ทุ่งโปรงทอง ระยอง มองเห็นผืนป่าสีเขียวสบายตา

สวัสดีค่ะทุกท่าน ในบทความนี้เราจะพาไปเที่ยวที่ทุ่งโปรงทอง นั่นเอง ซึ่งที่นี่ก็อยู่ในเขตพื้นที่ชบุรี บริเวณชุมชนบ้านแสมภู่ (ปากน้ำประแส) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งเมื่อก่อนนะคะ ป่าแห่งนี้เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมงใช้ในการเลี้ยงชีพหรือดำรงชีวิตแบบทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ได้ถูกทำลายมากเกินไป ทำให้เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่พัฒนาป่าชายเลนแห่งนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป

บรรยากาศทุ่งโปรงทอง ระยอง

บรรยากากศของทุ่งโปรงทอง มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเป็นสะพานยาวประมาณ 1 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะนิยมเดินชมแค่บริเวณทุ่งโปรงทองซึ่งใช้เวลาเดินเข้าไปชมเพียงไม่กี่ร้อยเมตร เพื่อเก็บภาพบรรยากาศ โดยช่วงเวลาที่เหมาะสมคือ ช่วงเช้า และช่วงบ่ายแก่ ๆ (มใครจะมาเที่ยวที่นี่เตรียมแต่งเป็นสีเหลืองอร่าม บริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้ ถือเป็นพื้นที่หนึ่งที่เต็มไปด้วยความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ตลอดสองข้างทางเต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิด ทั้งต้นแสม ตะบูนดำ ลำพูน โกงกาง โปรงแดง โปรงทอง เป็นที่อยู่อาศัย แหล่งหลบภัย และเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำที่ชอบอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลน เช่น กุ้ง หอย ปูแสม ปูก้ามดาบ ปลาตีน

การเดินทางมายังเส้นทางศึกษาธรรมชาติแห่งนี้

ใครที่อยากมาเที่ยวในพื้นที่ป่าชายเลนในระยอง ทุ่งโปรงทองถือว่าเป็นสถานที่ที่แนะนำมากนะคะ โดยการเดินทางก็ง่ายมาก เพราะอยู่ในบริเวณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

Google map : click

Tel : 038 661 720