สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง อควาเรียมแห่งเดียวในจังหวัดระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ-ระยอง

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง สนุกได้ทั้งครอบครัว

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ-ระยอง

จังหวัดระยอง นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อมากมายอย่าง เกาะ ทะเล ชายหาดต่างๆ แล้ว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง ถือเป็นหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นอควาเรียมแห่งเดียวในจังหวัดระยอง สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง โลกใต้ทะเล ที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง เป็นสถานที่ในการรวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ สัตว์ทะเล และเป็นสถานที่จัดแสดงปลาสวยงามจำนวนมากให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง ให้คุณได้สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลอย่างใกล้ชิด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง สถานที่ท่องเที่ยว

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง ตั้งอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตำบลเพ จัดตั้งโดยกรมประมง เพื่อศึกษา ทดลอง และวิจัยเกี่ยวกับสัตว์ทะเลและพรรณไม้น้ำ การจัดแสดงเรือประมงและเครื่องมือประมงเพื่อให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สำหรับอาคารนิทรรศการที่อยู่ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง จะมีตู้ปลาทะเลที่ใช้จัดแสดงสัตว์น้ำทั้งประเภทสัตว์น้ำเศรษฐกิจ สัตว์น้ำที่อาศัยตามแนวปะการัง สัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายจากการรับประทานหรือสัมผัส รวมถึงสัตว์น้ำที่กรมประมงเพาะพันธุ์ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมและการดำรงชีวิตของสัตว์ทะเลมากขึ้น ไฮไลท์ที่สำคัญคือทางเดินลอดอุโมงค์กระจกที่สามารถสัมผัสชีวิตสัตว์ทะเลได้อย่างใกล้ชิด สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำระยอง เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์สัตว์น้ำ จัดแสดงปลาสวยงาม และสัตว์ทะเลมากมาย มากกว่า 43 ตู้ และยังประกอบไปด้วยบ่อแสดงสัตว์น้ำขนาดใหญ่ สัตว์น้ำหายาก และเปลือกหอย จำนวนทั้งสิ้น 4 บ่อ ได้แก่ บ่ออุโมงค์ บ่อทรงกระบอก บ่อกลางแจ้ง และบ่อเต่า พร้อมทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหายาก สัตว์น้ำเศรษฐกิจและสัตว์น้ำที่ทางกรมประมงเพาะพันธุ์ขึ้น และยังมีสัตว์ทะเลที่เป็นอันตรายทั้งการรับประทานและจากการสัมผัส เพื่อให้ได้ระมัดระวังถึงพิษภัยของสัตว์บางชนิด โดยแต่ละส่วนของ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง จะมีรายละเอียดแตกต่างกันออกไป ดังนี้

ส่วนจัดแสดงพันธุ์สัตว์ทะเลมีชีวิต

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง โลกใต้ทะเล

บ่อแสดงระบบนิเวศน้ำตื้น (Touch Pool) จัดแสดงสัตว์น้ำในระบบนิเวศที่อยู่ห่างจากชายฝั่งไม่เกิน 200 เมตร เช่น ดาวส้มแดง ดาวหมอนปักเข็ม ปลิงส้ม ปลิงหนาม เป็นต้น

ตู้ปลาทะเล จำนวน 43 ตู้ แบ่งย่อยออกเป็น 3 ส่วน คือ 

สัตว์น้ำที่อาศัยในแนวปะการัง จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีสีสันสวยงามในแนวปะการัง เช่น ปลาการ์ตูน ปลาผีเสื้อ ปลานกแก้ว ปลานกขุนทอง ปลาสลิดหิน ปลาสลิดทะเล ปลาสินสมุทร ปลาขี้ตังเบ็ด ปลาไหลมอเรย์ ม้าน้ำ และกุ้งมังกร เป็นต้น

สัตว์น้ำเศรษฐกิจ จัดแสดงสัตว์น้ำที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ และใช้เป็นอาหาร รวมทั้งสัตว์น้ำที่กรมประมงเพาะพันธุ์ได้ เช่น ปลากะรังดอกดำ ปลากะรังดอกแดง ปลากะรังเหลืองจุดฟ้า ปลากะรังหน้างอน ปลานวลจันทร์ทะเล ปูม้า ปูทะเล กั้งกระดาน กั้งตั๊กแตน และหอยหวาน เป็นต้น

สัตว์ทะเลมีพิษหรือสัตว์ทะเลที่เป็นอันตราย เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและระวังถึงพิษภัยของสัตว์ทะเล ได้แก่ สัตว์ทะเลที่เป็นพิษจากการรับประทาน เช่น ปลาปักเป้า แมงดาถ้วย และสัตว์ทะเลที่เป็นพิษจากการสัมผัส เช่น เม่นทะเล ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน ปลาอุบ ปลากะเบนจุดฟ้า และหอยเต้าปูน เป็นต้น

บ่อขนาดใหญ่ จำนวน 4 บ่อ ประกอบด้วย

บ่อปลากลางแจ้งขนาด 5,400 ตัน จัดแสดงระบบนิเวศใต้ท้องทะเล มีปลาทะเลขนาดใหญ่ ได้แก่ ปลาหมอทะเล ที่มีขนาดน้ำหนักมากกว่า 100 กิโลกรัม ปลากระเบน ปลาโฉมงาม ปลาโมงตาโต ปลาฉลามหูดำ ปลากะพงและปลากะรังชนิดต่างๆ

บ่ออุโมงค์ ขนาด 400 ตัน มีอุโมงค์รอดผ่านยาว 10 เมตร สัมผัสชีวิตใต้ทะเลอย่างใกล้ชิด ชมพันธุ์ปลาทะเลต่างๆ ได้แก่ ปลากะเบนนก ปลากะรังหลากหลายชนิด ปลาโมงตาโต ปลาหูช้าง ปลากะพงแดง ปลาขี้ตังเบ็ด ปลาสลิดหิน ปลานกแก้วสีเพลิง และปลาพยาบาล เป็นต้น

บ่อเต่าทะเล ขนาด 280 ตัน จัดแสดงพันธุ์เต่าทะเล ได้แก่ เต่ากระ และเต่าตนุ พันธุ์ปลาทะเลขนาดเล็ก ได้แก่ ปลากระบอก ปลาสลิดหิน ปลากะพงเหลืองขมิ้น และปลาสลิดทะเล เป็นต้น 

บ่อทรงกระบอก ขนาด 40 ตัน จัดแสดงพันธุ์ปลาผิวน้ำ ได้แก่ ปลาทู ปลาลัง ปลาสีขน ปลาสีกุน ปลาสลิดหินทะเลแถบ ปลาสลิดหินทะเลจุดเหลือง ปลาตะกรับ ปลาข้างเหลือง เป็นต้น

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง อควาเรียม

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่ให้ทั้งความสนุกและความรู้ เหมาะสำหรับทุกคน

สถานที่ท่องเที่ยวสามารถเที่ยวได้ทั้งครอบครัว และให้ทั้งความสนุกและความรู้ สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง นอกจากระยองจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวอย่างทะเลแล้ว สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ ระยอง โลกใต้ทะเล ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทุกคนไม่ควรพลาด เพราะสามารเที่ยวได้ทั้งครอบครัว ได้ทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็กน้อยที่รับรองว่าจะตื่นตาตื่นใจไปกับโลกใต้ทะเล เด็กนักเรียนหรือนักศึกษาที่อาจจะมาหาข้อมูลความรู้ไปใช้ในห้องเรียนและเที่ยวไปด้วยใน หรืออาจจะเป็นผุ้ใหญ่ที่นึกอยากจะย้อนวัยไปสู่ความสนุกในวัยเด็กก็ย่อมได้เช่นกัน ซึ่งสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำแห่งนี้มีกิจกรรมหลากหลายให้ทำ สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัย รับรองว่าหากใครได้ไปโลกใต้ทะเลแห่งนี้ จะได้รับความรู้และความประทับใจกลับบ้านไปอย่างแน่นอน

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

สมัครบาคาร่า sa-game.bet เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด เราคือ คาสิโนออนไลน์ ตัวแทนโดยตรงจาก SA gaming ในนามของ SA-Game เรามีบริการหลากหลายในเกมพนัน ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่าออนไลน์ , เสือมังกรออนไลน์ , รูเล็ตออนไลน์ ให้ท่านได้เล่นอย่างจุใจผ่านระบบออนไลน์ Live Steam (ไลฟ์สด)

หมู่เกาะมัน ระยอง สวรรค์บนดิน ทะเลน้ำใส ใกล้กรุง

หมู่เกาะมัน-ระยอง

หมู่เกาะมัน ระยอง ทะเลน้ำใส ใกล้กรุง

หมู่เกาะมัน-ระยอง

หากนึกถึงทะเลตะวันออกที่น้ำใสเทียบทะเลอันดามันได้ ก็คงจะต้องนึกถึงจังหวัดระยอง เพราะระยองมีทะเลสวย น้ำใส อยู่หลายที่ ไม่ว่าจะเป็นเกาะเสม็ด เกาะทะลุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมู่เกาะมัน ระยอง ที่น้ำใสมาก เรียกได้ว่าเทียบกับน้ำทะเลมัลดีฟส์ได้สบายๆเลย จนได้ชื่อว่า หมู่เกาะมัน สวรรคค์แห่งทะเลตะวันออก

แต่หลายคนคงยังไม่รู้จัก หมู่เกาะมัน เพราะเป็นหมู่เกาะที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัว ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเหมือนเกาะอื่นๆ ทำให้ หมู่เกาะมัน ยังคงความธรรมชาติ ไว้ได้เป็นอย่างดี 

หมู่เกาะมัน ระยอง ทะเลน้ำใส สุด Unseen

หมู่เกาะมัน-ระยอง รีวิว

หมู่เกาะมัน ประกอบด้วยเกาะ 3 เกาะ คือ เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก ซึ่งเรียงตัวในแนวเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในเขต ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เกาะมันใน อยู่ใกล้แผ่นดินมากที่สุด มีระยะห่างจากอ่าวมะขามป้อมประมาณ 5 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 130 ไร่ ปัจจุบันมีการควบคุมดูแลของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และยังเป็นพื้นที่ดำเนินการของโครงการอนุรักษ์เต่าทะเลตามพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกาะมันกลางอยู่ห่างจากอ่าวมะขามป้อมประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ และเกาะมันนอกอยู่ห่างจากอ่างมะขามป้อมซึ่งมีแม่น้ำประแส ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่นำพาตะกอนและสารอาหารลงสู่ทะเล พื้นที่โดยรอบเกาะมันในและเกาะมันกลางเป็นพื้นที่ตื้น ระดับน้ำด้านนอกเกาะลึกประมาณ 10 เมตร ส่วนเกาะมันนอกได้รับอิทธิพลจากแม่น้ำน้อยกว่าสองเกาะด้านใน และมีระดับน้ำลึกกว่า คือ ประมาณ 15-20 เมตร โดย หมู่เกาะมัน ระยอง ทั้ง 3 เกาะมีธรรมชาติความสวยงามและเอกลักษ์แตกต่างกันไป ดังนี้

 • เกาะมันใน มีขนาดใหญ่ที่สุด มีเนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ อยู่ใกล้ฝั่งที่สุด บรรยากาศเงียบสงบ เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ไม่มีที่พัก ไม่สามารถค้างคืนได้ แต่มาเที่ยวชมได้ บางช่วงที่น้ำลดจะได้ชมทะเลแหวกด้วย
 •  เกาะมันกลาง ห่างจากเกาะมันในประมาณ 500 เมตร มีที่พัก 1 แห่ง รอบ ๆ เกาะรายล้อมไปด้วยแนวปะการังสวย ๆ มากมาย เป็นจุดดำน้ำตื้นที่ดีอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดระยอง บนเกาะมีชายหาดสั้น ๆ สลับ ๆ กับโขดหินน้อยใหญ่ น้ำทะเลสวยใส บรรยากาศเงียบสงบและร่มรื่น ในบางช่วงจะมีทะเลแหวกน้อย ๆ ให้ได้เดินเที่ยวชม
 •  เกาะมันนอก อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือไทย ห่างจากฝั่งราว ๆ 11 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 95 ไร่ เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาหมู่เกาะมัน มีที่พัก 1 แห่ง มีหาดทรายสวย เนื้อทรายขาวเนียนละเอียด น้ำทะเลเป็นสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ใส บรรยากาศเงียบสงบ
หมู่เกาะมัน-ระยอง แผนที่

แม้หมู่เกาะมันจะเป็นเกาะเล็กๆ หมู่เกาะมัน ยังคงความธรรมชาติ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวอยู่เลย เพราะนักท่องเที่ยวก็สามารถไปค้างคืนบนเกาะได้ โดยเกาะมันในจะไม่มีที่พัก เกาะที่มีที่พัก คือ เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก โดยที่เกาะมันกลางมีที่พัก คือ มันตาคีรี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท และที่เกาะมันนอก คือ เกาะมันนอก ไพรเวท ไอซ์แลนด์
 

 • มันตาคีรี ไอส์แลนด์ รีสอร์ท ตั้งอยู่บนเกาะมันกลาง บรรยากาศเงียบสงบ มีความเป็นส่วนตัว จัดเป็นแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวได้มาพักผ่อน ซึ่งมีทั้งแบบ 2 วัน 1 คืน และ 3 วัน 2 คืน โดยจะรวมทั้งที่พัก อาหาร การนำเที่ยวเกาะมันใน การดำน้ำชมปะการัง ค่าเรือไป-กลับ 
 • เกาะมันนอก ไพรเวท ไอซ์แลนด์ เป็นที่พักเล็ก ๆ บนเกาะมันนอก ตั้งอยู่ริมชายหาดสวยขาวสะอาด น้ำทะเลเป็นสีฟ้าสวยใส บรรยากาศส่วนตัว มีสระว่ายน้ำ จัดเป็นแพ็กเกจให้นักท่องเที่ยวด้วยเช่นกัน ซึ่งรวมทั้งค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเรือ ฯลฯ 

โดยรีสอร์ตทั้ง 2 แห่งจะมีช่วงเวลาเปิด-ปิดไฟฟ้าด้วย เพราะฉะนั้นอาจจะไม่สะดวกในการใช้ไฟฟ้าในบางช่วงของวัน นักท่องเที่ยวควรเตรียมแบตเตอรี่สำรองไปด้วย เพื่อความสะดวกในการใช้ชีวิตบนเกาะ

แต่ถ้าใครอยากจะสัมผัสกับหมู่เกาะมัน แต่ไม่อยากค้างคืนก็สามารถทำได้ แต่จะเที่ยวได้เฉพาะบนเกาะมันในกับการดำน้ำบริเวณรอบ ๆ เกาะมันกลางเท่านั้น 

หมู่เกาะมันสามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ไม่มีช่วงมรสุมเหมือนกับทะเลภาคใต้หรือทะเลอันดามัน แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การท่องเที่ยวจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-เมษายน โดยหลังจากนี้จะมีลมมรสุม ฝนตก ท้องฟ้าไม่แจ่มใสนัก คลื่นลมแรง อาจจะไม่เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้ง เช่น ดำน้ำ, พายเรือ หรือเล่นน้ำบริเวณชายหาดได้

หมู่เกาะมัน-ระยอง ที่พัก

หมู่เกาะมัน ระยอง สถานที่เที่ยวที่ทุกคนห้ามพลาด

หลังจากที่เราได้นำเสนอข้อมูลเกียวกับ หมู่เกาะมัน ระยอง ไปในข้างต้น เชื่อว่าคงทำให้หลายคนสนใจที่จะเอาเท้าไปกระทบกับทรายบนหมู่เกาะมันสักครั้ง เพราะธรรมชาติของหมู่เกาะมันเป็นอะไรที่เป็นที่สุดจริงๆ นอกจาก หมู่เกาะมัน ยังคงความธรรมชาติ ทำให้บนเกาะยังคงความสวยงามของท้องทะเลไว้ได้แล้ว หมู่เกาะมันยังเป็นเกาะสุดไพรเวทอีกด้วย หากใครไม่อยากพลาดที่เที่ยวสุด Unseen ก็อย่าลืมไปเช็คอิน หมู่เกาะมัน รับรองว่าไม่มีคำว่าผิดหวังอย่างแน่นอน

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

sa-game.bet เว็บบาคาร่าที่คนเล่นเยอะที่สุด เราคือ คาสิโนออนไลน์ ตัวแทนโดยตรงจาก SA gaming ในนามของ SA-Game เรามีบริการหลากหลายในเกมพนัน ไม่ว่าจะเป็น บาคาร่าออนไลน์ , เสือมังกรออนไลน์ , รูเล็ตออนไลน์ ให้ท่านได้เล่นอย่างจุใจผ่านระบบออนไลน์ Live Steam (ไลฟ์สด)

เขาแหลมหญ้า ระยอง ที่เที่ยวสำหรับสายถ่ายภาพ

เขาแหลมหญ้า-ระยอง

เขาแหลมหญ้า ระยอง ที่เที่ยวสุดฮิตของคนระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

เขาแหลมหญ้า-ระยอง

หากใครมีแพลนจะไปเที่ยว จังหวัดที่นึกถึงต้องมีระยองแน่ๆ เพราะระยองขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ไม่ว่าจะเป็นทะเล เช่น เกาะเสม็ด เกาะมันนอก เป็นต้น และยังมีน้ำตก อุทยานแห่งชาติต่างๆ นอกจากนี้ เขาแหลมหญ้า ระยอง ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของหลายๆคนอีกด้วย เรียกได้ว่า เขาแหลมหญ้า เป็นแลนด์มาร์คสำคัญของระยอง เลยทีเดียว เพราะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมาก 

เขาแหลมหญ้า ระยอง ที่เที่ยวแนวธรรมชาติอย่างแท้จริง

เขาแหลมหญ้า ที่พัก

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด จัดเป็นอุทยานแห่งชาติประเภทชายฝั่งผสมหมู่เกาะในทะเล เขาแหลมหญ้า ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลของอ่าวไทยฝั่งตะวันออก พื้นน้ำทะเลประมาณ 123 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 94 ของพื้นที่ทั้งหมด สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาหินแกรนิต บริเวณเขาเปล็ด และเขาแหลมหญ้า มีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 108 เมตร หาดทรายและห้วงน้ำทะเลตื้นเป็นแนวยาวบริเวณที่เรียกว่า หาดแม่รำพึง มีความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร ภูมิประเทศของเกาะเสม็ดประกอบด้วยภูเขาและเนินเขาเตี้ยๆ เช่น เขากระโจม เขาพลอยแหวน และเขาพระเจดีย์ ด้านทิศตะวันตกของเกาะมีความลาดชันมาก ส่วนด้านทิศตะวันออกมีความลาดชันน้อย และมีหาดทรายยาวต่อเนื่องตลอดแนวด้านทิศตะวันออก ด้านทิศเหนือมีความกว้างมากที่สุดประมาณ 2,500 เมตร มีความยาวถึงท้ายเกาะประมาณ 6,500 เมตร ทางตอนกลางของเกาะจะเป็นเนินเขาไม่สูงมากนัก มีที่ราบซึ่งเป็นที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎรอยู่ตามริมฝั่ง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก บริเวณปลายแหลมด้านทิศใต้มีเกาะเล็กๆ อยู่ใกล้อีก 3 เกาะ คือ เกาะจันทร์ เกาะสันฉลาม และหินขาว นอกจากนี้ยังมีเกาะในทะเลใกล้ชายฝั่งรวม 8 เกาะ ได้แก่ เกาะปลายตีน เกาะเกล็ดฉลาม เกาะมะขาม เกาะกรวย เกาะกุฎี เกาะท้ายค้างคาว เกาะทะลุ และเกาะยุ้งเกลือ เขาแหลมหญ้า ระยอง เป็นภูเขาเตี้ยๆ ติดทะเล เขาแหลมหญ้า เป็นที่เที่ยวแนวธรรมชาติ เป็นจุดกางเต็นท์สำหรับคนที่ชื่นชอบแนวแคมปิ้งแบบใกล้ชิดกับธรรมชาติ เขาแหลมหญ้า อยู่ในเส้นทางเดียวกับหาดแม่รำพึง หากขับรถมาตามเส้นทางเรียบหาดก็จะถึงหาดแม่รำพึงก่อน จากนั้นไม่กี่นาทีก็จะถึงเขาแหลมหญ้า เรียกได้ว่ามาเที่ยวแล้วก็แวะไปพักผ่อนที่หาดแม่รำพึงต่อได้เลย น้ำทะเลที่ เขาแหลมหญ้า ค่อนข้างใส มีลานกางเต็นท์ไว้สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยากใกล้ชิดกับธรรมชาติ ทางอุทยานฯ ก็มีจุดกางเต้นท์ให้กางหลายจุด พร้อมห้องน้ำที่ตั้งอยู่ไม่ไกลกัน ภายในพื้นที่ของอุทยานฯ มีร้านค้า ร้านสวัสดิการเล็กๆของอุทยานฯให้บริการ ราคาเต็นท์สำหรับ 2 คนพร้อมเครื่องนอนราคา 290 บาท กรณีที่นักท่องเที่ยวนำเต็นท์มาเอง จะต้องชำระค่าใช้สถานที่ในการพักแรมคืนละ 30 บาท/คืน และงดให้บริการเช่าเต็นท์ในช่วงฤดูฝน เพราะอาจเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ โดยหากใครปรสงค์จะเช้าเต็นท์หรือใช้พื้นที่ของอุทยาน ก็สามารถเข้าไปจองเต็นท์อุทยานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของอุทยานได้

เขาแหลมหญ้า ถ่ายรูป

ไฮไลท์สำคัญของเขาแหลมหญ้า คือ เดินไปถ่ายภาพสุดชิคกับกับหอคอยสีขาวริมทะเล ซึ่งตรงจุดนี้เราจะได้เห็นวิวสีฟ้าของท้องทะเลแบบกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา พร้อมรับลมทะเลที่พัดเย็นสบาย หากมองไปยังฝั่งตรงกันข้ามกันกับเขาแหลมหญ้าก็จะเห็นเป็นเกาะ นั่นคือ เกาะเสม็ดนั่นเอง อีกจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปถ่ายภาพกันก็คือ เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ที่มีวิวของทุ่งหญ้าสะวันนา ตั้งอยู่สุดปลายเขา แต่แนะนำให้ไปช่วงเย็นที่พระอาทิตย์ลบขอบฟ้า เพราะจะได้เห็นวิวที่สวยงาม 

เขาแหลมหญ้า พระอาทิตย์ตก

เขาแหลมหญ้า ควรเที่ยวช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน เพราะ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด มีฝนตกโดยเฉลี่ยทั้งปีประมาณ 1,500 มิลลิเมตร ช่วงมรสุมอยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน จะมีคลื่นลมแรงมาก ออกทะเลไปเที่ยวเกาะต่างๆ ไม่ได้เป็นบางครั้ง เฉลี่ยแล้วในรอบ 1 เดือน จะมีคลื่นลมแรงประมาณ 15 วัน และระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม ในบางวันอาจจะมีลมมรสุมและฝนตกหนักออกทะเลไม่ได้เช่นกัน อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 29 องศาเซลเซียส อากาศร้อนที่สุดอยู่ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเป็นที่สุด และระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม เป็นช่วงที่มีอากาศเย็นที่สุด

เขาแหลมหญ้า ระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่สายถ่ายภาพห้ามพลาด

เขาแหลมหญ้า รีวิว

เนื่องจาก เขาแหลมหญ้า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติ มีธรรมชาติที่อุดสมบูรณ์มากมายอยู่บริเวณเขาแหลมหญ้า มีทั้งป่าดงดิบแล้ง ป่าชายหาด ในส่วนของทรัพยากรใต้ทะเลจะพบแนวปะการัง บริเวณหมู่เกาะทะลุ ที่อยู่ใกล้กัเขาแหลมหญ้า มีแนวปะการังที่มีควมอุดมสมบูรณ์สูง และมีพันธุ์ไม้หลากหลาย เมื่อมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้พื้นที่นั้นๆมีความสวยงาม เขาแหลมหญ้า ระยอง จึงมีมุมถ่ายรูปสวยๆ แนวธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้เก็บภาพความประทับใจ ทำให้สถานที่แห่งนี้เป็นที่ประทับใจของสายถ่ายภาพหรือสายเซลฟี่ หากใครมีโอกาสได้ไปท่องเที่วจังหวัดระยองก็อย่าลืมแวะไปสัมผัสกับธรรมชาติที่เขาแหลมหญ้าสักครั้ง รับรองว่าต้องถูกใจหลายๆคนแน่นอน

 

 

 

สนับสนุนโดย : 

https://ufaball.bet เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว สมัครเปิดยูสเซอร์ ขั้นต่ำ 100บาท เพื่อทำการยืนยันตน สามารถทำได้ผ่านไลน์แอดที่หน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24ชั่วโมง

ทุ่งโปร่งทอง ระยอง ความลงตัวของธรรมชาติ

ทุ่งโปร่งทอง ที่เที่ยวสุดUnseen

ทุ่งโปรงทอง ระยอง ที่เที่ยวสุด Unseen

ทุ่งโปร่งทอง ที่เที่ยวสุดUnseen

ทุ่งโปร่งทอง เป็นบริเวณป่าชายเลนริมปากแม่น้ำประแส ทุ่งโปร่งทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ ควบคู่กันไป โดยที่นี่จะเต็มไปด้วยต้นโปรงที่ขึ้นเรียงรายกันนับพันนับหมื่นต้น ขึ้นอยู่แน่นหนาเต็มพื้นที่สะท้อนสีเขียวอ่อนจนกลายเป็นทุ่งโปร่งทองที่สวยงามแปลกตา ทุ่งโปร่งทอง ที่เที่ยวสุดUnseen ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของจังหวัดเลยก็ว่าได้ เพราะหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวระยอง ก็มักจะมีภาพ ทุ่งโปร่งทอง ระยอง ติดไม้ติดมือกลับไปทุกคน ไม่อย่างนั้นก็เหมือนมาไม่ถึง

ทุ่งโปร่งทอง ระยอง สวรรค์ของคนรักการถ่ายรูป

ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่ในเขตชุมชนบ้านแสมภู่ ปากน้ำประแส อำเภอแกลง มีพื้นที่กว่า 6,000 ไร่ ถือเป็นผืนป่าชายเลนขาดใหญ่ ซึ่งแต่เดิม เป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านทำการประมง เลี้ยงกุ้ง ทำการเกษตร ทำสวนผลไม้ จนกระทั่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนี้ ได้ถูกทำลาย และสิ่งแวดล้อมป่าชายเลนเสื่อมโทรมลง เทศบาลตำบลปากน้ำประแสได้ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่พัฒนาป่าชายเลนผืนที่ใหญ่ที่สุดของจ.ระยอง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไป โดยสร้างสะพานเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทุ่งโปรงทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และศึกษาเรียนรู้ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบนิเวศน์ของป่าชายเลน ได้เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของป่าโกงกาง ไม้โปรง และไม้ริมชายฝั่ง 

ทุ่งโปร่งทอง ไฮไลท์สำคัญของจังหวัดระยอง

ทุ่งโปร่งทอง ไฮไลท์สำคัญของจังหวัดระยอง ที่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ง่าย โดยการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ขับรถมุ่งหน้ามายังเมืองระยอง จากตัวเมืองระยองขับต่อไปยังอำเภอแกลง ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ขับมาเรื่อย ๆ จนถึงแยกตรงเทศบาลทุ่งควายกิน (แยกประแส) ให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 3162 ตรงไปเรื่อย ๆ จนถึงวัดตะเคียนงาม จะมีซอยเล็ก ๆ มีป้ายบอกทางไปทุ่งโปรงทอง เมื่อเข้ามาภายในบริเวณชุมชนปากน้ำประแส ผ่านวัดตะเคียนงาม จะต้องนำรถไปจอดไว้ที่จุดจอดรถ ซึ่งมีให้บริการ 2 แห่ง โดยเสียค่าบริการคันละ 20 บาท จากนั้นนั่งรถสามล้อชาวบ้านเข้าไปยังจุดเริ่มเดินเท้าเข้าชมทุ่งโปรงทองโดยเสียค่าบริการคนละ 5 บาท/เที่ยว สะพานไม้ได้ลัดเลาะไปตามป่าโกงกางประมาณ 200 เมตร จะทะลุออกมาจนเจอ ทุ่งโปรงทอง และสำหรับใครที่อยากมาเที่ยว แต่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถนั่งรถตู้จากหมอชิตใหม่หรือสถานีขนส่งเอกมัย เส้นทางกรุงเทพฯ-จันทบุรี ไปลงได้ที่สี่แยกประแส แล้วต่อมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปที่ทุ่งโปรงทอง ส่วนในตอนขากลับนั้น ถ้านักท่องเที่ยวเดินไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่อนุสรณ์เรือรบหลวงประแส ก็จะมีรถพ่วงคอยให้บริการมาส่งที่สี่แยกประแส ราคาประมาณ 200 บาท นั่งได้ประมาณ 3-4 คน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร

โดยช่วงเวลาเหมาะสมสำหรับการท่องเที่ยว ทุ่งโปร่งทอง ระยอง ที่สุดจะเป็น ในช่วงยามเช้า ที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นมีแสงรำไร หรือเป็นในช่วงเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกนั่นเอง แต่นอกจากการได้ชมพระอาทิตย์สวยๆ ค่อยๆไล่สี ย้อมทุ่งโปรงทองให้เป็น สีทองไปทั่วพื้นที่แล้ว หากใครไม่ได้ไปเวลาที่แนะนำดังกล่าว ที่ทุ่งโปรงทองยังมีมุมสวยมากมายให้ได้ถ่ายรูปไปอวดเพื่อน และเก็บความประทับใจกลับบ้าน ทุ่งโปรงทอง เต็มไปด้วยต้นโปรงขึ้นเบียดกันแน่น ใบโปรงสีเขียวเหลืองอ่อนที่แทรกออกเป็นพุ่มแน่นจนแทบไม่เห็นพื้นด้านล่าง เมื่อใบถูกแสงแดดจะ สะท้อนให้เห็นเป็นสีทองอร่าม เต็มสะพรั่งทั่วท้องทุ่ง ตรงจุดชมวิวกลางทุ่งต้นโปรงนี้ สามารถเห็นวิวได้รอบทิศ เสมือนถูกโอบด้วย ทุ่งสีเหลืองทอง ตัดด้วยขอบสีเขียวเข้มของใบโกงกางที่เป็นพุ่มล้อมอยู่โดยรอบ เดินมาได้เกือบครึ่งทางจะเจอกับต้นแสมยักษ์ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาสวยงาม เป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ของการมาเที่ยวทุ่งโปรงทองที่ไม่ควร ในช่วงเย็นพระอาทิตย์เริ่มลาลับขอบฟ้าก็จะมีแสงสีทองส่องลงมา

ทุ่งโปรงทอง ระยอง

นอกจากนี้ทุ่งโปร่งท่องยังมีกิจกรรมให้ทำอีกมากมาย เช่น

 • ชมวิว 360 องศา 

จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทุ่งโปร่งทองได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ต้นโปรงทองใบกลมๆ เขียวขจี ถือเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลย

 • สะพานทอดเลียบลำน้ำประแส

สะพานนี้เป็นทางเดินเชื่อมต่อไปยังศาลเจ้าพ่อแสมผู้ เป็นสะพานทอดเลียบลำน้ำประแส ไปสิ้นสุดที่ทะเลประแส มีศาลาริมน้ำยื่นออกไปในทะเล ให้นั่งพักผ่อนรับลมทะเล หรือบางทีอาจจะได้เห็นชาวบ้านมาเก็บหอยบริเวณป่าชายเลนริมทะเลด้วย ระหว่างทางเดินของสะพานก็จะพบกับป่าโกงกางที่โอบล้อมเราไว้ทั้งสองข้างทาง 

 • ศึกษาวิถีชีวิตชาวเล

นอกจากจะมีกิจกรรมทางธรรมชาติต่างๆแล้ว ที่ทุ่งโปร่งทองยังมีชาวเลกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ด้วย ซึ่งเราสามารถเข้าไปพูดคุยและศึกษาความเป็นอยู่ของชาวเลได้

ทุ่งโปร่งทอง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และศึกษาเรียนรู้

ทุ่งโปร่งทอง ระยอง สัมผัสความชุ่มฉ่ำจากธรรมชาติ

นอกจากระยองจะมีทะเลสวย น้ำใส ติดอันดับของประเทศแล้ว ที่นี่ก็ยังมีความสวยงามของธรรมชาติให้เราได้ชมอีกมากมาย อย่าง ทุ่งโปร่งทอง ระยอง สถานที่ท่องเที่ยวที่หากใครได้ไปเยือนเมืองระยองต้องห้ามพลาดเด็ดขาด ทุ่งโปร่งทอง ที่เที่ยวสุดUnseen บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ เขียวชอุ่มชุ่มชื้นด้วยต้นโปรงที่เรียงรายสลับกับป่าชายเลนกว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ให้ธรรชาติโอบล้อม เติมพลังแล้วไปสู้งานกันต่อ

 

 

 

 

สนับสนุนโดย : 

https://ufaball.bet เรามีบริการทั้ง แทงบอลออนไลน์ หรือ คาสิโนออนไลน์ ไว้บริการเต็มรูปแบบครบวงใจในที่นี้ที่เดียว สมัครเปิดยูสเซอร์ ขั้นต่ำ 100บาท เพื่อทำการยืนยันตน สามารถทำได้ผ่านไลน์แอดที่หน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24ชั่วโมง

ที่พักหรูในระยอง ความเป็นส่วนตัว ที่ใครๆต่างต้องการ

ที่พักหรูในระยอง ติดทะเล

ที่พักหรูในระยอง ติดทะเล ใกล้ชิดธรรมชาติ

ที่พักหรูในระยอง ติดทะเล

หากพูดถึงระยองแล้วหลายคนก็คงจะนึกถึงภาพทะเลสวยๆ น้ำใสเห็นตัวปลา หาดทรายขาว เนียนละเอียด เพราะระยองขึ้นชื่อเรื่องทะเลสวย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อย่าง เกาะเสม็ด เกาะมันนอก เป็นต้น และหากใครมีแพลนจะไปเที่ยวทะเลก็คงจะหาที่พักที่ติดทะเลกันอยู่แล้วเพราะทั้งสะดวกต่อการเดินทาง และได้ความสบาย ได้บรรยากาศที่สดชื่น ริมทะเล ที่พักหรูในระยอง ใกล้ชิดธรรมชาติ หากใครมีแพลนจะไปเที่ยวระยองก็อย่าลืมเก็บลิสต์ ที่พักหรูในระยอง ที่เราจะนำเสนอในบทความนี้ไปพิจาณากันด้วย

ที่พักหรูในระยอง คุ้มค่า คุ้มราคา

จังหวัดระยองเมืองในภาคตะวันออกของประเทศไทย เมืองท่องเที่ยวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียง มีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ทะเล น้ำตก ภูเขาต่างๆ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดยอดนิยมของนักท่องเที่ยว หากใครเป็นสายเที่ยวตัวจริง จังหวัดะยองต้องมีอยู่ในลิสต์แน่นอน เนื่องจากการเดินทางสะดวก เดินทางง่าย เส้นทางไม่ยุ่งยาก ขับรถจากกรุงเทพฯ เพียง 3 ชั่วโมง สามารถเดินทางมาเที่ยวได้อย่างสบายๆ โดยหากใครเลือกมาท่องเที่ยวทะเลในจังหวัดระยอง ที่พักหรูในระยอง ถือเป็นลิสต์ที่อยู่ในใจใครหลายคน อย่างแน่นอน เพราะการเที่ยวทะเลที่ได้พักริมทะเลถือเป็นอะไรที่ลงตัวสุดๆ ที่พักหรูในระยอง ความคุ้มค่าที่เกินราคา เมื่อเราจ่ายเงินไปให้กับ ที่พักหรูในระยอง ไปแล้ว รับรองเลยว่าจะไม่มีคำว่าผิดหวัง จะมีแต่คำว่า คุ้มค่า คุ้มราคา

ที่พักหรูในระยอง คุ้มค่า

ตัวอย่างที่พักหรู ติดทะเล จังหวัดระยอง มีดังนี้

เซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง (Centara Q Resort Rayong) เซ็นทารา คิว รีสอร์ท ระยอง (Centara Q Resort Rayong) ที่พักระยองติดทะเลบรรยากาศดี ดีไซน์สุดเก๋ ตั้งอยู่อ่าวไข่ใกล้กับแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยอง บรรยากาศเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน ให้บริการห้องพัก 41 ห้อง ตกแต่งสวยงามสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน มีสระว่ายน้ำชมวิวทะเล พร้อมกับมีหน้าหาดส่วนตัวและเตียงนอน สำหรับนอนชิลชมวิวพระอาทิตย์ตก คอนเซ็ปต์ของรีสอร์ตแห่งนี้เน้นความอบอุ่นใกล้ชิด ห้องพักทุกห้องต่างหันหน้ารับลมทะเล พร้อมทั้งมีบริการสปาเต็มรูปแบบ มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้แขกที่มาพักได้ผ่อนคลายกับการมาพักผ่อนทั้งแบบครอบครัว เพื่อนฝูง หรือกับคนรักในราคาสบายกระเป๋า

Grand Blue Resort ที่พักระยองติดทะเลพร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ การตกแต่งสไตล์เมดอเตอร์เรเนียน มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทำเลที่ตั้ง ตั้งอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยอง ที่พักมีทั้งดีลักซ์และแบบครอบครัวห้องกว้างขวางเป็นพิเศษ รวมถึงห้องเพ้นท์เฮ้าส์/ห้องฮันนีมูลสวีทบนชั้นดาดฟ้าที่สามารถมองเห็นชายหาดแหลมแม่พิมพ์สุดลูกหูลูกตา

Sea Nature Rayong Resort and Hotel ที่พักริมทะเลระยองบรรยากาศดี พร้อมสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ให้ว่ายลอยคอชมวิวทะเลไปพลาง พร้อมสไลด์เดอร์สำหรับเด็กเป็นจุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์สำหรับการพักผ่อนกับธรรมชาติ ทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ห้องพักตกแต่งด้วยโทนสีของไม้มะฮอกกานี เหมาะสำหรับครอบครัวที่กำลังหาที่พักริมระยองติดทะเลไปชิลช่วงวันหยุด 

Novotel Rim Pae Resort โนโวเทลริมเพ ระยอง ตั้งอยู่บนหาดริมเพที่มองเห็นทัศนียภาพอ่าวไทยและเกาะเสม็ด ห้องพักที่กว้างขวางและบรรยากาศสวนเขตร้อนสร้างบรรยากาศที่สมบูรณ์แบบสำหรับทั้งครอบครัวและคู่รัก มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งสวยงามสองสระ และสระสำหรับเด็ก

The Ryad Rayong เดอะ ริยาด บูติกรีสอร์ทระดับ 4 ดาว ในบรรยากาศที่มีกลิ่นอาย เสน่ห์สไตล์โมรอคโค บนหาดแหลมแม่พิมพ์ ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบบ้านสมัยก่อนของ พ่อค้า ข้าราชการผู้มีฐานะในโมรอคโคที่เรียกว่า “ริยาด” ที่สร้างขึ้นโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ภายใน เพื่อให้ผู้มาพักได้รับความเป็นส่วนตัวจากโลกภายนอก โดยบูติกรีสอร์ทซึ่งมีห้องพักรวม 11 ห้องแห่งนี้ จะเปิดออกมาเจอกับส่วนโถงตรงกลางของบ้านที่เรียกว่า “คอร์ทยาด” ซึ่งโอบล้อมด้วยแสงธรรมชาติผ่านช่องแสงด้านบน และเพียงไม่กี่ก้าวจากด้านหน้าของบ้านก็จะเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถมองออกไปเห็นวิวทะเลจนสุดขอบฟ้า

Aksorn Rayong The Vitality Collection โรงแรมสไตล์ไทยร่วมสมัย เสน่ห์แบบดั้งเดิม ที่ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน สัมผัสถึงความแตกต่าง ที่พักระยอง ติดทะเล ในบรรยากาศแบบไทยๆ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งตีความใหม่ในรูปแบบของดีไซน์นีโอคลาสสิคแนวตะวันตกที่มีความแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

Kantaty Bay Rayong แคนทารี เบย์ ระยอง ที่พักระยอง ที่เน้นความสบาย ความอบอุ่น เป็นที่พักที่เหมาะกับการไปทริปกับครอบครัว บริการอาหารอร่อย ในโรงแรมมีคาเฟ่ให้ได้นั่งชิล ถ่ายรูปสวยๆ บรรยากาศริมทะเล ห้องพักตกแต่งด้วยโทนสีขาวอุ่นๆ ให้ฟีลลิ่งรีแลกซ์ และเป็นส่วนตัว มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครัน อีกทั้งยังมีระเบียงรับลมทะเล ชมวิวสวยๆ ที่เงียบสงบ

ที่พักหรูในระยอง ที่ได้นำเสนอไปข้างต้น เป็นแค่ส่วนหนึ่งของที่พักในจังหวัดระยอง เนื่องจากระยองเป็นเมืองที่มีทะเลอยู่รอบๆ ทั้งจังหวัด ทำให้ที่พักหรูริมทะเลของระยองมีให้เลือกเยอะแยะมากมาย จึงทำให้ ที่พักหรูในระยอง ถือเป็นลิสต์ที่อยู่ในใจใคร เพราะระยองอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ แค่นิดเดียว แถมราคาที่พักก็ไม่สูงมาก ไม่ว่าใครก็สามารถเอื้อมถึงได้

ที่พักหรูในระยอง ใกล้ชิดธรรมชาติ

ที่พักหรูในระยอง สัมผัสกับชีวิตสุด Private

ที่พักหรูในระยอง ใกล้ชิดธรรมชาติ เมื่ออยู่ใกล้ชิดธรรมชาติก็ทำให้ผู้คนไม่พลุกพล่าน บริเวณที่พักเป็ฯส่วนตัว แถมยังมีชายหาดส่วนตัวให้แขกได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุด Private อีกด้วย เรียกได้ว่าหากใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวระยองก็อย่าลืมไปเช็คอิน ที่พักหรูในระยอง กันด้วย รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอน

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

hilospec.com แค่สมัครสมาชิกกับเว็บไฮโลของเรา แบบไม่ต้องฝาก โปรโมชั่นเติมเงิน โปรโมชั่นถอนเงิน ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ หรือจะเป็นโบนัสเงินรางวัลจากการเล่น ยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้เงินเยอะ แถมเรายังมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เชิญเพื่อนยิ่งเชิญเพื่อนเยอะยิ่งได้เงินจากการเล่นเดิมพันเยอะ

เกาะทะลุ ระยอง เกาะสุด Unseen กลางทะเล

เกาะทะลุ ระยอง

เกาะทะลุ ระยอง ที่เที่ยวสุด Unseen

เกาะทะลุ ระยอง

เชื่อว่าหลายคนคงเคยมีโอกาสได้ไปเที่ยวระยอง เพราะระยองขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมากมาย สถานที่ยอดนิยมที่คิดว่าหลายคนคงเคยไปนั่นก็คือ เกาะเสม็ด เกาะมันนอก แต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักที่เที่ยวที่มีธรรมชาติอันงดงาม สวยไม่แพ้เกาะอื่นๆ นั่นก็คือ เกาะทะลุ ระยอง ด้วยความที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก เลยทำให้ เกาะทะลุ เป็นที่เที่ยวสุด Unseen เมื่อไม่ค่อยมีคนรู้จัก ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชม เกาะแห่งนี้ เลยคงความเป็นธรรมชาติไว้อย่างที่สุด เกาะทะลุ มีธรรมชาติอันงดงาม ที่รอให้ใครหลายคนไปชม

เกาะทะลุ ระยอง เกาะลับ สวรรค์กลางทะเล

เกาะทะลุ ระยอง ที่เที่ยวสุด Unseen

จังหวัดระยอง มีอีกหนึ่งทะเลสวยใส เรียกได้ว่าสู้กับทะเลใต้ได้แบบสบายๆ แถมไม่ต้องเดินทางไกล มีเวลาเพียงสั้นๆ ก็สามารถไปได้ เกาะทะลุ อีกหนึ่งทะเลสวยใสใกล้กรุงเทพที่กำลังเอ่ยถึง อันที่จริงแล้ว เกาะทะลุ ขึ้นชื่อในความสวยมานานหลายปี เพียงแต่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อาจยังไม่ทราบว่าในน่านน้ำทะเลระยอง นอกจากเกาะเสม็ด เกาะมันนอกแล้ว เกาะทะลุ ก็เป็นเกาะที่ไม่ควรพลาด เกาะทะลุ ที่เที่ยวสุด Unseen ชื่อของ เกาะทะลุ มีอยู่ในหลายจังหวัด ทั้งชุมพร ประจวบ เกาะทะลุ ระยอง อยู่ในพื้นที่ความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด ซึ่ง เกาะทะลุ ระยอง เป็นพื้นที่ที่อยู่ในความดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า-หมู่เกาะเสม็ด อยู่ห่างจากเกาะกุฎีไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 69 ไร่ ที่ส่วนใหญ่เป็นป่าทึบ ด้านทิศตะวันตกเป็นแนวผาสูงชัน ทิศตะวันออกและทิศใต้เป็นหาดทรายขาวสะอาด น้ำใส สามารถเล่นน้ำได้ ฝั่งด้านทิศตะวันออกมีปะการังที่เหมาะกับการดำน้ำทั้งน้ำลึกและน้ำตื้น ลักษณะอันโดดเด่นของเกาะ และเป็นที่มาของชื่อเกาะ คือช่องหิน หรือโพลงธรรมชาติบริเวณแหลมหิน ช่องว่างตรงกลางน้ำทะเลสามารถทะลุผ่านได้ เกาะทะลุ กลิ่นอายทะเลอันดามัน เนื่องจากเกาะทะลุ นั้น เป็นเพียงแค่เกาะเล็กๆ ไม่ใหญ่มาก ที่อยู่ไม่ใกล้จากเกาะเสม็ด แต่กลับสวยงดงามสุดๆ มีทั้งชายหาดสวย น้ำทะเลใส ที่สำคัญคือเงียบสงบ และสามารถชมวิว ดำน้ำ ได้อีกด้วยค่ะ เป็นเกาะที่มีแนวปะการังที่สวยที่สุดของทะเลระยองเลยก็ว่าได้ ความงดงามที่กล่าวมานี้ทำให้ เกาะทะลุมีลักษณะคล้ายกับทะเลทางภาคใต้หรือทะเลอันดามันที่คนผู้คนนิยมไปท่องเที่ยวกันนั่นเอง อ่าวที่น่าสนใจบนเกาะทะลุ

 • อ่าวใหญ่ มีความยาวถึง 900 เมตร เป็นหาดยาวที่สุดบนเกาะทะลุ ทรายละเอียดสามารถลงเล่นน้ำได้ และชมปะการังได้จากหน้าหาด เป็นที่ตั้งของเกาะทะลุไอซ์แลนด์ รีสอร์ท ที่พักเพียงแห่งเดียวบนเกาะ
 • อ่าวมุก อ่าวเล็กที่ยาวเพียง 300 เมตร เต็มไปด้วยความสงบร่มรื่นของทิวมะพร้าว
 • อ่าวเทียน อ่าวขนาดเล็กอยู่สุดปลายเกาะสามารถเดินเท้าได้จากอ่าวใหญ่ มีโขดหินกระจายอยู่ทั่วไป หาดนี้ไม่มีที่พัก จึงเงียบสงบเป็น ส่วนตัวที่สุด
เกาะทะลุ ระยอง ดำน้ำ

การเดินทางไปเกาะทะลุสามารถท่องเที่ยวได้หลายวิธี จะซื้อแพคเกจทัวร์หรือเหมาเรือข้ามจากเกาะเสม็ด จากท่าเรือบ้านเพ หรือชายหาดอำเภอแกลง ซึ่งราคาจะแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ แต่ขอแนะนำให้เลือกไปพักที่เกาะเสม็ด 1 คืน เพราะที่เกาะทะลุมีที่พักแค่ 1 ที่ เท่านั้น ได้แก่ ทะลุ ไอซ์แลนด์ รีสอร์ท ซึ่งบางครั้งที่พักอาจจะเต็ม หรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ครบครัน โดยเราจะนำเสนอที่พักที่น่าพักบนกาะเสม็ด เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจ ดังนี้

 • สินสมุทร เกาะเสม็ด

ที่พักเกาะเสม็ดสไตล์โมเดิร์น สินสมุทร รีสอร์ท ตกแต่งอย่างเรียบง่าย บรรยากาศอบอุ่น รู้สึกผ่อนคลาย ให้บริการห้องพักหลากหลายแบบ ไม่ว่าจะมาเป็นคู่ หรือมาเป็นครอบครัว ก็รองรับได้หมด ภายในห้องพักสะอาด กว้างขวาง เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ มากมาย ตอบโจทย์ทุกความสะดวกสบาย

 • เอวาธารา รีสอร์ท

เอวาธารา รีสอร์ท เป็นอีกหนึ่งที่พักเกาะเสม็ด ติดชายหาดทรายแก้ว ที่น่าสนใจ ด้วยดีไซน์ และการออกแบบตกแต่งทำให้ห้องพักมีความสวยโดดเด่น โดยแต่ละห้องตกแต่งแตกต่างกันออกไป แต่ยังคงคอนเซ็ปต์สวยหรู ดูน่านอน และยังเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มากมาย ที่จะทำให้คุณสะดวกสบายตลอดทั้งการเข้าพัก

 • ซัมเมอร์เดย์ บีช รีสอร์ท

ที่พักเกาะเสม็ดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับหาดทรายแก้ว มีห้องพักที่เห็นวิวทะเลได้อย่างเต็มตา ยิ่งไปกว่านั้นตัวรีสอร์ทยังมีการตกแต่งอย่างเก๋ไก๋ ในสไตล์โมเดิร์นลอฟท์ มีการนำของเก่ามาตกแต่ง สร้างบรรยากาศให้น่าพักผ่อนและหลงใหล พร้อมทั้งการบริการสุดประทับใจจากพนักงาน 

 • ทรายแก้วบีช รีสอร์ท

ทรายแก้วบีช รีสอร์ท ที่พักเกาะเสม็ดสุดหรูบนหาดทรายแก้ว ตกแต่งในสไตล์สุดทันสมัย เข้ากันอย่างลงตัวกับธรรมชาติท้องทะเลของเกาะเสม็ด ตัวที่พักมีทั้งโซนที่อยู่ติดกับทะเล และติดเชิงเขา บรรยากาศดีไม่แพ้กัน ภายในที่พักยังเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ตกแต่งในแบบเรียบหรู ให้ความรู้สึกที่ผ่อนคลาย เหมาะแก่การพักผ่อนเป็นอย่างมาก

เกาะทะลุ กลิ่นอายทะเลอันดามัน

เกาะทะลุ ระยอง สวรรค์ของคนรักทะเล

ธรรมชาติของ เกาะทะลุ ระยอง คงความสวยงามไว้อย่างดีมาก ชายหาดสวย น้ำใส ที่ใครหลายๆ คนต้องการ เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อมากว่ายังมีทะเลน้ำใสราวกระจก อย่างกับทะเลอันดามันแบบนี้อยู่ใกล้ๆ กรุงเทพฯ ถือว่า เกาะทะลุ เป็นที่เที่ยวสุด Unseen หากใครเป็น Sea Lover ก็ไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมชมเกาะทะลุเป็นอันขาด รับรองว่าให้ความรู้สึกเหมือนได้เอาเท้าไปเหยียบทะเลอันดามันแน่นอน

 

 

 

 

สนับสนุนโดย :

hilospec.com แค่สมัครสมาชิกกับเว็บไฮโลของเรา แบบไม่ต้องฝาก โปรโมชั่นเติมเงิน โปรโมชั่นถอนเงิน ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ หรือจะเป็นโบนัสเงินรางวัลจากการเล่น ยิ่งเล่นเยอะยิ่งได้เงินเยอะ แถมเรายังมีโปรโมชั่นสำหรับคนที่เชิญเพื่อนยิ่งเชิญเพื่อนเยอะยิ่งได้เงินจากการเล่นเดิมพันเยอะ

หาดสวนสน ระยอง อยากเที่ยวทะเล ไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้

หาดสวนสน ระยอง

หาดสวนสน ระยอง อยากเที่ยวทะเล ไม่ต้องไปไกลถึงภาคใต้

หาดสวนสน ระยอง

หาดสวนสน ระยอง ตั้งอยู่ที่ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง ใกล้กับท่าเรือบ้านเพที่ไว้ข้ามไปเกาะเสม็ด ซึ่งถือว่าหาดสวนสน ใกล้กรุงเทพฯ มากๆ เดินทางแค่ 1-2 ชั่วโมงก็ถึงจุดหมายแล้ว หาดสวนสน เป็นชายหาดที่ค่อนข้างเงียบสงบ มีถนนเลียบชายหาดตลอดแนว มีแนวต้นสนริมหาดที่คอยให้ความร่นรื่นแก่นักท่องเที่ยว และด้วยความที่หาดตั้งอยู่ในเขตของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบ้านเพ ทำให้ที่นี่ได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทำให้ชายหาดแห่งนี้ยังคงความเป็นธรรมชาติ 

หาดสวนสน ระยอง เดินทางง่าย พักกาย พักใจ ใกล้เมืองกรุง

การเดินทางไปยัง หาดสวนสน ระยอง หากเริ่มจากตัวเมืองระยองให้ไปทางอำเภอแกลง ผ่านแยกอ่าวเพ แล้วเลี้ยวขวา ระหว่างทางจะมีป้ายบอกทางไปยังหาดสวนสน ให้ไปตามป้ายได้เลย พอถึงถนนเลียบหาด ให้เลี้ยวซ้ายไปทางแหลมแม่พิมพ์ ตรงบริเวณ หาดสวนสน จะมีต้นสนขึ้นอย่างหนาแน่น ตลอดแนวถนน แม้ว่าหาดสวนสนนั้นจะมีความเป็นธรรมชาติ เงียบสงบ แต่ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อย่างครบครัน ไม่ว่าจะเป็น ร้านอาหาร บ้านเช่า ร้านอุปกรณ์การเล่นน้ำ หรือแม้แต่ที่พัก บังกะโลต่างๆ ไว้บริการนักท่องเที่ยวแบบเต็มที่

หาดสวนสน ใกล้กรุงเทพฯ

ซึ่งวันนี้เรามีที่พัก หาดสวนสน ระยอง มาแนะนำ มีดังนี้

 • Banyan Resort (Banyan Resort@Rayong)

รีสอร์ทระดับ 2 ดาว ใกล้อ่าวพลับพลึงและสวนวังแก้ว รีสอร์ทแห่งนี้มีความเงียบสงบ เป็นส่วนตัว พนักงานบริการดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ห้องพักเป็นแนวบังกะโลเป็นหลังๆ สะอาด อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน มีที่จอดรถกว้างขวาง เหมาะสำหรับคนที่ชอบความเงียบสงบ ไม่พลุกพล่าน

ราคาอยู่ที่ 760-2,555 บาท/ห้อง/คืน

 • บารี ละไม รีสอร์ท (Bari Lamai Resort)

ที่พักติดหาด แนววิลล่า สามารถเดินเท้าจากที่พักไปยังหาดได้เลย มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง ที่ทอดยาว สามารถมองมองเห็นวิวทะเลได้จากสระว่ายน้ำเลย อยู่ใกล้อ่าวพลับพลึงและสวนวังแก้ว ห้องพักสะอาด มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน พนักงานบริการดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี อาหารเช้าอร่อย คุ้มค่า เหมาะสำหรับการเที่ยวพักผ่อนแบบครอบครัว 

ราคาอยู่ที่ 2,739-3,150 บาท/ห้อง/คืน

 • ฉัตรนิภา บีช รีสอร์ท (Chatnipa Resort By Morseng)

รีสอร์ทสไตล์โมเดิร์น ตกแต่งสวยงาม มีมุมถ่ายรูปเพียบ พนักงานให้การบริการสุดประทับใจ ห้องพักใหม่ สะอาด อุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครัน มีสระว่ายน้ำ อาหารเช้าอร่อย เหมาะกับการเที่ยวพักผ่อนแบบคู่รักและครอบครัว

ราคาอยู่ที่ 1,530-12,942 บาท/ห้อง/คืน

 • ทีก ซีรีส์ บูทีค รีสอร์ท (Tique Series Boutique Resort)

ที่พักระดับ 3 ดาว เป็นที่พักยอดนิยม เนื่องจาก บรรยากาศดี ใกล้ทะเล มีชายหาดส่วนตัว เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน ออกแบบแนวโมเดิร์นผสมผสานความเป็นไทย มีความปลอดภัยสูง ระบบล็อคของห้องพักหนาแน่น รวมถึงมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยดูแลผู้เข้าพักตลอด 24 ชั่วโมง พนักงานบริการดูแลและให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ห้องพักสะอาด กว้างขวาง อาหารเช้าอร่อย มีสระว่ายน้ำกลางแจ้ง เหมาะสำหรับคนที่ชอบที่พักวิวทะเล จะมาพักผ่อนแบบครอบครัวหรือเพื่อนฝูงก็ย่อมได้

ราคาอยู่ที่ 1,440-1,765 บาท/ห้อง/คืน

 • เฮือนสุนทรี รีสอร์ท (Huan Suntaree Resort)

รีสอร์ทเล็กๆ เงียบสงบ ผู้คนไม่พลุกพล่าน พนักงานเป็นมิตร ยิ้มแย้มตลอดเวลา สัมผัสได้ถึงความจริงใจในการบริการ ห้องพักขนาดพอดี ไม่เล็กไม่ใหญ่ สะอาด และแลอดภัย มีสระว่ายน้ำเล็ๆในรีสอร์ท 

ราคาอยู่ที่ 1,090-1,591 บาท/ห้อง/คืน

 • เพเสม็ด วิลล่า (Phe-Samed Villa)

ที่พักระดับ 3 ดาว แนวบ้านพักเป็นหลังๆ บังกะโลส่วนตัว ห้องพักราคาประหยัด หลักร้อย อยู่ใกล้สวนวังแก้วและอ่าวพลับพลึง มีที่จอดรถ กว้างขวาง สะดวกสบาย เหมาะสำหรับคู่รัก ครอบครัวหรือหมู่คณะที่ต้องการที่พักติดเลียบชายหาด

ราคาเริ่มต้นคืนละ 700 บาท

นอกจากที่พักที่ได้นำเสนอไปข้างต้นบริเวณหาดสวนยังมีที่พักอีกหลายที่ที่รอให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส รวมถึงมีที่เที่ยวใกล้หาดสวนสนอีกหลายที่ ที่ถ้าหากได้ไปเยือนไม่ควรพลาดเด็ดขาด หาดสวนสน มีสถานที่ท่องเที่ยวทีน่าสนใจ มากมาย ได้แก่ สวนพฤกษศาสรต์บ้านเพ ที่มีพันธุ์ไม้นานชนิดให้เราได้เดินศึกษาและเที่ยวชม มีต้นไม้แปลกๆ มากมาย ที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยิน เช่น ยางนา ตะเคียนทอง พะยอม มะหาด สนทะเล มะพลับ สารภีทะเล ชะมวง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีใกล้ๆหาดสวนสนยังมีสวนสมุนไพร สวนไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยองอีกด้วย 

ที่พัก หาดสวนสน ระยอง

หาดสวนสน ระยอง ที่เที่ยวสำหรับคนที่มีเวลาเที่ยวน้อย

หากใครอยากเที่ยวทะเลแต่ลางานได้แค่ไม่กี่วัน หรือไม่อยากเดินทางไกลไปถึงภาคใต้ หาดสวนสน ระยอง ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียว เพราะ หาดสวนสน ใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางน้อย ไม่ต้องนั่งรถนาน แถมยังได้เห็นทะเลสวยๆโดยไม่ต้องนั่งเรือข้ามไปเกาะอีกด้วย ได้พักผ่อนริมทะเล เดินชมหาดทรายชิลล์ๆ แถมยังมีกิจกรรมทางน้ำมากมายให้ได้เลือกเล่น มีสถานที่ท่องเที่ยวทีน่าสนใจใกล้ๆหาดอีก อาจจะไปแค่เช้าเย็นกลับ หรือใครจะไปนอนพักสักคืนก็คุ้มค่าเหมือนกัน เรียกได้ว่า ไปเที่ยวหาดสวนสนได้ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างครบครันเลยทีเดียว หากใครมีโอกาสหรือมีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวจังหวัดระยองก็ไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมเยือนหาดสวนสนสักครั้ง

 

 

 

 

ไฮโลออนไลน์ เกมคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ หากคุณกำลังมองหาเว็บเกมเดิมพัน ที่มีเกมมากมายให้คุณได้เล่น เว็บเราตอบโจทย์คุณแน่นอน

เกาะมันใน ระยอง ทะเลไทย สุดPrivate

เกาะมันใน-ระยอง

เกาะมันใน ระยอง ทะเลน้ำใส ใกล้เมืองกรุง

เกาะมันใน-ระยอง

ฤดูกาลท่องเที่ยวหรือ Hi-season ฤดูกาลที่ทุกคนต่างมีแพลนท่องเที่ยว ก็ใกล้เข้ามาทุกที หากใครมองหาที่เที่ยวใกล้เมืองกรุง ก็ขอแนะนำเป็น เกาะมันใน ระยอง เพราะ เกาะมันใน เดินทางง่าย ใกล้กรุงเทพฯ นั่งรถแค่ 1-2 ชั่วโมงก็ถึงจุดหมายแล้ว ไม่ต้องเดินทางไกลถึงภาคใต้ก็ได้เที่ยวทะเล ฟีลซัมเมอร์แบบจุใจแล้ว เพราะ เกาะมันใน น้ำใสอย่างกับทะเลอันดามัน ด้วยความที่เกาะมันในเป็นเกาะที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูง นักท่องเที่ยวไม่พลุกพล่าน ทำให้บนเกาะยังคงความธรรมชาติ น้ำทะเลใส หาดทรายขาว เรียกได้ว่าเมื่อไปถึงเกาะมันในแล้ว ก็ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บนเกาะทางภาคใต้อย่างไงอย่างนั้น

เกาะมันใน ระยอง ไร้ที่พัก แต่ไม่ไร้ธรรมชาติ

เกาะมันใน-ระยอง

เกาะมันใน ตั้งอยู่บนหมู่เกาะมัน ซึ่งหมู่เกาะมัน ประกอบไปด้วย 3 เกาะเล็กๆ ที่ตั้งเรียงรายกันออกไปในทะเลอ่าวไทย บริเวณชายฝั่งตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ประกอบไปด้วย เกาะมันใน เกาะมันกลาง และเกาะมันนอก ห่างจากท่าเรืออ่าวมะขามป้อม ใกล้ๆ กับแหลมแม่พิมพ์ราวๆ 5 กิโลเมตร ซึ่งธรรมชาติของทั้ง 3 เกาะนั้นแตกต่างกันออกไป

 • เกาะมันนอก อยู่ในความดูแลของกองทัพเรือไทย ห่างจากฝั่งราวๆ 11 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 95 ไร่ เป็นเกาะที่เล็กที่สุดในบรรดาหมู่เกาะมัน มีที่พัก 1 แห่ง มีหาดทรายสวย เนื้อทรายขาว เนียนละเอียด น้ำทะเลเป็นสีฟ้าใส บรรยากาศเงียบสงบ ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัว
 • เกาะมันกลาง ห่างจากเกาะมันในประมาณ 500 เมตร มีที่พัก 1 แห่ง รอบๆ เกาะรายล้อมไปด้วยแนวปะการังสวยๆ มากมาย เป็นจุดดำน้ำตื้นที่ดีอีกหนึ่งแห่งของจังหวัดระยอง บนเกาะมีชายหาดสั้นๆ สลับกับโขดหินน้อยใหญ่ น้ำทะเลใส บรรยากาศเงียบสงบและร่มรื่น ในบางช่วงเวลาน้ำลงจะมีทะเลแหวกน้อยๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินเที่ยวชมกัน
 • เกาะมันใน มีขาดใหญ่ที่สุดในบรรดา 3 เกาะ มีเนื้อที่ประมาณ 131 ไร่ อยู่ใกล้ฝั่งที่สุด บรรยากาศเงียบสงบ เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลในสมเด็จพระนางสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ไม่มีที่พัก ไม่สามารถค้างคืนได้ แต่มาเที่ยวชม หือ One day trip ได้ บางช่วงที่น้ำลดจะได้ชมทะเลแหวกน้อยๆด้วย
เกาะมันใน-ระยอง

สำหรับ เกาะมันใน ระยอง เป็นที่ตั้งของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล จึงอนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลและธรรมชาติบนเกาะเท่านั้น ไม่อนุญาตให้พักค้างคืนหรือเล่นน้ำทะเลบริเวณชายหาดรอบๆ เกาะ ซึ่งที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลจะมีทั้งการอนุบาลเพาะเลี้ยงพันธุ์เต่าตะนุและเต่ากระ พร้อมทั้งวิจัยการแพร่ขยายสัวต์ทะเลหายากชนิดอื่นด้วย โดยทางศูนย์เปิดให้เข้าศึกษาดูงานและทำกิจกรรมตลอดทั้งปี นอกจากนี้บนเกาะมันในก็ยังมีที่ท่องเที่ยวให้ได้เช็คอินกันอีกมากมาย เช่น อ่าวต้นมะขาม อ่าวหินโขดหญ้า อ่าวโกงกาง และอ่าวหน้าบ้าน เป็นต้น การเดินทางไปยัง เกาะมันใน เดินทางง่าย หากเดินทางด้วยรถส่วนตัวเริ่มจากถนนสุขุมวิท ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง ให้เลี้ยวเข้าสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3161 ขับไปเรื่อยๆ จนไปตัดกับถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3164 ตรงวัดวังหว้า จากนั้นเลี้ยวขวามุ่งหน้าสู่แหลมแม่พิมพ์ พอถึงตำบลกร่ำจะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน อบจ.รย.0214 มีป้ายบอกทางไป ท่าเรือเกาะมันนอก พอถึงโรงแรมเดอะรีสอร์ท วิลล่า จะมีทางแยกเขียนว่าท่าเรือเกาะมัน ขับเข้าซอยเล็กๆ ไปเรื่อยๆ จะเจอกับท่าเรือ จากนั้นก็ลงเรือที่ปากน้ำประแสร์ ซึ่งใช้เวลาประมาณ 40 นาที ระหว่างทางก็ได้มองเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเลเป็นระยะจนกระทั่งถึงปากน้ำ ทะเลสีเขียวครามอันกว้างใหญ่อยู่ตรงหน้า มองเห็นไกลสุดลูกหูลูกตา เมื่อถึงท่าเรือก็จะเจอกับน้ำเขียวฟ้าที่ใสจนเห็นตัวปลา มีปลาเสือแหวกว่ายมาต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความร่าเริงรอบๆ เรือ เมื่อสองเท้าของเราได้เหยียบลงบนเกาะมันในแล้ว ก็จะให้ความรู้สึกราวกับได้ไปเที่ยวเกาะในภาคใต้เลยทีเดียว เพราะน้ำทะเลที่นี่ เป็นสีฟ้า ใส สะอาด และได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทำให้ เกาะมันใน มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ รับรองว่าความงดงามไม่สองรองใครแน่นอน

เกาะมันใน ระยอง ความส่วนตัว ใกล้เมืองกรุง

เกาะมันใน-ระยอง

หากใครชอบเที่ยวทะเลแต่ไม่ชอบคนพลุกพล่าน หรือหากใครมีเวลาน้อยในการท่องเที่ยว อยากพักจากงานไปผ่อนคลายสัก 2- 3 วันก็น่าจะต้องหาที่เที่ยวใกล้เมืองกรุงอยู่แน่ๆ เกาะมันใน ระยอง ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งที่ ที่ควรลิสต์ไว้ เพราะ เกาะมันใน ส่วนตัว ใกล้กรุงเทพฯ เหมาะสำหรับคนเมืองกรุงที่ต้องการเที่ยวทะเลเป็นอย่างมาก นอกจากจะใกล้กรุงเทพฯ แล้ว ความสวยของทะเลเกาะมันในก็ไม่แพ้ทะเลภาคใต้อีกด้วย ไฮไลท์ที่เกาะมันในแห่งนี้คือทะเลแหวก แต่ขึ้นอยู่กับระดับน้ำขึ้นลงในแต่วันละด้วย เดินเล่นถ่ายรูปสวยๆ ชมวิวทะเล น้ำทะเลสีฟ้า หาดทรายสีขาว เรียกได้ว่าเป็นการพักผ่อนสายตาอย่างแท้จริงๆ ที่เกาะมันในแห่งนี้ไม่ได้มีที่พักให้พักเหมือนเกาะอื่นๆ กิจกรรมนอกเหนือจากการพักผ่อนชิลๆริมทะเลแล้ว ก็สามารถดำน้ำ พายเรือได้ด้วย

 

 

 

 

ไฮโลไทย เกมคาสิโนออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมที่สุดในประเทศไทยตอนนี้ หากคุณกำลังมองหาเว็บเกมเดิมพัน ที่มีเกมมากมายให้คุณได้เล่น เว็บเราตอบโจทย์คุณแน่นอน