ศาลเจ้าหลวงเตี่ยเจ้าแม่กวนอิม

มาอยู่ในช่วงเทศกาลกินเจกันแบบนี้ ที่ไหนดีระยองของเราก็อดที่จะนำเสนอศาลเจ้าเพื่อเหล่ามวลชนที่นับถือจะได้ไปสัการะบูชา และศาลเจ้าที่เราจะมาแนะนำกันในบทความนี้ก็ตั้งอยู่ที่ระยองของเรานี่เอง นั่นก็คือ “ศาลเจ้าหลวงเตี่ยเจ้าแม่กวนอิม” มาดูกันว่าศาลเจ้าแห่งนี้มีความโดดเด่นที่น่าไปอย่างไรบ้าง

ศาลเจ้าหลวงเตี่ยเจ้าแม่กวนอิม ระยอง สักครั้งต้องได้สักการะ

ศาลเจ้าหลวงเตี่ยเจ้าแม่กวนอิม ตั้งอยู่ที่ชุมชนไทยเชื้อสายจีน เลขที่ 201 หมู่ที่ 2 ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180
จุดประสงค์นการจัดตั้งศาลเจ้าแห่งนี้ก็เพราะว่า เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและสักการะบูชาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีองค์เทพเจ้าให้กราบไหว้บูชาหลายองค์ จุดเด่นของสถานที่แห่งนี้คือ “องค์พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ ปางนั่งประทานพร” เป็นที่ศรัทธาอย่างยิ่งของผู้ที่เลื่อมใส และยิ่งหากเป็นช่วงเทศกาลถือศีลกินเจ ศาลเจ้าได้รวบรวมเมนูอาหารหลากหลายชนิดปรุงสดใหม่ทุกวัน เพื่อผู้ที่มีจิตศรัทธาจะได้อิ่มทั้งบุญ อิ่มทั้งท้อง

วันเวลาทำการ

วันเวลาทำการของศาลเจ้าหลวงเตี่ยเจ้าแม่กวนอิม  เปิดทำการทุกวัน เวลา 08.00 – 17.00 น.

สามารถเดินทางมาได้ที่ 36 ตำบล มะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา ระยอง ประเทศไทย 21180 ระยอง