3 คริสตจักรระยอง เส้นทางของพระเยซู

3 คริสตจักรระยอง เส้นทางของพระเยซู

ศาสนาคริสต์ นับว่าเป็นอีกหนึ่งศาสนาที่อยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน คนไทยนับถือศาสนาคริสต์เป็นอันดับที่ 3 รองจากศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม นอกจากคำสอนในพระคัมภีร์ที่แสดงถึงความงดงามของศาสนาแล้ว ความสวยงามจากสถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่า สไตล์ยุโรป ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกกันว่า โบสถ์คริสต์ ยังแสดงให้เห็นถึงความสวยงามแห่งศรัทธา และร่องรอยประวัติศาสตร์การเดินทางของศาสนาคริสต์ที่ยังคงอยู่ให้ย้อนรำลึก และมากกว่าความงดงามที่ได้เห็น     คือความสงบ ความร่มเย็นของจิตใจ และมิตรไมตรีจิตที่มีต่อเพื่อมนุษย์โลก ทำให้โบสถ์คริสต์ นอกจากจะเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อทางศาสนาแล้วยังเป็นเสมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวคริสต์ในการตามรอยเส้นทางของพระเยซูอีกด้วย 

คริสตจักรระยอง 

ในประเทศไทยเราพบเจอโบสถ์คริสต์ได้โดยทั่วไป นั่นเป็นเพราะว่าศาสนาคริสต์เดินทางเข้ามายังประเทศไทยนับแต่ครั้งโบราณกาลและคนไทยไม่น้อยเลยทีเดียวที่นับถือศาสนาคริสต์ ซึ่งในจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ ๆ ไม่ว่าจะเป็น ภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ นอกจากโบสถ์ไทยแล้ว เราจะคุ้นเคยกันดีกับภาพโบสถ์คริสต์ ที่ดูเหมือนว่าจะอยู่เคียงคู่กันมาอย่างยาวนาน อันแสดงให้เห็นถึงการเปิดกว้างด้านศาสนาของประเทศไทย แม้ว่าสถาปัตยกรรมที่ดูจะแตกต่างและโดดเด่นกันคนละแบบระหว่าง “โบสถ์ไทย” และ “โบสถ์คริสต์” แต่ทว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ยังคงทำหน้าที่เดียวกัน นั่นก็คือ ศูนย์รวมจิตใจของศาสนิกชนนั่นเอง 

3 คริสตจักรระยอง เส้นทางของพระเยซู คือเส้นทางที่เราจะแนะนำให้ท่านรู้จัก บนดินแดนทะเลสวย ใกล้กรุงเทพ ๆ ที่นอกจากนักเดินทางจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยวแล้ว ยังสามารถนมัสการพระเยซูคริสต์ ไปพร้อม ๆ กันได้

3 คริสตจักรระยอง วิวสวยเหมือนเมืองนอก

วิหารศาสนาคริสต์วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ระยอง

เริ่มกันที่คริสตจักรระยองอันดับแรกที่จะพาท่านไปทำความรู้จักนั่นก็คือ วิหารศาสนาคริสต์วัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ระยอง  โบสถ์คริสต์แห่งนี้ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง ที่เพิ่งผ่านการเฉลิมฉลองครบ 50 ปีมานี้เอง โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมยุโรป ก่อตั้งปีคริสตศักราช 1963 คุณพ่อสง่า จันทรสมศักดิ์ ได้ใช้เรือนไม้ชั้นล่างของวัดน้อยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านพิธีกรรมถวายบูชามิสซาสำหรับนักบวชและสัตบุรุษทั่วไป จนกระทั้งเมื่อวันที่ 8 กันยายน 1984 ได้เสกวัดเหล่าใหม่มีชื่อว่าวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ระยองในโอกาสฉลองแม่พระบังเกิด นอกจากเป็นสถานที่เพื่อนมัสการพระเยซูแล้ว คริสตจักรระยองแห่งนี้ยังมีสถานเลี้ยงเด็กเล็กมารีย์เนอสเซอรี่ บ้านพัก หอระฆัง และถ้ำแม่พระกางเขนในสุสานอบรมฟื้นฟูจิตใจครอบครัว และยังมีการจัดตั้งกลุ่มเยาวชน กลุ่มองค์กรวัดที่มีมาแต่เดิม พระเมตตา พระวาจา ผู้สูงอายุ และเด็กจน 

วัดแม่พระนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำระยอง

มาต่อกันที่วัดแม่พระนักบุญเปาโลกลับใจ ปากน้ำระยอง โบสถ์คาทอลิก คริสตจักรระยองอีกแห่งหนึ่งที่นำมาแนะนำให้รู้จัก ตั้งอยู่ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง ติดชายทะเลแหลมเจริญ โบสถ์คริสต์เก่าแก่อายุราว 120 ปี ก่อสร้างขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นสวยงาม ด้วยวิวธรรมชาติริมทะเล และความเงียบสงบ ศาสนสถานแห่งนี้ ตามคำบอกเล่า ราวปีคริสตศักราช 1900 มีการจัดตั้งรกรากและรวมกลุ่มสวดภาวนาโดยสัตบุรุษวัดจันทบุรี โดยมีการประกอบมิสซาให้เป็นครั้งคราวกระทั่งราวปลายปี ค.ศ. 1925 ได้มีการเริ่มสร้างวัดหลังแรกและอยู่ในสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี มี คุณพ่อเปาโลสุพจน์ นัมคนิสรณ์ เป็นคุณพ่อเจ้าวัด โดยกำหนดพิธีบูชามิสซาบูชาขอบพระคุณทุกวันศุกร์เวลา 19.00 น. ถึง 20.30 น. และ มิสซาบูชาขอบพระคุณในวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.

และอีกโบสถ์คริสต์หนึ่ง คือ คริสตจักรไคร้สตเชิช บ้านฉาง พันธกิจแห่งคริสตจักรไคร้สตเชิช สังกัดคริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย โดยสังกัดกับสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยแม้จะเป็นคริสตจักรขนาดเล็ก แต่ทรงคุณค่าไปด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์ของคริสตจักรแองลิกันในประเทศไทย อันเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศอังกฤษ นั่นเอง จึงทำให้ก่อกำเนิดศาสนสถานอันเป็นที่ให้ความรู้เรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเป็นสถานนมัสการขอคริสต์ศาสนิกชนนิกายโปรเตสแตนต์ทำอาศัยในประเทศไทย โบสถ์คริสต์ไคร้สตเชิช บ้านฉาง ตั้งอยู่ถนนสุขุมวิท ต.พละ อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เปิดกิจกรรมนมัสการทุกวันอาทิตย์ เวลา 10.00-12.00น. คริสตจักรเด็ก ทุกวันเสาร์ เวลา 10.00-12.00 น. และเปิดให้เรียนพระคัมภีร์ ทุกวันศุกร์เวลา 19.00-21.00 น.

นอกจากโบสถ์คริสต์ข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีคริสจักรระยองอีกหลายแห่งที่เปิดคอยรับคริสต์ศาสนิกชนได้เดินทางร่วมชุมนุมนมัสการพระผู้เป็นเจ้าและร่วมเรียนรู้เส้นทางของพระเยซูเจ้า อาทิ คริสตจักรเอกภาพ (ภายใต้องค์กรคริสตจักรกรุงเทพธนบุรี สังกัดสหกิจฯ) คริสตจักรศังขะฤกษ์  คริสตจักรระยองแบ๊บติสต์ คริสตจักรบ้านฉางคริสตจักรความหวังบ้านแกลง เป็นต้น การได้เดินทางเรียนรู้ธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตต่างถิ่น เรียนรู้ภาษา และเรียนรู้ศาสนา นับว่าเป็นของขวัญอันล้ำค่าระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวที่จะทำให้การพักผ่อนเป็นยิ่งกว่าการพักผ่อน ซึ่งแน่นอนว่าการได้แวะเวียนไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ย่อมเป็นสิริมงคลแด่นักเดินทาง

แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะแวะเวียนเข้าไปเยี่ยมชมความงามของสถาปัตยกรรมทางศาสนาคริสต์ต่าง ๆ เหล่านี้

ไม่ว่าจะเป็น คริสตจักรระยอง หรือคริสตจักรในพื้นที่อื่นใดก็ตาม อย่าลืมว่าที่แห่งนี้เป็นศาสนสถานอันทรงคุณค่าควรแก่การให้ความเคารพ ด้วยการแต่งตัวที่สุภาพให้เกียรติสถานที่ สงบและสำรวมกริยา ที่สำคัญการถ่ายรูปด้านในโบสถ์คริสต์อย่าลืมที่จะสังเกตว่า เจ้าของสถานที่อนุญาตหรือไม่ ด้วยเช่นกัน