สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง อควาเรียมแห่งเดียวในจังหวัดระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง สนุกได้ทั้งครอบครัว

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ-ระยอง

จังหวัดระยอง นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมายอย่าง เกาะ ทะเล ชายหาดต่างๆ แล้ว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง ถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นอควาเรียมแห่งเดียวในจังหวัดระยอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง โลกใต้ทะเล ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง เป็นสถานที่ในการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล และเป็นสถานที่จัดแสดงปลาสวยงามจำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง ให้คุณได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง สถานที่ท่องเที่ยว

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเพ จัดตั้งโดยกรมประมง เพื่อศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ การจัดแสดงเรือประมงและเครื่องมือประมงเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สำหรับอาคารนิทรรศการที่อยู่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จะมีตู้ปลาทะเลที่ใช้จัดแสดงสัตว์น้ำทั้งประเภทสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์น้ำที่อาศัยตามแนวปะการัง สัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายจากการรับประทานหรือสัมผัส รวมถึงสัตว์น้ำที่กรมประมงเพาะพันธุ์ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลมากขึ้น ไฮไลท์ที่สำคัญคือทางเดินลอดอุโมงค์กระจกที่สามารถสัมผัสชีวิตสัตว์ทะเลได้อย่างใกล้ชิด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงปลาสวยงาม และสัตว์ทะเลมากมาย มากกว่า 43 ตู้ และยังประกอบไปด้วยบ่อแสดงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ สัตว์น้ำหายาก และเปลือกหอย จำนวนทั้งสิ้น 4 บ่อ ได้แก่ บ่ออุโมงค์ บ่อทรงกระบอก บ่อกลางแจ้ง และบ่อเต่า พร้อมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายาก สัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำที่ทางกรมประมงเพาะพันธุ์ขึ้น และยังมีสัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายทั้งการรับประทานและจากการสัมผัส เพื่อให้ได้ระมัดระวังถึงพิษภัยของสัตว์บางชนิด โดยแต่ละส่วนของ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง โลกใต้ทะเล

บ่อแสดงระบบนิเวศน้ำตื้น (Touch Pool) จัดแสดงสัตว์น้ำในระบบนิเวศที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 200 เมตร เช่น ดาวส้มแดง ดาวหมอนปักเข็ม ปลิงส้ม ปลิงหนาม เป็นต้น

ตู้ปลาทะเล จำนวน 43 ตู้ แบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือ 

สัตว์น้ำที่อาศัยในแนวปะการัง จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีสีสันสวยงามในแนวปะการัง เช่น ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาสลิดหิน ปลาสลิดทะเล ปลาสินสมุทร ปลาขี้ตังเบ็ด ปลาไหลมอเรย์ ม้าน้ำ และกุ้งมังกร เป็นต้น

สัตว์น้ำเศรษฐกิจ จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และใช้เป็นอาหาร รวมทั้งสัตว์น้ำที่กรมประมงเพาะพันธุ์ได้ เช่น ปลากะรังดอกดำ ปลากะรังดอกแดง ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า ปลากะรังหน้างอน ปลานวลจันทร์ทะเล ปูม้า ปูทะเล กั้งกระดาน กั้งตั๊กแตน และหอยหวาน เป็นต้น

สัตว์ทะเลมีพิษหรือสัตว์ทะเลที่เป็นอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและระวังถึงพิษภัยของสัตว์ทะเล ได้แก่ สัตว์ทะเลที่เป็นพิษจากการรับประทาน เช่น ปลาปักเป้า แมงดาถ้วย และสัตว์ทะเลที่เป็นพิษจากการสัมผัส เช่น เม่นทะเล ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน ปลาอุบ ปลากะเบนจุดฟ้า และหอยเต้าปูน เป็นต้น

บ่อขนาดใหญ่ จำนวน 4 บ่อ ประกอบด้วย

บ่อปลากลางแจ้งขนาด 5,400 ตัน จัดแสดงระบบนิเวศใต้ท้องทะเล มีปลาทะเลขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาหมอทะเล ที่มีขนาดน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ปลากระเบน ปลาโฉมงาม ปลาโมงตาโต ปลาฉลามหูดำ ปลากะพงและปลากะรังชนิดต่างๆ

บ่ออุโมงค์ ขนาด 400 ตัน มีอุโมงค์รอดผ่านยาว 10 เมตร สัมผัสชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ชมพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ได้แก่ ปลากะเบนนก ปลากะรังหลากหลายชนิด ปลาโมงตาโต ปลาหูช้าง ปลากะพงแดง ปลาขี้ตังเบ็ด ปลาสลิดหิน ปลานกแก้วสีเพลิง และปลาพยาบาล เป็นต้น

บ่อเต่าทะเล ขนาด 280 ตัน จัดแสดงพันธุ์เต่าทะเล ได้แก่ เต่ากระ และเต่าตนุ พันธุ์ปลาทะเลขนาดเล็ก ได้แก่ ปลากระบอก ปลาสลิดหิน ปลากะพงเหลืองขมิ้น และปลาสลิดทะเล เป็นต้น 

บ่อทรงกระบอก ขนาด 40 ตัน จัดแสดงพันธุ์ปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาสีขน ปลาสีกุน ปลาสลิดหินทะเลแถบ ปลาสลิดหินทะเลจุดเหลือง ปลาตะกรับ ปลาข้างเหลือง เป็นต้น

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง อควาเรียม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความสนุกและความรู้ เหมาะสำหรับทุกคน

สถานที่ท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัว และให้ทั้งความสนุกและความรู้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง นอกจากระยองจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลแล้ว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง โลกใต้ทะเล ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด เพราะสามารเที่ยวได้ทั้งครอบครัว ได้ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยที่รับรองว่าจะตื่นตาตื่นใจไปกับโลกใต้ทะเล เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่อาจจะมาหาข้อมูลความรู้ไปใช้ในห้องเรียนและเที่ยวไปด้วยใน หรืออาจจะเป็นผุ้ใหญ่ที่นึกอยากจะย้อนวัยไปสู่ความสนุกในวัยเด็กก็ย่อมได้เช่นกัน ซึ่งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้มีกิจกรรมหลากหลายให้ทำ สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย รับรองว่าหากใครได้ไปโลกใต้ทะเลแห่งนี้ จะได้รับความรู้และความประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอน

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

สมัครบาคาร่า sa-game.bet เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด เราคือ คาสิโนออนไลน์ ตัวแทนโดยตรงจาก SA gaming ในนามของ SA-Game เรามีบริการหลากหลายในเกมพนัน ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่าออนไลน์ , เสือมังกรออนไลน์ , รูเล็ตออนไลน์ ให้ท่านได้เล่นอย่างจุใจผ่านระบบออนไลน์ Live Steam (ไลฟ์สด)