สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง พื้นที่สีเขียวใกล้เมืองกรุง 

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง พื้นที่สีเขียวใกล้เมืองกรุง 

สวนพฤกษศาสตร์-ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ศูนย์ศึกษาวิจัยและรวบรวมพรรณไม้ของภาคตะวันออก สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืช โดยเฉพาะสภาพนิเวศวิทยาของพื้นที่ชุ่มน้ำและป่าเสม็ด สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง แหล่งให้ความรู้ พื้นที่สีเขียวที่ให้ทั้งความสบายใจและความรู้ในคราวเดียวกัน ที่สำคัญเป็นที่เที่ยวธรรมชาติที่ใกล้กรุงเทพฯ เดินทางสะดวก ไม่ต้องขึ้นเหนือก็ได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างเต็มตา

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง เที่ยวที่เดียวได้สัมผัสกับหลากหลายอารมณ์

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี

หากนึกถึงจังหวัดระยอง หลายคนก็คงจะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ทะเล เกาะ ชายหาด อันขึ้นชื่อ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อาจไม่คุ้นหูกันมากนัก เนื่องจากจุดหมายของนักท่องเที่ยวส่วนมากที่มาท่องเที่ยวจังหวัดระยองคือทะเล จึงอาจทำให้พลาดสถานที่ท่องเที่ยวที่หากได้มาเยือนแล้วจะประทับใจอย่างแน่นอน สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี โดยที่มาของสวนพฤษศาสตร์แห่งนี้คือ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่มีความแตกต่างกัน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้ประสานความร่วมมือกับองค์การฯ และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่บึงสำนักใหญ่ (หนองจำรุง) ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่ ในการนี้ ทางจังหวัดระยอง และประชาชนในท้องถิ่น เห็นชอบให้องค์การฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเบื้องต้น ประมาณ 1,193 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นร่วมกันให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ ได้รับการดูแล และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ได้เห็นพ้องกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จึงได้เสนอยกระดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ให้มีความสำคัญในระดับชาติ ซึ่งมีข้อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติที่ชัดเจน สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง มีพื้นที่ราวๆ 2,500 ไร่ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีคุณประโยชน์หลากหลาย ทั้งลดการพังทลายของชายฝั่ง ช่วยป้องกันน้ำเค็มไม่ให้เข้ามาในบริเวณแผ่นดินมากจนเกินไป และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และพืชพรรณต่างๆ โดยเฉพาะพืชท้องถิ่น ที่เจอไม่ได้ง่ายๆ ในเมืองไทย และใกล้สูญพันธุ์กว่า 400 ชนิด หากใครได้มีโอกาสมาเยือน รับรองว่าจะได้ความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน เพราะ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง มีกิจกรรมให้ทำหลากหลาย เรียกว่ามาเที่ยวที่เดียวแต่ได้สัมผัสกับหลากหลายอารมณ์ รับรองว่าที่นี่ไม่ธรรมดาแน่นอน ด้วยความที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบสะเทินน้ำ สะเทินบก คือเที่ยวได้ทั้งทางบกและทางน้ำ ผสมผสานกัน โดยจะมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และท่องเที่ยวธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ กิจกรรมศึกษาพรรณไม้ท้องถิ่น และกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ไม่ว่าจะเป็น การปั่นจักยานศึกษาธรรมชาติ พายเรือคายัค และ ล่องเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ แหล่งของกระจูดพืช จะได้ชมทั้งแพหญ้าหนังหมา แพกอหญ้าที่ทับถมกันเป็นชั้นๆ ลอยเป็นผืนแผ่น มีความแข็งแรงมาก เพราะมันมีรากยาวลึกลงในน้ำถึง 1 เมตรเลยทีเดียว อีกทั้งยังได้ ชมนกน้ำมากมายหลายชนิด เช่น นกอ้ายงั่ว นกปากห่าง นกเป็ดน้ำ มีทั้งเกาะอยู่ตามยอดไม้ และก็บินโฉบไปมา หรือจะเดินศึกษาธรรมชาติบนเกาะกลางบึง ที่เป็นพื้นที่ของเกาะน้อยใหญ่ ที่มีมากถึง 5 เกาะ ด้วยกัน ได้แก่ เกาะแต้วใหญ่ เกาะแต้วเล็ก เกาะชะมวง เกาะกก และ เกาะนรก โดยกิจกรรมที่ห้ามพลาดเลย คือ การล่องเรือท้องแบน ไปในบึงสำนักใหญ่ หรือ หนองจำรุง หนองน้ำตามธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่และมีพื้นที่กว่า 3,800 ไร่ ซึ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งราว 1,000 ไร่ จะอยู่ในความดูแลของ สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง แห่งนี้ ชมป่าเสม็ดดึกดำบรรพ์ เสม็ดขาวผืนสุดท้ายของภาคตะวันออกที่มีความสมบูรณ์ ป่าเสม็ดที่นี่ได้รับฉายาว่า ป่าเสม็ดพันปี ที่ส่วนใหญ่จะเป็นต้นเสม็ดขาว แต่ก็มีเสม็ดแดงขึ้นบ้าง โดยต้นเสม็ดที่นี่จะขึ้นอยู่บนพื้นทราย มีสภาพพื้นที่เป็นดินและป่าพรุน้ำท่วมขัง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะเกิดอันตรายหรือจะไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้อง เพราะทุกกิจกรรมจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลให้ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ตลอดทาง 

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง สัมผัสกับธรรมชาติ ให้สีเขียวเยียวยาหัวใจ

สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง แหล่งให้ความรู้

นอกจากการมาเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง จะได้ความรู้กลับไปเต็มๆ แล้ว ยังเป็นการเที่ยวที่ทำให้จิตใจได้ผ่อนคลาย สมองได้พักผ่อน เพื่อจะได้กลับไปลุยงานกันอีกครั้ง สวนพฤกษศาสตร์ ระยอง ธรรมชาติอันเขียวขจี เนื่องจาก สีเขียได้ชื่อว่า Color Therapy หรือสีเขียวบำบัด ขึ้นชื่อว่าเป็นสีแห่งความหวัง เพราะเมื่อสายตาของเราได้สัมผัสกับสีเขียวก็จะช่วยให้สดชื่อ เพิ่มพลังใหม่ๆ ช่วยให้จิตใจสงบ ผ่อนคลาย ช่วยฟื้นฟู และสะสมพลัง ดังนั้นพื้นที่สีเขียวแห่งธรรมชาติผืนนี้ จึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดเลยทีเดียว หากใครที่รู้สึกเหนื่อยกับงาน หรือเครียดกับสิ่งรอบข้าง ให้ลองพาตัวเองมาสัมผัสกับธรรมชาติที่สวนพฤษศาสตร์แห่งนี้ รับรองว่าจะได้ความสบายใจกลับไปแน่นอน

 

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

https://ufaball.bet/เว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นต์ เราคือผู้ให้บริการการพนันอันไร้ขอบเขตของเหล่านักพนันที่ชื่นชอบการเดิมพัน และการเสี่ยงทายในโชคตนเอง เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว