใครที่อยากลิ้มลองความอร่อยต้องมาจับจองกันก่อนเที่ยงเพราะขายหมดเร็วมากๆ มีขายเพียงวันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น ใครเป็นสายเบเกอรี่ขนมอบสัญชาติฝรั่งเศสอย่างครัวซองต์จะพลาดไม่ได้เลย

ทั้ง4 ร้านที่ได้แนะนำไปข้างต้นนั้นเป็นคาเฟ่ในจังหวัดระยองที่ขึ้นชื่อ ด้วยสไตล์การตกแต่งร้าน ความสบาย น่านั่ง และรสชาติเครื่องดื่มและอาหาร ถือเป็นปัจจัยสำคัญทั้งสิ้นในการดึงดุดลูกค้า อย่างไรก็ตาม 4คาเฟ่สุดฮิตในระยอง มีเอกลักษณ์แตกต่างกันไป แต่เรียกได้ว่าตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จริงๆ

4 คาเฟ่สุดฮิตในระยองให้ทุกคนสัมผัสบรรยากาศดีๆ มุมถ่ายรูปสวยๆ

ทั้ง4 คาเฟ่สุดฮิตในระยอง ก็คงจะทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าทั้ง4ที่นั้น มีความเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกันไป

4 คาเฟ่สุดฮิตในระยองสายถ่ายรูปห้ามพลาด เพราะมีมุมถ่ายรูปสวยๆ ให้ทุกคนได้เก็บภาพความทรงจำและถ่ายรูปไปอวดเพื่อน รวมถึงยังมีบรรยากาศดีๆ ที่จะทำให้เรารู้สึกสดชื่น อย่างน้อยก็ได้ใช้ช่วงเวลาหนึ่งในที่ที่สวยงาม บรรยากาศสบายๆ กับการอยู่กับตัวเองหรือครอบครัว หากใครมีโอกาสได้ไประยองก็เลือกตามไลฟ์สไตล์ ความชอบของตนเองได้เลย

อ่านบทความอื่น ๆ >> สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง ตอบโจทย์สายบุญ

สนับสนุนโดย : https://sa-game.bet/ SA-Game คาสิโนออนไลน์ บาคาร่า Casino online พร้อมเปิดบริการพนันออนไลน์เต็มรูปแบบครบวงจรที่สุด ลองเลย !

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง ตอบโจทย์สายบุญ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง

หากใครที่เป็นสายบุญและรักในการท่องเที่ยว การได้เที่ยวไปด้วยและทำบุญไปด้วยถือเป็นอะไรที่น่าจะถูกใจสายบุญที่สุด สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง สถานที่ยอดนิยมที่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้าไปสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยองที่พึ่งทางใจของคนในพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย เพราะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยองขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จัก ของใครหลายคน นอกจากจะมีความสวยงามของสถาปัตยกรรมของสิ่งศักสิทธิ์ต่างๆ แล้ว สิ่งสำคัญคือหลายคนที่ไปขอพรพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้ตามใจหวังจริงๆ

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง

สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง ท่องเที่ยวในแบบฉบับสายบุญ

การท่องเที่ยวระยองในแบบฉบับที่สายบุญห้ามพลาดคือการท่องเที่ยวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองระยอง การได้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ประจำเมืองเวลาไปเที่ยว ถือเป็นการขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยปกปักษ์รักษาเรา และถือเป็นการได้ท่องเที่ยวไปในตัวด้วย เนื่องจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยองงดงามตระการตา ถือเป็นลิสต์สถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเช่นเดียวกันกับสถานที่อื่นๆ ของระยองเลย สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยองขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จัก ไม่แพ้ทะเล หรือเกาะอันสวยงามต่างๆ ของเมืองระยอง ซึ่งจะมีอะไรกันบ้าง ไปดูกันเลย

 • วัดละหารไร่ อ.บ้านค่าย สักการะหลวงปู่ทิม อิสริโก  วัดยอดนิยมของสายบุญ หนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดของระยอง วัดแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2354 โดยหลวงพ่อสังข์เฒ่า ลักษณะเด่นของที่นี่คือ มีหลวงปู่ทิม เกจิอาจารย์ชื่อดังที่ชาวระยองให้การนับถือเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพระอาจารย์ผู้มีวิชาด้านความศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่นับถือของชาวบ้านและผู้คนที่เคยมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัส
 • วัดโขด (ทิมธาราม) วัดสุดเก่าแก่เมืองระยอง วัดสุดเก่าแก่ของจังหวัดระยอง วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าประดู่ สร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 2007 ผู้สร้างเป็นเจ้าเมืองระยองในสมัยนั้น ซึ่งมือชื่อว่าทิม ที่ใช้เป็นชื่อของวัดในปัจจุบัน ภายในอุโบสถของที่นี่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันงดงามของช่างฝีมือท้องถิ่น และเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อขาว พระพุทธรูปอายุกว่า 500 ปี ที่เป็นที่เคารพของชาวระยอง
 • วัดป่าประดู่ วัดที่ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวง วัดป่าประดู่ เป็นอีกหนึ่งวัดสุดเก่าแก่ของเมืองระยอง สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ.2523 ชื่อเดิมของวัดนี้คือ วัดป่าเลไลยก์ และเนื่องจากภายในวัดมีต้นประดู่ใหญ่อยู่จำนวนมากจึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดป่าประดู่ แต่ปัจจุบันเหลือต้นประดู่อยู่เพียงต้นเดียวตรงปากทางเข้าวัด ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้เลยทีเดียว สิ่งโดดเด่นภายในวัดนี้คือ พระพุทธรูปนอนตะแคงซ้าย ถือเป็นพุทธไสยาสน์ที่แปลกที่สุดในไทย 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง
 • วัดปากน้ำ  สมุทรคงคาราม วัดปากน้ำ ระยอง วัดประจำหมู่บ้านตำบลปากน้ำ สร้างในสมัยกรุงธนบุรี แต่เดิมวัดแห่งนี้สร้างอยู่ติดทะเล ปัจจุบันมีการสร้างพระเจดีย์กลางน้ำ เพื่อใช้เป้นสัญลักษณ์สำหรับชาวเรือเมื่อเดินทางถึงฝั่ง ลักษณะเด่นคือมีพระเจดีย์รูปทรงระฆังฐานคว่ำสีขาว ซึ่งมีความสูงประมาณ 10 เมตร ตั้งอยู่บริเวณเกาะกลางน้ำ ล้อมรอบด้วยป่าชายเลน 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยอง
 • วัดหนองกรับ สังกัดมหานิกาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2328 โดยเจ้าอาวาสรูปแรกของวัด ถือเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งของเมืองระยอง อยู่ในเขตปกครองคณะสงฆ์ สิ่งที่โดดเด่นของวัดหนองกรับแห่งนี้คือ หลวงพ่อสาคร อดีตเกจิชื่อดังเมืองระยอง ที่ได้ให้โชคลาภกับผู้เสี่ยงโชค ทำให้ผู้คนได้รับโชคลาภนับหลายแสน จนต้องกลับมากราบไหว้และเคารพบูชาอีกครั้ง
 • วัดลุ่มมหาชัยชุมพล พระอารามหลวง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลระยอง ถนนตากสินมหาราช เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2234 เคยเป็นที่ตั้งประทับแรมของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ลักษณะอาคารเป็นทรงโรงก่ออิฐถือปูนขนาดเล็ก ซุ้มหน้าต่างตกแต่งด้วยลายใบเทศตรง บานประตูและหน้าต่างเป็นไม้ ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะรัตโกสินทร์

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองระยอง ท่องเที่ยวเมืองระยอง อิ่มบุญ อิ่มใจ

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือวัดต่างๆ ของเมืองระยองที่ได้นำเสนอไปข้างต้นนั้น เป็นเพียงบางส่วนเท่านั้น เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเมืองระยองยังมีอีกมากมาย แต่ละที่มีสถาปัตยกรรมอันสวยงาม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ขึ้นชื่อมากมาย ให้ผู้คนได้แวะเวียนไปสักการะขอพร ซึ่งรับรองว่าแต่ละที่ศักดิ์สิทธิ์สมชื่อ เพราะผู้คนที่เข้ามากราบไหว้สักการะต่างก็สมหวังกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการขอพรเรื่องการงาน การเงิน ความรัก หรือโชคลาภก็ย่อมได้ ขอเพียงแค่เรามีจิตใจที่แน่วแน่ และตั้งจิตอธิษฐานอย่างตั้งใจ เชื่อว่าจะได้รับพรดั่งใจหวังแน่นอน การเที่ยวระยองไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวสถานที่ขึ้นชื่อ อย่างทะเลเท่านั้น การเที่ยววัดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ก็ถือเป็นการเที่ยวอีกรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้เราอิ่มบุญอิ่มใจ ทั้งได้เที่ยวและได้ทำบุญในทริปเดียวกัน เรียกได้ว่าเป็นการท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์สายบุญเป็นอย่างมาก ไม่เพียงเท่านั้น เพราะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองระยองสวยงามตระการตา สำหรับใครที่เป็นสายเก็บภาพ ถ่ายบรรยากาศ รับรองว่าจะได้ภาพสวยๆ วิวดีๆ กลับไปอย่างแน่นอน 

อ่านบทความอื่น ๆ >> ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง ที่พักตากอากาศ ใกล้กรุงเทพฯ

 

สนับสนุนโดย: https://ufaball.bet/ เว็บพนันออนไลน์ มั่นคงปลอดภัย มั่นใจซื่อตรง เปิดบริการแล้วครบจบในที่เดียว

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง ที่พักตากอากาศ ใกล้กรุงเทพฯ 

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง

หาดแม่รำพึง สถานตากอากาศยอดนิยมของจังหวัดระยอง ขวัญใจชาวกรุง เนื่องจากระยองอยู่ไม่ไกลจากกกรุงเทพฯ ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง เดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาในการเดินทางไม่กี่ชั่วโมง นอกจากนี้ที่พักหาดแม่รำพึงมีหลากหลายสไตล์ เพื่อตอบโจทย์นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีความหลากหลาย สำหรับคนที่ชอบบรรยากาศชิลล์ๆ ริมทะเล ไม่ชอบทะเลที่มีคนพลุกพล่านเท่าไหร่นัก ที่พักบริเวณหาดแม่รำพึงถือว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมาก เนื่องจากที่พักหาดแม่รำพึงบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ไม่มีผู้คนพลุกพล่าน ทำให้ได้สูดบรรยากาศทะเล เสพธรรมชาติได้อย่างใกล้ชิดและเต็มที่

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง ที่พักใกล้ชิดธรรมชาติ บรรยากาศเงียบสงบ

หาดแม่รำพึง ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ 11 กิโลเมตร เป็นชายหาดขึ้นชื่อของระยอง เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า และขึ้นชื่อว่าเป็นหาดที่ยาวที่สุดของทะเลตะวันออก โดยมีความยาวราว 12 กิโลเมตร เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร เก้าอี้ริมชายหาด รวมถึงสามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ด้วย มีที่พัก รีสอร์ทไว้บริการนักท่องเที่ยว ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง ใกล้ชิดธรรมชาติ เหมาะสำหรับคนที่ชอบความสงบ เพราะที่พักหาดแม่รำพึงบรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ที่สำคัญคือมีให้เลือกหลายหลายสไตล์ ทั้งแบบบังกะโล รีสอร์ท บ้านพัก และแบบโรงแรม ที่สำคัญที่พักหาดแม่รำพึง ราคาเป็นกันเองด้วยหาดแม่รำพึงไม่ได้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเท่ากับหาดอื่นๆ ในระยอง ทำให้ราคาของที่พักบนหาดแห่งนี้มีราคาถูก ที่สำคัญคือ บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ ให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสกับธรรมชาติและทัศนียภาพของทะเลอย่างใกล้ชิด ตัวอย่างที่พักบนหาดแม่รำพึง มีดังนี้

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง
 • โรงแรม ระยอง รีสอร์ท 

ที่พักขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนทำเลสุดโดดเด่นบนแหลมส่วนตัวอย่างแหลมตาล ได้ชื่อว่าเป็นที่พักที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลตะวันออก มาพร้อมชายหาดและท่าเรือส่วนตัว ตัวโรงแรมล้อมรอบด้วยทัศนียภาพของขุนเขาและทะเล บรรยากาศเงียบสงบ สามารถมองเห็นวิวเกาะเสม็ดได้จากที่พักเลย โดยที่นี่ตกแต่งแบบร่วมสมัยและผสมผลานกลิ่นอายความเป็นไทยได้อย่างลงตัว ห้องพักมีให้เลือกทั้งหมด 9 รูปแบบ มีทั้งสไตล์คลาสสิกและสไตล์โมเดิร์น ไฮไลท์ของที่พักที่นี่คือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างเต็มตา และสะพานไม้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยทอดตัวลงไปในทะเล เป็นจุดถ่ายรูปและจุดชมวิวบรรยากาศสุดโรแมนติก 

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง
 • Ohana Resort

ที่พักใกล้หาดแม่รำพึง การตกแต่งเน้นใช้โทนสีขาว ให้ความรู้สึกสบายตา โปร่งโล่ง ออกแบบสไตล์โมเดิร์น ห้องพักเป็นแบบวิลล่าสีขาว แบบเมดิเตอริเนียน มี 3 room types ด้วยกัน ได้แก่ Deluxe Cottage บ้านพักส่วนตัวขนาดเล็ก Tidy Room บ้านพักส่วนตัวขนาดกลาง บนตึกสีขาว มีอ่างอาบน้ำส่วนตัวภายในห้องพัก ประเภทสุดท้ายคือ Canopy Room ห้องพักขนาดใหญ่ชั้นบนสุด วิวสวนและวิวสระว่ายน้ำ มีชั้นดาดฟ้าสำหรับนั่งชมวิวตอนกลางคืน มีสระว่ายน้ำระบบเกลือไว้บริการ

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง
 • White at Sea Resort

รีสอร์ทแนวที่พักตากอากาศริมหาดแม่รำพึง ตกแต่งด้วยโทนสีฟ้าขาว ตัวอาคารออกแบบสไตล์โมเดิร์น มีความลงตัวกับบรรยากาศของทะเลเป็นอย่างมาก ห้องพักมีให้เลือกแบบบังกะโลและสไตล์โรงแรม ภายในห้องพักเน้นตกแต่งโทนสีขาว ให้ความสบายตา รู้สึกสะอาด ปลอดโปร่ง หากใครมีน้องหมาน้องแมวก็สามารถพามาเข้าพักได้ เพราะที่นี่ยินดีต้อนรับสัตวเลี้ยง

 • แมกไม้ วิลล่า

ที่พักสีขาวในสวนอันเขียวขจี ตั้งอยู่ตรงข้ามทะเล หาดแม่รำพึง บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ เนื่องจากตัวที่พักถูกสร้างขึ้นในสวนและรายล้อมไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ คอยให้ร่มเงา ห้องพักมีให้เลือกทั้งแบบบ้านพักและแบบห้องแบบตึก ภายในห้องพักตกแต่งโทนสีขาวพาสเทล ให้ความรู้สึกสบายตา ผสมผสานความวินเทจแบบไทยได้อย่างลงตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสระน้ำไว้ให้บริการแขกด้วย 

 • Happy Sea

ที่พักแนวโฮมสเตย์ ตั้งอยู่บนก้นอ่าวหาดแม่รำพึง ห้องพักเป็นบ้านหลังเล็กๆ สำหรับคนที่ชอบความเรียบง่าย มีทั้งห้องพัดลมและห้องปรับอากาศ และพื้นที่บริเวณที่พักสามารถกางเต๊นท์ได้ด้วย ที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมาย ทั้งพายเรือ ตกปลา ดำน้ำตื้น และสามารถจัดปาร์ตี้ปิ้งย่างเล็กๆ ได้ด้วย

ที่พักหาดแม่รำพึง ระยองที่พักบนหาดอันเงียบสงบสุดสโลว์ไลฟ์

หากใครกำลังมองหาสถานที่ตากอากาศใกล้เมืองกรุง ที่พักหาดแม่รำพึง ระยอง ถือเป็นที่พักที่ตอบโจทย์ที่สุด เนื่องจากส่วนมากตั้งอยู่บนสถานตากอากาศยอดนิยอมของทะเลตะวันออกอย่าง หาดแม่รำพึงที่พักหาดแม่รำพึง บรรยากาศใกล้ชิดธรรมชาติ มีความเป็นส่วนตัว ตอบโจทย์คนรักความสงบ ที่สำคัญคือไม่ต้องเดินทางไกลถึงภาคใต้ก็ได้สัมผัสกับกลิ่นอายของทะเลอันดามันแล้ว เพราะทะเลหาดแม่รำพึงก็สวยงามไม่แพ้ทะเลที่อื่น มีหาดทรายขาว ทะเลน้ำใส สามารถลงเล่นน้ำทะเลได้ มีสิ่งอำนวยความสะดวก ร้านอาหารไว้บริการนักท่องเที่ยว  ราคาเป็นกันเอง เนื่องจากหาดแห่งนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติเท่าไหร่นัก ทำให้ราคาของที่พักเป็นราคาที่สบายกระเป๋า เอื้อมถึงได้ง่าย

 

อ่านบทความอื่น ๆ >> ที่พักหลักร้อยในระยอง ที่พักราคาสบายกระเป๋า ใกล้เมืองกรุง

สนับสนุนโดย: https://ufaball.bet/ เว็บพนันออนไลน์ มั่นคงปลอดภัย มั่นใจซื่อตรง เปิดบริการแล้วครบจบในที่เดียว